5% נכות תאונת דרכים

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא 5% נכות תאונת דרכים:

1. התובע הגיש נגד הנתבעת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975 בגין תאונת דרכים שאירעה לו ביום 29/9/93 (להלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת בנוגע לעצם קיומה של התאונה והכיסוי הביטוחי ועלי איפוא לקבוע את גובה הנזק.

המצב הרפואי

3. לאחר התאונה הועבר התובע לבית חולים איכילוב, שם אושפז במשך 5 ימים ונותח בגלל שבר בעצם הרדיוס ביד שמאל.

4. המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, ד"ר חיים אשור, בדק את התובע ביום 15/1/97 והגיש חוות דעתו שצורפה לתצהירו של התובע (ת1/) אשר סומנה באות ב'.

5. בסיכום חוות דעתו קובע המומחה כדלקמן:

"מדובר בגבר בן 44 שנפגע בידו השמאלית הלא דומיננטית, סבל משבר באולנה וברדיוס וכעת אינו סובל מהגבלה תיפקודית פרט לכאב ביד זו, לאור זאת אני קובע נכותו כדלקמן: - נכות לצמיתות בגובה 5% עפ"י סעיף החוק בדבר נכות 35 (4) בין א' ל-ב'".

6. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה ואני מקבל את חוות דעתו וקובע כי נכותו הרפואית של התובע הינה בשיעור של 5% לצמיתות.

7. שמעתי את התובע והתרשמתי כי הוא מגזים בתלונותיו ובמגבלותיו בעבודתו, ועל כן אבסס את הפסדיו בהתאם לקביעת המומחה והמסמכים שהוגשו.נ

אבדן הכנסה בעבר

8. התאונה הוכרה ע"י המל"ל כתאונת עבודה ושולמו לו דמי פגיעה המבוססים לפי שכר רבע שנתי בסך של 11,416 ש"ח, דהיינו, לפי משכורת חודשית של 3,805 ש"ח ברוטו ושולמו לו דמי פגיעה בסך של 15,920 ש"ח.

9. הן לפי עדותו של התובע והן לפי קביעת המל"ל, לא עבד התובע במשך 6 חודשים ומשכורתו החודשית לאחר ניכוי 25% מס הכנסה הינה בסך של 2,853 ש"ח ובסה"כ מגיע לתובע עבור תקופת אי כושר עבודה סך של 17,122 ש"ח.

10. מהסכום הנ"ל יש לנכות סך של 15,920 ש"ח שקיבל מהמל"ל ולפיכך מגיע לתובע סך של 1,202 ש"ח עבור ראש נזק זה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/1/94 (תקופה ממוצעת) ועד היום.

הוצאות רפואיות

11. מדובר בתאונת עבודה והוצאותיו הרפואיות מכוסות במסגרת חוק הבריאות הממלכתי בהתאם להלכה שנפסקה בע"א 5557/95 סהר נ' אלחדד פס"ד נא (2) עמוד 782.

12. לתובע אכן היו הוצאות נסיעה עקב קבלת טיפול רפואי וכן השתתפות בתרופות ואני מעריך ראש נזק זה בסך של 1,000 ש"ח משוערך להיום.

עזרת צד ג'

13. לפי עדותו של התובע הוא מתקשה לבצע את עבודות הבית וכן לערוך קניות, פעולות שעשה לפני התאונה.

14. לא הובאו ראיות ממשיות על סכומים שהוציא התובע בגין עזרה זו ולא הוכיח ראש נזק זה באמצעות קבלות, ועל כן לא אוכל לבסס ממצא בטוח על סמך עדותו כאשר נכותו הרפואית הינה בשיעור של 5% בלבד והמומחה ציין בחוות דעתו כי התובע אינו סובל מנכות או הגבלה תפקודית פרט לכאבים ביד.ב

15. למען הזהירות, אני מעריך ראש נזק זה בסכום של 1,000 ש"ח.

עבור כאבים וסבל

16. התובע נולד ביום 10/10/52, והיה מאושפז בבית חולים איכילוב במשך 5 ימים ולא היה מסוגל לעבודה במשך כ6- חודשים עקב שבר באלנה וברדיוס יד שמאל.

17. המומחה ד"ר אשור קבע בחוות דעתו אמנם שהתובע לא סובל מהגבלה תפקודית אך יסבול מכאבים ביד.

18. לאור הנתונים הנ"ל, אני מעריך הפיצוי בגין פריט נזק זה בסך של 12,000 ש"ח בצירוף ריבית בלבד מיום התאונה 29/9/93.

עבור אבדן הכנסה בעתיד

19. התובע נולד ביום 10/10/52, עובד כמחסנאי בחברה העוסקת במכירת חלקי חילוף למכוניות.

20. עבודתו של התובע מצריכה שימוש בידיים ואין ספק כי שמוש זה גורם לו לכאבים (חוות דעת המומחה).

21. המומחה ד"ר אשור קבע את נכותו בשיעור של 5% לצמיתות תוך ציון שלא נשארה הגבלה תיפקודית.

22. נראה לי שכאשר מדובר בנכות קטנה (5%) הדרך הנכונה היא לאמוד את הפיצוי בשיטה גלובלית לאחר בחינת מצבו הרפואי של התובע, גילו ועיסוקו.

23. כב' השופט קציר בספרו, פיצויים בשל נזקי גוף, מהדורה שלישית, עמוד 146 קובע כדלקמן:

"נכויות בשיעור נמוך של 5% או אפילו עד 10% מטבען שאינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות, אצל אדם מן הישוב, במקרים כאלה הנטיה היא לפסוק את הפיצוי לפי אחוז הנכות, אלא מקום שבית המשפט משתכנע שאפשר שהנכות תהיה בעלת משמעות תפקודית, הוא עשוי לפסוק סכום גלובלי בפריט נזק זה".

24. לאחר ובחנתי את טענות באי כוח הצדדים בסיכומיהם ועיינתי בתיעוד הרפואי ובעיקר בעובדה כי התובע סובל מכאבים ביד, אני מעריך ראש נזק זה בסכום של 25,000 ש"ח.

ניכויים

25. התאונה הוכרה ע"י המל"ל כתאונת עבודה אך התובע לא פנה בתביעה למל"ל לקביעת דרגת נכותו ולא עשה מאומה בכך להקטנת נזקיו.

26. בהתאם להלכה שנפסקה בת.א. 1619/93 אליהו נ' טטרו פס"ד מ"ז (4) 89 יש לערוך ניכוי רעיוני על הסכום שיכול היה התובע לקבל מהמל"ל בגין קביעת נכות בשיעור של 5%.

27. בהתאם למוצג נ2/ חוות דעתו של האקטואר, שי ספיר, זכאי התובע למענק נכות בסכום של 17,060 ש"ח נכון ליום 20/6/99 כאשר סכום זה משוערך להיום מגיע לסך של 18,421 ש"ח ועל כן יש לנכות מסכום הפיצויים שמגיע לתובע את הסך של 18,421 ש"ח.

28. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. סך של 1,202 ש"ח עבור אבדן השתכרות בעבר בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 30/12/93 ועד היום.

ב. סך של 1,000 ש"ח עבור הוצאות רפואיות ונסיעות.

ג. סך של 1,000 ש"ח עבור עזרת צד ג'.

ד. סך של 12,000 ש"ח עבור כאבים וסבל בצירוף ריבית חוקית בלבד מיום התאונה 29/9/93 ועד היום.

ה. סך של 25,000 ש"ח עבור אבדן הכנסה בעתיד.ו

ו. אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד היום.

ז. מהסכומים לעיל יש לנכות סך של 18,421 ש"ח מענק נכות (ניכוי רעיוני).

ח. לסכום פס"ד לאחר ניכויי מענק הנכות להוסיף שכ"ט בשיעור של 13% בצירוף מע"מ.

ט. סכום פס"ד ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון