נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

בחוות דעתו מציין ד"ר הנדל כי מצא שטווח התנועה בעמ"ש מותני מלא. החזר אכילס מימין חלש מאוד, התחושה והכוח הגס תקינים וכן לא מצא דלדול שרירים. מצב זה מזכה את התובע ב - 5% לפי סעיף 37 (7) א' מתואם.ב

יחד עם זאת מצא המומחה לקבוע כי הנכות אינה תולדה של התאונה נשוא התביעה, שכן בחומר הרפואי מצויות עדויות על סבל מכאבי גב ורגל שמאל החל מ - 1988. התובע עבר בדיקות T.C עוד עובר לתאונה שהראו פריצת דיסק ב - 1S - 5L שהלכה והסתיידה עם השנים. בצילום שנעשה לפני הניתוח לא היה למעשה ממצא חדש.ו

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה:

1. מבוא
 
עניין לנו בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
 
התובע, יליד 1957, נפגע בתאונה ביום 12.12.94 בהיותו בן 37 שנים.נ
 
מדובר בתאונה שהיתה גם תאונת עבודה.ב
 
בתחילה כפרה הנתבעת בחבות ועל-כן נשמעו תחילה ראיות לעניין זה. לאחר שמיעת הראיות חזרה בה הנתבעת מהכפירה בחבות.ו
 
בתחילת סיכומי הנתבעת שבה הנתבעת לטענתה כי עד היום לא הומצאו לה רשיון נהיגה תקף ליום התאונה חרף בקשתה ב - 11.3.99 וב - 31.3.99. אלא שמאז נראה שטענה זו נזנחה והיא שבה ועלתה רק בסיכומים.נ
 
בישיבות מיום 5.10.99, 2.3.00, 17.9.00 ו - 25.9.01 - לא חזרו ב"כ הנתבעת על טענה זו הגם שעמדו על קבלת מסמכים מב"כ התובע - כמו תלושי שכר. הבקשה להמצאת רשיון הנהיגה לא עלתה ועל כן ניתן היה להבין שנזנחה. כך גם בשתי ישיבות ההוכחות שנוהלו בתיק זה. גם בהם לא בא זכרה של הבקשה. ראה הישיבות מיום 31.1.02 ו - 3.2.02.ב
 
אותה דרישה להמצאת רשיון הנהיגה באה בטרם התקיימה ישיבת ההוכחות בשאלת החבות אשר לאחריה ב - 25.7.99 הודיע ב"כ הנתבעת כי הנתבעת חוזרת בה מטענתה בשאלת החבות.ו
 
מכל מקום ביום 21.4.03 המציא ב"כ התובע אישור משרד התחבורה לפיו לא היו עיכובים או פסילות על רשיונו של התובע.נ
 
2. הפגיעה והנכות
 
התובע נפגע בגבו כתוצאה מהתאונה. הוא פנה לרופא וקיבל טיפול במשחות, משככי כאבים ופיזיותרפיה. משמצבו לא השתפר פנה לרופאים נוספים ובסופו של יום הומלץ לו על ניתוח לכריתת הדיסק 1 S - 5 L אותו עבר ב - 5.3.95.ב
 
התובע התלונן על כאבי גב תחתון הקורנים לרגל שמאל, קושי בכפיפה לפנים ובנשיאת משאות.ו
 
בהמשך להחלטתי בבקשה להבאת ראיות לסתור, מונה ד"ר הנדל כמומחה מטעם בית המשפט.נ
 
בחוות דעתו מציין ד"ר הנדל כי מצא שטווח התנועה בעמ"ש מותני מלא. החזר אכילס מימין חלש מאוד, התחושה והכוח הגס תקינים וכן לא מצא דלדול שרירים. מצב זה מזכה את התובע ב - 5% לפי סעיף 37 (7) א' מתואם.ב
 
יחד עם זאת מצא המומחה לקבוע כי הנכות אינה תולדה של התאונה נשוא התביעה, שכן בחומר הרפואי מצויות עדויות על סבל מכאבי גב ורגל שמאל החל מ - 1988. התובע עבר בדיקות T.C עוד עובר לתאונה שהראו פריצת דיסק ב - 1S - 5L שהלכה והסתיידה עם השנים. בצילום שנעשה לפני הניתוח לא היה למעשה ממצא חדש.ו
 
עברתי על המסמכים הרפואיים שעובר לתאונה והם אכן מעידים כי כבר עובר לתאונה נשוא התביעה התלונן התובע על כאבי גב עם הקרנה לרגל שמאל ואותם ממצאים שמצא המומחה נמצאו בתובע כבר אז ובעיקר החזר אכילס חלש.נ
 
יש לציין שגם לאחר התאונה נשוא התביעה, נפגע התובע בתאונה נוספת ב - 30.10.00 בגבו שבעטיה היה באי-כושר תקופה ממושכת.ב
 
המומחה לא נחקר וראיתי לקבל חוות דעתו לפיה לתובע לא נותרה נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה נשוא התביעה.ו
 
המומחה מתייחס בחוות דעתו לתקופת אי הכושר הזמני וקובע כי יש להכיר בהחמרה זמנית של חודש אחד, היינו עד 11.1.95.נ
 
מנספח כד' למוצגי הנתבעת, אישור על תשלומים של המל"ל, עולה כי המל"ל אישר לתובע תקופת אי-כושר של חצי שנה עד ליום 12.6.95.ב
 
אני סבורה כי לאחר התאונה סבל התובע מהחמרת מצבו ואני מקבלת כי תקופת אי-הכושר עמדה על 6 חודשים, כפי קביעת הרופאים המטפלים בזמן אמת שאושרה ע"י המל"ל. נראה לי כי קביעת המומחה שנעשתה לאחר חלוף זמן רב - מחמירה עם התובע.ו
 
3. השתכרות התובע
 
התובע נהג משאית במקצועו ועבד בתפקיד זה אצל מספר מעסיקים עובר לתאונה נשוא התביעה. כפי שעלה מעדות אחד ממעבידיו מר אורי חרדון, התובע היה עובד חרוץ שיודע היטב את עבודתו.נ
 
התובע המציא תלושי שכר לחודשים נובמבר-דצמבר 1994 אצל אורי חרדון. זו הראיה היחידה שהביא באשר לשיעור השתכרותו עובר לתאונה נשוא התביעה. על-פי תלוש שכר לחודש 11/94 עמדה השתכרותו של התובע על 3,000 ₪ נטו וכשהיא צמודה להיום 4,663 ₪. מר אורי חרדון ציין בעדותו שהיה מרוצה מעבודת התובע.ב
 
התובע טען כי עובר לעבודתו אצל אורי חרדון עבד במשך מספר שנים על "גזלן" - מכונית גלידה בחוף טנטורה, חוף הבונים ויער עופר וכן עבד בחברת דגני אמירים כנהג סמיטריילר. על עבודות אלו לא באה כל ראיה בכתב. יחד עם זאת, התובע עצמו מציין בחקירתו כי הפסיק לעבוד בדגני אמירים משום שהעבודה היתה קשה עבורו כבר ב - 1993. (ראה עדותו עמ' 18-19 לפרוטוקול).ו
 
כיום עובד התובע כעצמאי, הוא בעל משאית ויש לו נהג שכיר.נ
 
אינני מקבלת טענתו של התובע כי כל שכרו בחודש מגיע כדי 1,500 - 2,000 ₪. (ראה עדותו עמ' 19 שורות 6-5).ב
 
טענה זו אינה מתיישבת עם אישור רו"ח מטעמו לפיה השתכרותו החודשית הממוצעת, לאחר ניכוי הוצאות, בשנת 2001 עמדה על 7,884 ₪.ו
 
אלא שלשיעור השתכרותו היום אין רלוונטיות לאור קביעת המומחה. יש בה כדי לקבוע כי המקרה אינו מסוג המקרים שנדונו בפסק-דינו של כב' הש' אור בעניין ע"א 1461/87 מדינת ישראל נ' רם רוזנברג, פ"ד מג (3) 421 וכן פסק דינה של כב' הש' שטרסברג-כהן בעניין ת.א. (חי) 602/85, רואימי נ' הפניקס הישאלי חברה לביטוח בע"מ, צלטנר עמ' 608 (לב) 1.נ
 
4. דיון בראשי הנזק
 
א. הפסד השתכרות בעבר
 
כאמור ראיתי לקבוע כי התובע היה באי-כושר עבודה במשך 6 חודשים. מכאן שהתובע זכאי לפיצוי של מכפלת שכרו ב - 6 וסה"כ 27,987 ₪.ב
ובתוספת ריבית מאמצע תקופה (15.2.95) 38,860 ₪.ו
 
לאחר מכן שב התובע למצבו שלפני התאונה.נ
 
ב. כאב וסבל
 
בנסיבותיו של התובע כאשר התאונה גרמה לפגיעה חוזרת בגבו שכבר סבל כאבים, ראיתי לקבוע כי הפיצוי בראש נזק זה יעמוד על 14,000 ₪.ב
 
ג. הוצאות רפואיות ונסיעות בעבר
 
התובע לא צירף כל קבלה על הוצאות בעבר. צודקת ב"כ הנתבעת כי בכל מקרה יש להביא בחשבון את מצבו הקודם של התובע.ו
 
בשוקלי כל אלה ראיתי להעמיד הפיצוי בראש נזק זה ע"ס 1,000 ₪ בערכי היום.נ
 
ד. עזרת צד ג' בעבר
 
לא התרשמתי כי התובע נזקק לעזרה מעבר לזו שמצפים לה מבן משפחה. אף התובע ציין בחקירתו כי זה דבר מקובל במשפחה שעוזרים.ב
 
לכך יש לצרף את העובדה כי אשתו של התובע לא באה להעיד על העזרה שהתובע טוען שנתנה לו. על כן לא ראיתי לפסוק פיצוי בראש נזק זה.ו
 
ה. סה"כ נזק לפני ניכויים 53,860 ₪.נ
 
ו. ניכויים
 
התובע קיבל הן דמי פגיעה, והן מענק נכות אשר מסתכמים בלמעלה מ - 100,000 ₪ כשהם משוערכים להיום.ב
מכאן שהתביעה נבלעת.ו
 
5. סוף דבר
 
תביעת התובע נבלעת בתגמולי המל"ל ומכאן שהיא נדחית.נ
 
בנסיבות של תיק זה לא ראיתי לעשות הוצאות מעבר להוצאות שפסק כב' הש' דן ארבל בהחלטתו מיום 27.10.01.ב
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון