העונש על החזקת נשק

דוגמא לפסק דין בנושא העונש על החזקת נשק:

בפנינו ערעור על גזר דינו של בית המשפט השלום בכ"ס (כב' השופטת מרשק מרום), מיום 26.6.12 בת"פ 46526-07-10 לפיו הורשע המערער עפ"י הודאתו בהחזקת נשק לפי סעיף 144(א) רישא וסיפא לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), כאשר ביום 20.7.10 החזיק לבדו או עם אחרים, במחסן המצוי בשטח פתוח השייך למשפחה, בשני אקדחים מסוג FN וזיגזאוור ובהם מחסניות תואמות, וכן מחסנית תואמת נוספת לאקדח ה- FN.
ביום 18.12.11 הוצג בבימ"ש קמא הסדר טיעון לפיו המערער הורשע כאמור, ונשלח לקבלת תסקיר שירות המבחן. התביעה עתרה להשית עליו עונש של 13 חודשי מאסר בפועל וההגנה טענה להטלת עונש קל יותר.
המערער נידון ל- 10 חודשי מאסר בפועל, לשנת מאסר ע"ת בתנאים המפורטים בגזר-הדין ולתשלום קנס בסך של 6,000 ₪.
הערעור מופנה כנגד חומרת עונש המאסר בפועל וב"כ המערער עותר להטיל על המערער עונש מאסר לריצוי בעבודות שרות.

גזר הדין של בימ"ש קמא
בימ"ש קמא פירט את עיקרי התסקיר שהוגש בעניננו של המערער ממנו עולה, כי המערער הוא רווק, מאורס ועתיד להתחתן בחודש ספטמבר 2012. הוא התייתם מאמו בגיל 10 ומטפל בבני משפחה מבוגרים. המערער סיים 12 שנ"ל , רכש מקצוע כטייח, בו עבד לאורך השנים ובטרם מעצרו נרשם ללימודים בקורס למנהלי עבודה וקבלנים. בהתייחס לעבירה הבהיר המערער כי במהלך עבודת פינוי בחלקת אדמה השייכת למשפחתו, הבחין בשקית ובה הנשק, אך נלחץ וחשש לדווח על כך לבני משפחה ו/או לרשויות. הוא הודה כי פעל מתוך שיקול דעת מוטעה בשל לחצים כלכליים ורגשיים. קצינת המבחן העריכה, כי מעורבות המערער בפלילים חריגה לאורח-חייו ונוכח התקופה בה שהה בתנאים מגבילים, עונש מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות יהווה ענישה הולמת למצבו ולהתנהגותו.
בימ"ש קמא הביא את דברי מעסיקו לשעבר של המערער לפיהם ניתן לתת בו אמון, את דברי אביו לפיהם הוא מטפל במספר בני משפחתו ואת דברי המערער שהביע חרטה על מעשיו, הדגיש שמדובר בהסתבכות יחידה וביקש את רחמי ביהמ"ש.
בימ"ש קמא קבע, כי אופי העבירה ונסיבותיה מחייבות השתת ענישה ממשית של מאסר מאחורי סורג ובריח, אף כשעסקינן באדם צעיר ללא עבר פלילי. עוד קבע בימ"ש קמא כי הוא מתקשה לקבל את גירסת המערער לעניין אופן מציאת כלי הנשק והסיבה להמשך החזקתם.
לאור מדיניות הענישה שהותוותה בפסיקה, חומרת העבירה בכך שהמערער החזיק בשני כלי נשק ובהם מחסניות והעובדה שמדובר ב"מכת איזור" המחייבת הרתעה קיבל בימ"ש קמא את עתירת המשיבה להטיל על המערער עונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

בימ"ש קמא שקל לקולא את הודאת המערער, ההתרשמות לפיה מדובר באדם עובד המתפקד באופן נורמטיבי, בעל תוכניות ושאיפות לעתיד שזו הסתבכותו היחידה בפלילים, ואת התקופה הממושכת שבה שהה בתנאים מגבילים.
נימוקי הערעור:
1. המערער הוא אדם צעיר ללא כל עבר פלילי.

2. הרשעת המערער וגזר דינו ניתנו כשנתיים לאחר מועד הגשת כתב האישום ועקב כך המערער היה נתון בחרדות עצומות, במהלך התקופה המערער התארס עם בת זוגו והוא אמור להתחתן עמה בקרוב, והוא עבר ועובר טיפול פסיכולוגי בשל חששו ממאסר.

3. חלקו של המערער בביצוע העבירה היה מינורי והוא מטפל בדודתו, שהינה אישה סיעודית.

4. בימ"ש קמא טעה כאשר לא נתן מספיק משקל להמלצת שירות המבחן להטיל על המערער עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות.

5. בימ"ש קמא טעה בקובעו, כי הטלת עונש מאסר על המערער נובעת מכך כי העבירה בה הוא הורשע הינה "מכת איזור". אין לגזור את עונשו של המערער מהיקף התופעה באזור מגוריו.

6. נסיבותיו האישיות של המערער והתסקיר החיובי בעניינו הוטו לרעה כנגדו ע"י בימ"ש קמא, שעה שהיו אמורים להוות משקל מכריע בהפחתת עונשו.

7. במהלך הדיון בערעור טען ב"כ המערער שהמערער איננו הבעלים של כלי הנשק אלא הוא החזיק אותם עבור אחר.

8. ב"כ המערער הציג במהלך הדיון בערעור פסקי דין שהטילו על מי שעברו עבירות בנשק, עונשי מאסר לריצוי בעבודות שרות וטען כי גם אם עונש המאסר נמוך מעונש המאסר לו עתרה המאשימה קיים פער גדול בין העונש שהוטל לעונש שהומלץ ע"י שרות המבחן.
תגובת המשיבה

1. התנהגותו של המערער חמורה בגלל שהחזיק בשני כלי נשק ובשלוש מחסניות עבור אדם אחר.

2. המערער לא שיתף פעולה עם שרות המבחן שכן הוא טען בפניו שמצא את כלי הנשק והיום הוא טוען שהחזיק אותם עבור אדם אחר, אשר ידע שהוא מחזיק אותם עבורו.

3. מדובר בעבירות נפוצות, שהן "מכת האזור", וביהמ"ש העליון קבע פעם אחר פעם שהעונש בגינן הוא מאסר מאחורי סורג ובריח ובתסקיר שרות המבחן אין נסיבות מקלות ומיוחדות שמצדיקות הטלת מאסר בעבודות שרות.

4. כתב האישום הוגש סמוך לאחר ביצוע העבירה וחלוף הזמן נגרם בגלל דחיות במענה המערער לכתב האישום וקבלת תסקיר שרות המבחן.

5. הפסיקה שהוצגה ע"י ב"כ המערער מתייחסת למקרים קלים מהמקרה נושא הערעור.

דיון והכרעה

1. עיון בגזר הדין נושא הערעור מעלה כי בימ"ש קמא התייחס בחומרה להתנהגותו של המערער כאשר החזיק בשני אקדחים ובשלוש מחסניות תואמות, להבדיל מחלק מהמקרים בפסה"ד שהוצגו בפנינו ע"י ב"כ המערער בהם החזיקו הנאשמים בכלי נשק אחד.בימ"ש קמא התייחס לחומרה גם לטענת המערער שמצא את כלי הנשק ולא דיווח על כך לבני משפחתו או לרשויות (טענה שבימ"ש קמא התקשה להאמין לה). על אחת כמה וכמה חמורה התנהגות המערער כאשר עפ"י טענתו, שהובאה לראשונה בטיעוניו בפנינו, החזיק בכלי הנשק עבור אחר אשר שם מבטחו במערער שיחזיק בהם והם לא ייתפסו, שכן אין למערער עבר פלילי והחשש שיבוצע אצלו חיפוש איננו גדול.

2. בימ"ש קמא צדק בכך שלקח בחשבון לחומרת העונש את היותה של העבירה בה הורשע המערער "מכת האיזור" שכן במקרים לא מעטים נעשה שימוש בכלי נשק למטרות פליליות, לרבות לקטל חיי אדם.

ברע"פ 10376/05 ברהום נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 17.5.06, קבע כב' הושפט ג'ובראן כי

"בית-משפט זה עמד לא אחת בעבר על כך שעבירת החזקת נשק ללא רשות כדין, הינה עבירה חמורה, המצדיקה הטלת עונשי מאסר לריצוי בפועל, גם על מי שזו עבירתו הראשונה (ראו רע"פ 2718/04 אבו דאחל נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 1281/05 מחאג'נה נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 3804/05 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)). בבוא בית-המשפט לשקול את הענישה בעבירות מסוג זה, עליו לתת משקל נכבד יותר לאינטרס הציבורי ולצורך להרתיע עבריינים בכוח מלבצע עבירות דומות, על פני הנסיבות האישיות של העבריין.
איני מוצא ממש אף בטענה כנגד מגמת ההחמרה בענישה בגין ביצוע עבירות של החזקה ושימוש בנשק חם מסוגים שונים. ענישה מחמירה ומרתיעה, עשויה לתרום להקטנת ממדי תופעה זו, אשר פשתה כנגע בחברה, ומתרחשת לא אחת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בע"פ 1332/04 מדינת ישראל נ' פס, פ"ד נח(5) 541:
"מן הראוי שיהיה בעונש כדי להרתיע מנפיצות התופעה העבריינית של החזקה, נשיאה ושימוש בנשק חם מסוגים שונים. גם אם נכון הדבר כי עד כה רמת הענישה בעבירות של החזקת נשק אינה גבוהה, הרי שהמציאות השוררת היום בארץ – זמינותו של נשק חם ורב עוצמה שיש עמו פוטנציאל להסלמה באלימות העבריינית והאידיאולוגית כאחד – מחייבים מתן ביטוי עונשי הולם והחמרה ברמת הענישה".

בע"פ 761/07 מדינת ישראל נ' אדרי, ניתן ביום 22.2.07, קבע כב' השופט א.א.לוי, כי

"ניסיון השנים האחרונות מלמד שנשק המוחזק שלא כדין מוצא את דרכו לעתים לידיים עוינות, ולעתים נעשה בו שימוש למטרות פליליות, ואלה גם אלה כבר גרמו לא אחת לאובדן חיי אדם, ולפגיעה בחפים מפשע שכל "חטאם" נבע מכך שהם נקלעו בדרך מקרה לזירת הפשע. כדי להלחם בכל אלה צריך העונש לבטא את סלידתה של החברה ודעתה הנחרצת שלא להשלים עם עבריינות בכלל, ומסוג זה בפרט.

(ראה גם פסקי הדין של כב' השופט ג'ובראן ברע"פ 5921/08 רג'בי נ' מדינת ישראל תק-על 2009(2) 1291 ורע"פ 898/11 אקרע נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 2.2.11).

3. בימ"ש קמא לא התעלם מהמלצת שרות המבחן שלא להטיל על המערער מאסר מאחורי סורג ובריח, מעברו הנקי של המערער, מנסיבותיו האישיות כפי שתוארו בתסקיר ובדברי בא כוחו בפניו ובפנינו, ומדברי אביו ומעסיקו לשעבר של המערער אך לא קיבל, ובצדק, את המלצת שרות המבחן לאור חומרת התנהגותו של המערער והעדר נסיבות חריגות שמצדיקות סטיה משמעותית מפסיקת ביהמ"ש העליון.

4. אף אנו איננו מתעלמים מהנימוקים לקולא ומהמלצת שרות המבחן אך זו איננה חזות הכל, שכן היא מעדיפה את נסיבותיו האישיות של המערער על פני האינטרס הציבורי, במיוחד כאשר ניתנה בהתבסס, בין היתר, על טענת המערער שמצא את כלי הנשק והתחמושת, טענה שנזנחה בטיעוני בא כוחו בפנינו, כאמור.

5. לא למותר לציין כי עפ"י הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בפני בימ"ש קמא עתרה המאשימה להטיל על המערער 15 חודשי מאסר בפועל.

בימ"ש קמא לא אימץ את הרף העליון שלו עתרה המאשימה ועונש מאסר לתקופה של 10 חודשים איננו חורג ממדיניות הענישה כאשר מדובר בהחזקת 2 אקדחים ו- 3 מחסניות עבור אחר ומתחשב בכל הנימוקים לקולא, ומשכך איננו מצדיק התערבות ערכאת ערעור.


6. לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור.

7. המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר בכלא ניצן ביום 11.11.12 בשעה 09:00 כשהוא מצויד בתעודת זהות ובפסק דין זה, אחרת ייעצר ויועבר למשמורת שב"ס.

התנאים שנקבעו לעיכוב ביצוע עונש המאסר יעמדו בתוקפם עד להתייצבות המערער לריצוי עונשו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון