שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה:

.1 התובע הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן:ו "הנתבע") לתשלום גימלת הבטחת הכנסה.
.2משדחה הנתבע את תביעת התובע בנימוק:נ "החל מ- 95/3- 95/4אין זכאות
להבטחת הכנסה הואיל ולא קיימת עילה לתקופה זו. החל מ- 95/5מקבל גמלה באופן רצוף עד היום", הגיש הוא תביעתו לביה"ד.
.3הפלוגתא היחידה בה יש להכריע הינה באם זכאי התובע לגימלת הבטחת הכנסה לחודשים מרץ ואפריל .1995
.4בתיק זה העידו, מטעם התביעה, התובע בעצמו ומטעם ההגנה - גב' ילוז
אביבה.
.5מעדות התובע עולות העובדות כלהלן:ב
א. ביום 28.12.94קבל התובע פסק דין בתביעה שהגיש להבטחת הכנסה.
ב. עם קבלת פסה"ד פנה התובע לביטוח הלאומי לגב' ילוז אביבה אשר אמרה לו שקיים סיכוי שהביטוח הלאומי יערער על פסה"ד וכי "יש להם 45יום ורק בתום 45יום שהתיק יחזור מהפרקליטות הם בכלל ידברו איתי. פניתי לפרקליטות בבאר - שבע ואמרו לי שהתיק בירושלים ורק שם מגבשים החלטה וכך זה נמשך עד סוף אפריל 95במשך 4חודשים" (עמוד 2לפרוטוקול שורות 15-14).
ג. בסוף אפריל 95' הודיעה גב' ילוז לת' שיש החלטה לשלם לו ואז הפנו אותו ללשכת התעסוקה שכן התיק הגיע לדימונה "ואכן פניתי ללשכת התעסוקה בחודש מאי 95כששלחו אותו. שילמו לי את הבטחת הכנסה ממאי 95ולחודשים מרץ ואפריל לא שילמו לי. לחודשים ינואר פברואר כן שילמו לי" (עמוד 2לפרוטוקול שורות 20-18).
.6א. בראשית חקירתו הנגדית העיד התובע שהוא פנה למחלקה בדימונה על מנת להגיש תביעה "איך שקיבלתי את פסה"ד... אני יודע שקיבלתי את זה (את פסה"ד - א.ס.) בדצמבר ואז הלכתי" (עמוד 2לפרוטוקול שורות 25; 27)
ב. לאחר שב"כ הנת' הפנתה את התובע לפסה"ד ממנו עולה שהוא ניתן רק ביום 21.2.95חזר בו הת' מתשובתו הקודמת והשיב - "לאחר שאני רואה את התאריך על פסה"ד אני נזכר. אני פניתי לפני שקיבלתי את פסה"ד" (עמוד 3לפרוטוקול שורות 8-7) ולשאלה אם הוא ביקש להגיש תביעה חדשה השיב הוא בחיוב והוסיף - "ואמרו לי שכל עוד שהתיק בירושלים, אין על מה לדבר" (עמוד 3לפרוטוקול שורה 10) והשיחה התנהלה עם גב' ילוז.
ג. כאשר נשאל התובע אם נכון שבעצם הוא לא בא להגיש תביעה אלא לברר מה עם הכספים המגיעים לו מכח פסה"ד הראשון השיב הוא - "זה לא נכון. באתי להגיש תביעה והם אמרו שאין להם תיק שלי כי הוא בפרקליטות ולכן אני לא יכול להגיש תביעה, עד שלא יחזור התיק" (עמוד 3לפרוטוקול שורות 16-15).
ד. בסיום חקירתו הנגדית אישר התובע שבחודשים מרץ 1995ואפריל 1995הוא לא התייצב בלשכת התעסוקה.
.7מעדותה של גב' ילוז אביבה עולות העובדות כלהלן:ו
א. העדה משמשת כמנהלת מדור הבטחת הכנסה בביטוח הלאומי סניף דימונה, ובתוקף תפקידה מכירה היא את התובע כמי שפנה למחלקה.
ב. כאשר נשאלה העדה אם הת' פנה ללשכת התעסוקה לפני שהגיש את התביעה נשוא תיק זה השיבה היא - "כן. הוא פנה מס' פעמים כדי לדעת מה קורה עם התביעה הקודמת וזה היה עוד הרבה לפני שפסה"ד ניתן" (עמוד 4לפרוטוקול שורות 17-16). ואת תביעתו להבטחת הכנסה הגיש הוא, לביטוח הלאומי, ביום 17.5.95- "הוא לא הגיש תביעה (לפני 17.5.95- א.ס.) משום שהוא לא הסכים לדרוש עבודה בשירות התעסוקה עד שלא יוברר מה קורה עם התביעה קודמת. אני נמצאת מעט מאד בימי קבלת קהל אבל במקרה הזה הוא פנה אישית אלי ואני אמרתי לו שיקח הפנייה ויפנה לשירות התעסוקה. אבל, הוא טען שהוא לא רוצה להתייצב בשירות התעסוקה עד שלא יתברר מה קרה עם התביעה הקודמת" (עמוד 4לפרוטוקול שורות 23-19).
ג. ולשאלת ב"כ הנתבע מה קרה לאחר שניתן פס"ד בתביעתו הראשונה לביה"ד השיבה העדה - "הוא פנה אלינו מס' פעמים כדי לברר מה קרה עם הכסף שהוא צריך לקבל בעקבות פסה"ד שקבע שהוא זכאי להבטחת הכנסה לתקופה כפי שנקבע בפסה"ד. הפעם הראשונה שהוא הגיש תביעה לאחר פסה"ד היה במאי .95אני מבקשת להוסיף שזה בכלל לא חשוב אם הוא הגיש תביעה או לא הגיש תביעה כי אף אחד לא מונע מהאדם לדרוש עבודה בשירות התעסוקה ואם הוא היה מוכיח שהוא דרש עבודה באותם חודשיים ימים אז היינו משלמים לו. הענין הוא, שהוא לא קיים את העילה של דרישת עבודה ולכן לא ניתן לשלם לו עבור חודשים מרץ ואפריל 95" (עמוד 4לפרוטוקול שורה 25- עמוד 5לפרוטוקול שורה 7).
.8א. בחקירתה הנגדית הבהירה העדה שלתובע יש "אישור שהוא בלתי ניתן להשמה עד לדצמבר 94והאישור הזה מראה בדיוק מתי מסתיימת התקופה של בלתי ניתן להשמה והוא יכול היה לפנות ולחדש אותו ולהחזיק אותו עד לגמר המשפט. עקרונית, הוא היה צריך לקיים עילה ומשלא קיים עילה, הוא לא זכאי להבטחת הכנסה לחודשים מרץ ואפריל" (עמוד 5לפרוטוקול שורות 16-12).
ב. וכאשר נשאלה העדה - "אני רוצה להזכיר לך שאמרת לי שכל עוד התיק לא נמצא אצלכם, אין על מה לדבר איתנו?" השיבה היא - "אני אמרתי לך שאין מה לדבר על הכסף שמגיע לך לאור פסה"ד, כל עוד התיק לא נמצא בפני" (עמוד 5לפרוטוקול שורות -26 23).
ג. ולשאלה מדוע לא שלחה העדה את הת' ללשכה ענתה היא - "טענת שאתה לא מוכן ללכת ללשכה עד שלא תדע מה קורה עם התביעה שהגשת לביה"ד ושניתן לגביה פס"ד בחודש .95/2אמרת שאתה לא תלך סתם ללשכה... אני נשבעתי גם קודם. אתה לא הסכמת ללכת לשירות התעסוקה, כפי שהעדתי" (עמוד 6לפרוטוקול שורות 6-4; 9-8).
.9לאחר ששמעתי את העדים והתרשמתי מהם ומעדותם ולאור החומר שבתיק בית
הדין הנני קובעת עובדתית כלהלן:נ
א. התובע הגיש תביעה ראשונה להבטחת הכנסה לביטוח לאומי ומשנדחתה
תביעתו הגיש הוא תביעה לביה"ד.
ב. ביום 21.2.95ניתן פס"ד בתביעתו הראשונה לפיו זכאי התובע להבטחת הכנסה (להלן:ב "פסק הדין").
ג. עם קבלת פסק הדין שלם הנתבע לתובע גמלת הבטחת הכנסה החל מיום
1.8.91ברציפות עד ליום .28.2.95(ר' הודעת סניף הביטוח הלאומי מיום 8.11.95).
ד. בגין חודשים 3.95ו- 4.95לא שולמה לתובע גמלת הבטחת הכנסה.
ה. מחודש 5.95משולמת לתובע, באופן רצוף עד היום, גמלת הבטחת הכנסה. ו. לפני מתן פסה"ד פנה התובע מספר פעמים ללשכת התעסוקה כדי לברר מה
קורה עם תביעתו הראשונה.
ז. רק בחודש 5.95הגיש התובע תביעה להבטחת הכנסה שכן לא הסכים היא לדרוש עבודה בשירות התעסוקה עד שלא יוברר מה קורה עם הכספים המגיעים לו מכח פסה"ד.
ח. התובע לא דרש עבודה בחודשים מרץ ואפריל 1995ולחילופין לא הוציא הוא, עבור חודשים אלה, אישור שהוא בלתי ניתן להשמה.
.10לאחר שקבעתי את העובדות עלי לבחון אם קמה לתובע זכאות לגימלת הבטחת
הכנסה בגין החודשים 3.95ו- 4.95כולם או מקצתם.
.11הסעיף הרלוונטי לענינינו בחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1980(להלן:ו
"החוק") הינו סעיף 2לחוק הדן בתנאי הזכאות שזו לשונו:נ
".2(א) תושב ישראל שמלאו לו שמונה עשרה שנים זכאי לגימלה,
בכפוף להוראות חוק זה, כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה; (1) אין לו הכושר לעבוד ולהתפרנס כדי מחייתו או שאינו
ניתן להשמה בעבודה כלשהי, הכל לפי כללים, תנאים ומבחנים שנקבעו בתקנות.
(2) הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה בהתאם לכללים שנקבעו לענין סעיף 127ו' לחוק הביטוח ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה מתאימה;
לענין פסקה זו, "עבודה מתאימה" - כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכשרו הגופני, או הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה (להלן בסעיף זה- "הכשרה")
.12א. לפי סעיף 2(א) (2) לחוק על מנת להיות זכאי להבטחת הכנסה על המבוטח ו/או בן זוגו להרשם בלשכת שירות התעסוקה ולקבל כל עבודה התואמת את מצב בריאותם וכושרם הגופני.
ב. משקבעתי עובדתית שהתובע לא התייצב, מטעמיו הוא, בלשכת שירות התעסוקה בחודשים מרץ ואפריל 1995הרי שלא מילא הוא אחר מבחן התעסוקה ועל כן בדין, לאור הוראות סעיף 2(א) (1) לחוק, נדחתה תביעתו.
.13אוסיף עוד שמשלא טען התובע בתביעתו לביה"ד ולא בעדותו בישיבת ביה"ד מיום 17.1.96, שאינו מסוגל לעבוד מטעמים רפואיים, אין מקום לבחון את תביעתו לפי הוראות סעיף 2(א) (1) לחוק.
.14התוצאה, איפוא, שמשלא התייצב התובע בלשכת התעסוקה בחודשים מרץ ואפריל 1995ולאור הוראות סעיף 2(א) (2) לחוק - התביעה נדחית.

.15אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון