אי עצירה לשוטר תנועה

דוגמא לפסק דין בנושא אי עצירה לשוטר תנועה:

מצאתי לזכות את הנאשם מכתב האישום וזאת מחמת הספק.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו ב-6.8.11 בשעה 21:00, רכב הנאשם על קטנוע בכביש 20 לדרום והגיע למחלף השלום בת"א, הנאשם לא ציית לאות עצור שנתן השוטר בניגוד לתקנה 23(א)(2) לתקנות התעבורה.

הנאשם כפר במיוחס לו ונשמעו ראיות בתיק.

מטעם המאשימה העידו העדים הבאים:


ליאור שרף – אשר נסמך בעדותו על הדוח אותו רשם, ממנו עולה כי בעת סגירת מחלף השלום לכיוון דרום סימן השוטר את הנתיבים עם אבוקות אלקטרוניות זוהרות, משולש וכן עם ניידת משטרה, כאשר הגיע קטנוע בנתיב ימני מבין שלושה לעליה למחלף השלום.

השוטר היה עם כובע ואפודה זוהרת. השוטר סימן לנהג הקטנוע לעצור, הרוכב המשיך בנסיעה. לא נענה לסימנים והמשיך בנסיעה על הנתיב הימני. השוטר הרגיש מאוים. למרות שהשוטר סימן לנאשם לעצור והמשיך לעמוד בנתיב הנסיעה. הרים השוטר את רגלו מתוך אינסטינקט להגן על עצמו, רוכב הקטנוע נעצר בסמוך אליו. השוטר ציין כי לא נראתה פגיעה בקטנוע.

תגובת הנאשם במעמד רישום הדוח הייתה: "אני אתלונן עליך, בסה"כ באתי להפגין, למה פגעת לי בקטנוע, זו פשוט בושה לשוטרים. בנוסף רשם הנאשם בעצמו "כל הדברים שנרשמו ע"י השוטר ליאור יצחק שרף אינם אמת, כל מטרתם ליצור אירוע שקרי, למרבה הצער נסעתי בנתיב ימיני בעליה למגדלי עזריאלי בהם ממוקם המשרד שלי בקומה 40, על הקטנוע בו נהגתי ישב מאחורי חברי גיל עמרמי בנתיב השמאלי מתוך שלושה בעליה. השוטר אסר עליי להמשיך לתאר את האירוע בטענה שהדף אינו מספיק וצריך לרשום תמציתית".
בדוח הפעולה אותו רשם השוטר חזר על האמור בהזמנה לדין. השוטר הציג תמונה של מקום העבירה. במזכר שרשם השוטר נרשם כי היו עוד רוכבי אופנועים במקום שצייתו להוראותיו ולסימנים שלו. כמו כן רשם השוטר כי הרוכב התעקש לרשום את דבריו בדוח ההזמנה למרות שהשוטר הסביר לו שהוא אמור לרשום את דבריו.עד תביעה 2 עידן יצחק, מתנדב – ערך מזכר ממנו עולה כי בתאריך הנ"ל היה במקום, במהלך סגירת הכביש חלק מהכביש הפך לסטרילי ולא אפשר מעבר של כלי רכב. לפתע שם לב העד כי קטנוע מתקדם לעבר השטח הסטרילי ואז ראה את השוטר ליאור שרף מסמן לו לעצור, הקטנוע התקדם לעברו. בשלב מסוים השוטר הניף רגלו על מנת להגן על עצמו תוך כדי שהקטנוע נוסע לעברו ואז נבלם ע"י רגלו של השוטר.


מטעם ההגנה העידו העדים הבאים:

1. הנאשם - לפי טענתו הוא רכב עם הקטנוע שלו על מנת לעלות למגדלי עזריאלי, על הקטנוע רכב איתו גיל עמרמי. הנאשם נצמד למסלול הימני ביותר בכוונה להיכנס לחניון במרכז עזריאלי. כשהתקרב למקום ראה ניידת העומדת על הנתיב השמאלי, תוך שהיא חוסמת את התנועה בשני הנתיבים השמאליים, ליד הניידת היו 2 שוטרים.
הנתיב הימני ביותר היה פנוי לחלוטין, לא היה שם שום סימון האוסר את הנסיעה.
הנאשם האט את מהירות הנסיעה והתקדם בכוונה להיכנס לחניון, לפתע שמע צעקה ונפנוף ידיים של אחד השוטרים שביקש ממנו לעצור. לאחר שנעצר הגיע אליו השוטר שרף ובעט בעוצמה בקטנוע, הקטנוע ניזוק, השוטר אמר לו כי אסור לו לעלות בהמשך הדרך.
הנאשם הסביר לשוטר כי יש לו משרד, השוטר מיד התחיל לנפנף בידיו ולצעוק הם מנסים לדרוס אותי. אחרי כמה דקות הגיעו ניידות נוספות. למקום הגיע המפקח ישראל עיני שהחל פורס מחסום במקום. הנאשם המתין במקום עד לסיום פריסת המחסום, באותו שלב החל השוטר ליאור שרף לשוחח עם המתנדב, השוטר החל לצלם את המקום לאחר שנפרסו במקום ניידות. הנאשם אמר לישראל עיני כי הוא חושב שקורים פה דברים חמורים.
הנאשם עמד על כך שהוא ירשום בדוח את דבריו, הקצין אכן אפשר זאת אולם השוטר אמר לו כי אסור לו לכתוב מעבר לשורות המסומנות. הנאשם ביקש דף נוסף והשוטר סירב.
הנאשם שלח מכתבים לגורמי חקירה שונים וכן לרשויות של המדינה.


2. גיל עמרמי, נוסע שהורכב ע"י הנאשם בקטנוע - לדבריו הם רכבו על קטנוע, בנתיב הימני במטרה להיכנס לחניון, כשהם התקרבו למקום הם ראו שני טורי מכוניות בנתיבים השמאליים, הנאשם האט ולפתע שוטר שרף, נופף בידיים, הוא הגיע אליהם והתנפל עליהם תוך שהוא בועט בקטנוע. הנאשם שאל את השוטר מדוע הוא בועט בקטנוע והשוטר השיב כי אסור לנסוע במקום, השוטר החל לצעוק מנסים לדרוס אותי.
העד ציין כי הם המתינו זמן רב, ואז החלו השוטרים לסדר חסימה מלאה, הנאשם ביקש לרשום את דבריו, הדבר ניתן לו, הוא ביקש דף נוסף והשוטרים התנגדו.

3. אריה לוי, המתנדב - לפיו העיד כי הוא זכר ששוטר עצר את הנאשם תוך הנפת רגלו.

לאחר ששמעתי את הצדדים, מצאתי לזכות את הנאשם מעובדות כתב האישום.

הנאשם הואשם בעבירה של אי ציות להוראת שוטר.
לכאורה השוטר סימן לנאשם לעצור את הקטנוע שלו, אולם הנאשם לא עצר את הקטנוע והמשיך בנסיעה. מחומר הראיות שהוגש לביהמ"ש עולה כי השוטר סימן לנהג הקטנוע לעצור, נהג הקטנוע המשיך בנסיעה כאשר הוא מתקרב לשוטר, השוטר הניף את רגלו והנאשם נעצר.
השוטר לא נפגע כתוצאה מהנפת הרגל וזאת נוכח עדותם של עדי התביעה וההגנה.
בנסיבות בהם הואשם הנאשם, בהם הוא לא עצר, דבר שמבחינה ראיתית אינו נכון שכן הנאשם נעצר בסמוך לשוטר וזאת ע"פ סימון של השוטר.
השוטר הניף את רגלו כיוון שחש מאוים, השוטר רשם בדוח כי הוא חש מאוים כיוון שהנוסע שרכב ביחד עם הנאשם על הקטנוע נראה לו בן מיעוטים והוא חשד כי מנסים לפגוע בו.
לא מצאתי לכך אחיזה בחומר הראיות כפי שנטען ע"י עד התביעה עידן יצחק וכן עד ההגנה אריה לוי. בנסיבות אלה, אני מוצא לדחות את טענת השוטר כי חש מאוים.

כמו כן, לא ניתן לקבוע כי הנאשם לא ציית להוראת השוטר, אלא, בשעה שהשוטר סימן לנאשם לעצור היה עליו לעצור בטרם הוא התקרב לשוטר ולא בסמוך לו, דבר שקרה בפועל.
גרסת הנאשם כי הוא נעצר ולאחר מכן התקרב אליו השוטר ובעט בקטנוע, מצאתי לדחות.
הנאשם לא ציין דבר זה בתגובת הנהג אותה רשם בעצמו, גם בגרסתו של גיל עמרמי עולה כי הנאשם לא נעצר אלא המשיך בנסיעה לכיוון ראש הטור, מתקרב לשוטר, כאשר הנאשם הבחין בשוטר לדבריו של העד, השוטר הגיע ובעט בקטנוע, עמוד 23 שורה 5 לפרוטוקול.
לעומת עדותו של הנאשם לפיו הוא התקדם לעבר הכניסה לחניון, נעצר לחלוטין, ולאחר שנעצר הגיע השוטר ובעט בקטנוע, עמוד 19 שורה 17 לפרוטוקול.
סתירה זו בין עדי ההגנה לפיו הנאשם היה בעצירה מוחלטת שעה שהשוטר בעט בקטנוע, לעומת גרסת העד כי הוא היה בנסיעה איטית. מהווה ראיה כי התנהלותו של הנאשם באירוע גרמה לשוטר לפעול כפי שפעל וזאת על מנת לעצור את הנאשם .
כמו שקבעתי, הנאשם נעצר לאחר שהבחין בשוטר, הוא למעשה לא המשיך בנסיעה וזאת רק לאחר שהשוטר התקדם לעברו ועצר אותו פיזית. יחד עם זאת, האות שנתן השוטר לעצירת הנאשם היה נפנופי ידיים והתקדמות לעבר הנאשם בעצירתו ע"י חסימת המשך המעבר. ובכך למעשה ניתן לקבוע שלא התקיימו יסודות העבירה של אי ציות של אי ציות להוראת שוטר שכן התקדמותו הפיזית של השוטר ועצירתו הפיזית ע"י חסימת המשך הדרך בגופו מהווה חלק מהאות שנתן השוטר.
הנאשם אכן נעצר לאחר שהשוטר חסם אותו ובכך ציית לאות של השוטר.

סוף דבר, לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בחומר הראיות שהוגש לביהמ"ש, אני מוצא לקבוע כי המאשימה לא עמדה בנטל להוכיח כי הנאשם לא ציית להוראת השוטר.

אני מוצא לזכות את הנאשם מעובדות כתב האישום וזאת מחמת הספק.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התאבדות שוטר

 2. בריחה משוטר תנועה

 3. תוספת ערבה לשוטרים

 4. אי עצירה לשוטר תנועה

 5. התעלמות משוטר תנועה

 6. ירי שוטרי מג''ב במחסום

 7. העלבת עובד ציבור שוטר

 8. זריקת אבנים על שוטרי מג''ב

 9. התעלמות מהוראת שוטרים לעצור

 10. הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

 11. מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

 12. מה העונש על הכשלת שוטר במילוי תפקידו ?

 13. הרשעה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ובצוותא

 14. מה העונש על הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ?

 15. ביטול החלטה לשחרר שוטר משירות מטעמי בריאות

 16. האם שוטר יכול לפסול רישיון אחרי בדיקת שכרות ?

 17. תביעה אזרחית נגד מח"ש - והמחלקה לחקירות שוטרים

 18. האם שוטר יכול להורות על שלילה של רישיון נהיגה ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון