פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

על פי סעיף 3לחוק, פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה נחשבים כפיטורים לצורך הימנעות מתשלום פיצויי פיטורים ועל כן זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים כאילו עבד שנה אחת. אולם, חזקה זו ניתנת לסתירה אם יוכח כי הפיטורים לא נעשו בכוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים. (דב"ע שן/141- 4פד"ע כ"ב 230).

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה:

.1התובע הגיש תביעה נגד הנתבע לתשלום פיצויי פיטורין ודמי הבראה בגין עבודתו אצלו.
.2בישיבת ביה"ד מיום 21.10.96הודיע התובע שהוא חוזר בו מתביעתו לתשלום
דמי הבראה.
.3בתיק זה העידו, מטעם התביעה - התובע בעצמו, ומטעם ההגנה - הנתבע בעצמו.
.4מעדות התובע עולות העובדות כלהלן:נ
א. התובע החל לעבוד אצל הנתבע בחודש .7.95
ב. ביום 15.5.96פוטר התובע מעבודתו.
ג. משהתלונן התובע בפני הנתבע שלא קבל הוא הודעה מוקדמת כפי שמתחייב "הוא
(הנתבע - א.ס.) כנראה בדק את החוק וראה שהוא פעל בצורה לא חוקית ובעצם אני מניח שהוא ראה שאני יודע שהוא פעל בצורה לא חוקית, והסכים לקחת אותי חזרה לעבודה לתקופה של שבועיים נוספים." (עמוד 2לפרוטוקול שורות -26 24).
ד. התובע לא עבד ביום 16.5.96ולא שולם לו שכר בגין יום זה.
ה. הנתבע פיטר את התובע "מסיבות הקשורות עימו היכולות להיות כמה דברים, האחת - יכול להיות שהוא פשוט רצה להכניס את הבת שלו לעבודה במקומי, השניה - יכול להיות שהוא החליט שהוא לא צריך 3סטזרים במשרד והוא מסתפק בשניים וניצל את המועד שמתקרב לסוף שנת העבודה הראשונה כדי להימנע מפיצויים. לחיזוק העמדה הזאת, הוא פיטר אותי בעיתוי מדויק ומחושב, פחות מ- 24שעות לאחר הדיווח הדו חודשי למע"מ, שכל מי שמכיר משרדים של הנה"ח וראיית חשבון, יודע שזה תאריך של לחץ אימתני להספיק את הכל, לכן הוא פיטר אותי פחות מ- 24שעות לאחר הדיווח" (עמוד 2לפרוטוקול שורה 29- עמוד 3לפרוטוקול שורה 10).
ו. הת' לא שינה את הדיווח נ/ 1ללא אומר וללא ויכוח כפי שטוען הנתבע -
"הסברתי לו (לנתבע-א.ס.), לא פעם אחת ולפחות פעמיים, שבגלל שאני מדווח לפי שעות עגולות, יכולים להיות הפרשים של דקות ספורות לכאן או לכאן ואינני סבור שבמרוצת הזמן, זה יוצר הפרש לטובת אחד הצדדים ואם הוא היה רוצה, הייתי מוכן אפילו לדווח על דקות" (עמוד 3לפרוטוקול שורות 20-17).
ז. מתוך רצון טוב להמשיך ביחסי עבודה תקינים וקורקטיים הסכים התובע להוריד את 3השעות שהנת' טען שהת' לא עבד בהן. "פשוט כי זה היה סכום זניח. לא רציתי לאבד מקום עבודה בגלל סכום של 20ש"ח, למרות הפגיעה בכבודי" (עמוד 3לפרוטוקול שורות 27-25).
ח. סיבה נוספת שבגללה פוטר הת' במועד שפוטר - "במחשבה מראש להימנע מפיצויים, זה שכמעט כל חודש יוני הייתי אמור לצאת לחל"ת על מנת להתכונן לבחינות מועצת רואי חשבון. הוא בוודאי עשה חישוב שאם הוא יחכה עוד שבועיים, עד שאחזור לעבודה תהיה תקופה של שנה, אז הוא יצטרך לשלם לי פיצויי פיטורים וגם דמי הבראה" (עמוד 3לפרוטוקול שורה 28- עמוד 4לפרוטוקול שורה 5).
.5א. בראשית חקירתו הנגדית הודה הת' שהוא רשם את נ/ 1לרבות התיקונים ואת התיקונים עשה בעקבות דברי הנת' שבדק את שעות העבודה של הת' במשך 3ימים ומצא שעבד פחות שעות. והסיבה שתיקן - "הסברתי קודם בביה"ד שבגלל סכום של 20ש"ח או משהו כזה, לא רציתי להתווכח איתך ולא רציתי לסכן את מקום העבודה שלי. אני גם פחדתי להתעמת איתך. אתה במשך שנה שלמה היית דמות כמעט נערצת עלי עד שגיליתי את הצורה שפיטרת אותי" (עמוד 4לפרוטוקול שורות 23-20) ובהמשך חזר וטען שהדו"ח המתוקן אינו אמת "אני באופן אקראי לחלוטין הורדתי 3שעות. הדו"ח בנוי בצורה כזו שאני מדווח כל יום כמה שעות אני עובד ועבור אילו לקוחות. כדי להתאים את הדו"ח לרצונו של הנת', פשוט הורדתי באופן אקראי, מ- 3לקוחות שונים שעה אחת" (עמוד 5לפרוטוקול שורות 8-5).
ב. בהמשך חקירתו הנגדית הודה התובע שאמנם שכרו היה 800, 2ש"ח לחודש אך
בפועל, לאור מספר השעות בהן עבד, השתכר הוא פחות מסכום זה.
.6מעדות הנתבע עולות העובדות כלהלן:ב
א. הת' החל לעבוד אצל הנתבע ביום .23.7.95
ב. מדי חודש הגיש הת' דוחות על מספר השעות בהן עבד עם פירוט לפי שמות הלקוחות, ודו"ח זה שימש גם בסיס לחיוב הלקוחות בשכ"ט וגם לחישוב המשכורת של התובע.
ג. לקראת חודש אפריל הנתבע חשד, לאחר שאחד העובדים דווח לו על כך, שהת' מגיש דוחות כוזבים ועל כן ערך הוא, במהלך 3ימים שונים ולא רצופים, מעקב אחר שעות עבודתו של התובע.
ד. ביום 30.4.96כאשר הגיש התובע את הדו"ח החודשי "בדקתי ומצאתי שבאותם 3ימים שבדקתי, הוא רשם שעה אחת יותר בכל אחד מהימים. כלומר - לא באופן מקרי באחד מהימים, אלא בכל אחד משלושת הימים נרשמה שעה אחת יותר ממה שעבד בפועל" (עמוד 6לפרוטוקול שורה 30- עמוד 7לפרוטוקול שורה 6).
ה. במועד שהת' הגיש לנתבע את הדו"ח "אמרתי לו שבדקתי את שעות העבודה שלו במשך 3ימים במהלך החודש, הוא לא אמר שהוא טעה ולא אמר שהוא שכח ואני זוכר את זה בביטחון. הוא גם לא אמר את מה שהוא העיד כאן אלא פשוט לקח את הדף ותיקן. רק כשהודעתי לו לאחר שבועיים שהחלטתי לפטר אותו, הוא התחיל לתת את התירוצים האלה" (עמוד 7לפרוטוקול שורות -15 10).
ו. ביום 15.5.96הודיע הנתבע לת' על פיטוריו וכי יצא לחופשה בת שבועיים
וזה יהווה את ההודעה המוקדמת.
ז. משאמר הת' לנתבע שלא ניתן לכלול הודעה מוקדמת בחופשה השנתית, והתברר
לנתבע שזה אכן נכון, "אז הוא (הת' - א.ס.) המשיך לעבוד עוד שבועיים ואז יצא לחופשה בת שבועיים. אני מודה שלא הייתי בקי בסעיף הזה בחוק" (עמוד 7לפרוטוקול שורות 26-24).
ח. במועד הפיטורים עבד התובע 9חודשים ו- 21יום לרבות חל"ת בת שבועיים
בחודש .11.95
ט. כאשר הנת' פיטר את התובע הוא כלל לא חשב על נושא הפיצויים.
.7א. בראשית חקירתו הנגדית הבהיר הנת' שהוא לא פיטר את התובע מיד כאשר
הועלו חשדות נגדו שכן באותו מועד לא היו לו הוכחות והסיבה שהוא לא פיטרו ביום 30.4.96, במועד הגשת נ/ 1- "כי התלבטתי. אני כמעט 25שנה מעסיק עובדים. נדמה לי שרק פעם אחת, חוץ מהמקרה שלך, שפיטרתי עובד וזה לא היה לי קל לפטר אותך" (עמוד 8לפרוטוקול שורות 14-12).
ב. בהמשך חקירתו הנגדית לשאלת הת' מי העובד שאמר לנת' שהתובע אינו מדווח אמת נקב הנתבע בשמו - טל בירן.
ג. כאשר נשאל הנתבע לגבי העסקת בתו הודה הוא שלאחר שהת' פוטר החלה היא לעבוד, לזמן קצר, אצל הנתבע "היא היתה פנויה ואתה פוטרת ובמקום לחפש עובד, לקחתי אותה לעבודה באופן זמני" (עמוד 8לפרוטוקול שורות 27-26).
.8לאחר ששמעתי את העדים והתרשמתי מהם ומעדותם, לאור החומר שבתיק בית הדין שתואם את גרסת הנתבע ולאור העובדה שהתובע לא ידע לומר מדוע פוטר והעלה סברות שונות בעוד הנתבע הסביר מפורשות מה היתה הסיבה לפיטורי התובע במועד שבו פוטר ואף תמך גרסתו במסמכים, הנני קובעת שאמינה עלי עדות הנתבע.
.9לתביעת התובע לתשלום פיצויי פיטורים -
א. כשאין מחלוקת שהתובע הועסק אצל הנתבע מיום 23.7.95עד לפיטוריו ביום 16.6.96, או בסמוך לכך, הרי שלא עבד התובע שנה אחת ברציפות אצל הנתבע, ועלי לבחון אם זכאי התובע לפיצויי פיטורים מכח סעיף 3לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963(להלן:ו "החוק") שזה לשונו - "פיטורים בסמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של דבר כאילו נעשו מתוך כוונה להמנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים".
ב. על פי סעיף 3לחוק, פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה נחשבים כפיטורים לצורך הימנעות מתשלום פיצויי פיטורים ועל כן זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים כאילו עבד שנה אחת. אולם, חזקה זו ניתנת לסתירה אם יוכח כי הפיטורים לא נעשו בכוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים. (דב"ע שן/141- 4פד"ע כ"ב 230).
ג. על כן עלי לבחון אם הנתבע הוכיח כי לא פיטר את התובע על מנת להתחמק
מתשלום פיצויי פיטורים. מחומר הראיות שבתיק זה שוכנעתי שהנתבע פיטר את התובע לאחר שהיו בידיו הוכחות שהתובע הגיש דוחות כוזבים על שעות עבודתו.
אציין שתחילה חשד הנתבע שהתובע מגיש דוחות כוזבים אך רק כאשר הנת' בדק בעצמו, במעקב שערך אחר שעות עבודת הת' במשך 3ימים שונים ולא רצופים, וגילה שאכן הוגש לו דו"ח כוזב נ/ 1ולאחר פניה לת', הת' אכן תיקן את השעות - פיטר הוא אותו.
ד. משהצליח הנתבע להוכיח "היפוכו של דבר" כאמור בסעיף 3לחוק, הנני קובעת עובדתית שהנתבע פיטר את התובע במועד שפיטרו מתוך שיקוליים ענייניים הקשורים בעבודת התובע ולא מתוך כוונה להמנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים.
ה. משנסתרה החזקה שבסעיף 3לחוק לא קמה לתובע זכות לפיצויי פיטורים ועל
כן דין תביעתו לפיצויי פיטורים להדחות.
.10התוצאה, איפוא, שהתביעה נדחית.
.11התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך 400ש"ח, הסך הנ"ל ישולם בתוך 30
יום מקבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד
לתשלום המלא בפועל.
.12הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור, בתוך 15יום מקבלת פסק הדין,

לנשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על ידי
הנשיא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון