פיטורים עקב היעדרויות

מנהל הנתבעת הודה כי התובע פוטר על ידו, וטען כי הוא פוטר עקב היעדרויות ואיחורים חוזרים ונשנים.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים עקב היעדרויות:

.1לפני תביעה לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג - 1963(להלן
-החוק), תמורת הודעה מוקדמת ודמי הבראה עבור שנת העבודה הראשונה.
.2התובע טוען כי עבד כאדריכל אצל הנתבעת בין התאריכים 1.2.94- 13.3.96
ופוטר.
מכאן - התביעה לפיצויי פיטורין.
.3כמו כן טוען התובע כי הוא זכאי לתשלום דמי הבראה בגין השנה הראשונה,
בסך 000, 1ש"ח, ו- 000, 4ש"ח כתמורת הודעה מוקדמת, מאחר שפוטר על אתר.
.4מנהל הנתבעת, מר פרנקל, הודה כי התובע פוטר על ידו, וטען כי הוא פוטר
עקב היעדרויות ואיחורים חוזרים ונשנים.
לטענת מר פרנקל - ביצע התובע הפרות משמעת חמורות חוזרות ונשנות ולפיכך
פוטר לאלתר.
הנתבעת טוענת כי התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורין והודעה מוקדמת.
.5באשר לתשלום דמי הבראה - טוענת הנתבעת כי היא מודה בחבותה והתחייבה
בכתב ההגנה לשלם לתובע את המגיע לו.
לאחר שמיעת העדויות, וקריאת הפרוטוקול המוצגים וטעוני הצדדים אני קובעת
כדלקמן:ו
.1מעדויות הצדדים התרשמתי כי התובע אכן אחר לעבודה פעמים רבות, ואף נעדר מידי פעם, בהגדישו את הסאה, ואילו הנתבעת העניקה לו בכל פעם מחדש הזדמנות להיטיב את דרכיו.
.2התובע עבד במשרד הנתבעת, שהינו משרד אדריכלים לעיצוב פנים. במהלך הזמן עבר התובע תהליך של גירושים, ואיחר רבות לעבודה. מנהל הנתבעת פיטר את התובע בשלב מסויים, כחצי שנה לפני מועד פיטוריו הנוכחי. לאחר אותם פיטורים, בא התובע וביקש להשאר במקום העבודה כשהוא מבטיח הבטחה ברורה להקפיד על שעות העבודה ולהודיע מראש על היעדרות. בין הצדדים נערך אף הסדר לפיו רשאי התובע להופיע למשרד בשעה 00:נ 9בבוקר תוך הבנה שהוא נאלץ להביא את בתו לגן הילדים בבוקר.
התובע אף קיבל כחודש לפני הפיטורים הנוכחיים תוספת משמעותית לשכרו.
.3גם לאחר הסדר זה, לא היה יום אחד בו הופיע התובע לעבודה בזמן. מעדות
מנהל הנתבעת, שהיתה אמינה עלי, עולה כי בימים בהם היה אמור התובע להופיע בשעה
9:ב 00בבוקר (בעוד יתר עובדי המשרד אמורים להתחיל עבודתם בשעה 00:8), הופיע
לעבודה בשעה 00:ו.10
.4התובע ניסה לתרץ איחוריו בעדותו וטען כי עליו להביא את בתו לגן הילדים של "ויצו" הנפתח בשעה 8:נ .30(הגן נמצא ברח' קינג גורג' בתל אביב).
גם אילו היתה טענה זו נכונה, לא היתה מניעה מצד התובע להגיע בשעה 00:9
למשרד הנמצא בכיכר המדינה בתל אביב.
יש לציין כי לא מתקבל על דעתנו שגן ילדים של ויצו המיועד לאמהות עובדות
נפתח רק ב- 8:ב 30בבוקר.
עדות התובע לא היתה מהימנה עלי.
.5מנהל הנתבעת אף העיד כי התובע נעדר היעדרויות ללא מתן הסבר, או עם מתן הסבר בדיעבד.
לגבי שלושת הימים האחרונים לעבודתו - הודה התובע כי ביום מן הימים החליט ללכת למשרד הפנים להוציא דרכון ולא הודיע על כך, למחרת - לא הופיע לעבודה אך אינו זוכר מדוע.
וביום השלישי - חלה, אך הודיע רק בצהריים כי לא יופיע לעבודה.
.6עוד העיד מנהל הנתבעת כי נודע לו בדיעבד לאחר פיטורי התובע, כי הוא טיפל באופן פרטי בהשלמת עבודה בתיק אשר משרד הנתבעת החל לטפל בו. התובע אף השתמש בתוכניות שנעשו במשרד הנתבעת.
יש לציין כי לא זו היתה סיבת פיטורי התובע, כיוון שהדברים נודעו למר פרנקל בדיעבד, אך יש בהם כדי להעיד על כפיות הטובה של התובע.
.7יום לפני שפוטר התובע, צלצל למשרד והודיע לפקידה בשעות הצהריים (בין 1ל- 2) כי הוא לוקח יום חופש, וכי יגיע למחרת לעבודה.
למחרת בסביבות השעה 30:ו 12- 00:נ 13הודיע התובע למזכירה כי הוא לוקח יום
חופש.
מנהל הנתבעת הרים את השפופרת, והודיע לתובע כי הוא גורם למשרד נזקים
גדולים ופיטר אותו על אתר.
.8מנהל הנתבעת אף העיד כי התובע עבד על פרוייקטים אותם הוא מכיר היטב, ופיטוריו של התובע גרמו לו נזק כיוון שהיה צריך להעביר את הפרויקטים לאנשים אחרים.
.9אני מקבלת את גירסת הנתבעת כי התובע קיבל הזדמנויות רבות, הנתבעת היתה מוכנה לאשר לו איחור מסויים בבוקר, והוא אף קיבל העלאה משמעותית בשכרו.
התובע התנהג בצורה כפויית טובה, לא עמד בדיבורו, והמשיך לאחר ולהיעדר ללא הודעות מראש, בניגוד להבטחותיו.
.10על יסוד כל האמור לעיל אני קובעת כי התובע ביצע הפרות משמעת חמורות,
אשר חזרו ונשנו.
.11על יחסי העבודה בין הצדדים לא חל הסכם קיבוצי כלשהו. ס' 17לחוק
פיצויי פיטורין מפנה את בית הדין לכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול
ביותר של עובדים.
תקנון העבודה, שהוא הסכם עבודה קיבוצי כללי שנחתם בין התאחדות התעשיינים לבין הסתדרות הכללית, הינו הסכם העבודה החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.
.12כאמור לעיל, לא פוטר התובע בשל הטיפול הפרטי בתיק המשרד (עובדה שנודעה לנתבעת בדיעבד לאחר הפיטורים) אלא בשל איחוריו והעדרויותיו הרבות.
לענין איחורים והיעדרויות כבר נפסק:ב
"היעדרות מן העבודה יש ויראו בה הפרת משמעת בין חמורה, ובין רגילה. עובדת בכירה שלא חזרה לעבודתה בתום החופשה ללא תשלום אשר אושרה לה, נקבע כי יש בהתנהגותה משום הפרת משמעת אך לא הפרת משמעת חמורה (דב"ע לה/120- 3ירדנה פרג' נ' י. קרייזלר בע"מ פד"ע ז' 449). לעומת זאת עובדים שנעדרו מעבודתם, נקראו לשוב אליה על ידי המעביד ולא שעו לקריאה, ולאחר מכן נקראו לשוב לעבודה על ידי האיגוד המקצועי, ואף כאן ללא הועיל, נקבע כי התנהגותם דינה כהפרת משמעת חמורה, השוללת תשלום פיצויי פיטורים (דב"ע לה/45- 3נטשה מוחמד ואח' נ' 'יזרום' בע"מ פד"ע י' 136)".
.13עוד נפסק כי "קשה לראות סירוב חד פעמי לבצע עבודה 'הפרת משמעת באופן חמור', ובודאי שאין לראות באותו סירוב חבלה במהלך התקין של העבודה שיצדיק שלילת פיצויי פיטורים (דב"ע ל/10- 3כהן פנחס נ' ורמוס אברהם פד"ע א' 100).
איחור של שעה וחצי למקום העבודה אף אם הותרה הועובד קודם לכן, אינו מזכה
את המעביד בשלילת פיצויי הפיטורים (תב"ע ח"י לח/82- 3אביב בוקעי נ' אתא בע"מ
פד"ע י' נז')".
.14מאידך, נפסק בדב"ע נה/264- 3חסן קיסי נ' מוסך אופיר ש. ארמוזה בע"מ (טרם פורסם ניתן ביום 9.1.96) כי עובד אשר נעדר מעבודתו יום אחד בלבד, בהנהיגו מספר עובדים כדי לאלץ את בעל המוסך להיטיב את תנאי עבודתם ושכרם ביצע הפרת משמעת חמורה. מפיצויי הפיטורים של העובד נשללו % 25וכן נשללה ההודעה המוקדמת ממנו.
.15על יסוד חומר הראיות שהובא בפני אני קובעת כי התובע ביצע הפרות משמעת חמורות, אשר חזרו ונשנו פעמים רבות, ולא היטיב את דרכיו למרות הבטחותיו לנתבעת.
יתר על כן - הנתבעת אף גילתה הבנה לצרכי התובע והסכימה כי יאחר עד שעה מסויימת לעבודתו, אך התובע ניצל את רוחב ליבה של הנתבעת, המשיך לאחר מעבר לזמן שנקבע, ואף נעדר מהעבודה פעמים רבות ללא מתן הסבר והודעה מראש.
התנהגותו של התובע פגעה בעבודת הנתבעת, ושיבשה אותה. התובע היה מופקד על פרוייקטים אשר הפעילות בהם לא התקדמה לפי מועדי ההתחייבות ללקוח בשל מעשי התובע.
.16"הקש ששבר את גב הגמל" היה אותם שלושה ימים אחרונים בהם נעדר התובע מעבודתו, ובכל פעם הודיע על היעדרותו בדיעבד, וגם זאת - לפקידה כאשר הוא מודיע כי הוא חולה ולאחר מכן (בהודעה סותרת) כי הוא בחופשה.
על רקע זה מוצדקים פיטוריו של התובע על אתר - ויש לשלול ממנו תמורת הודעה מוקדמת.
.17ובאשר לפיצויי פיטורין - התובע ביצע כאמור הפרות משמעת חמורות שחזרו ונשנו, התנהג בכפיות טובה כלפי הנתבעת, ואף ההסברים שמסר בבית הדין להתנהגותו לא היו מהימנים.
בדיעבד אף נודע כי התובע טיפל בתיק של המשרד באופן פרטי והשתמש בתוכניות
המשרד.
הפסיקה קבעה כי עצם הפיטורים הם עונש כשלעצמו, אך בשל הפרות המשמעת החמורות אני קובעת כי התובע זכאי ל- % 25מפיצויי הפיטורין שתבע, דהיינו 377, 2ש"ח.
סכום זה ישולם לתובע על ידי הנתבעת בצירוף הפרשי הצמדה בלבד מיום 1.4.96
ועד ליום התשלום בפועל.
.18אם טרם שולמו לתובע דמי הבראה על ידי הנתבעת - הם ישולמו על ידה לאלתר.
מאחר שמרבית התביעה נדחתה - אין צו להוצאות.

הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי
בירושלים, וזאת תוך 15יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון