הפסקת עבודות שירות בגלל התנהגות לא הולמת

דוגמא להחלטה בנושא הפסקת עבודות שירות בגלל התנהגות לא הולמת:

1. העותר נידון בת"פ 1170/08 (בימ"ש שלום ת"א) ל- 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות במוסד רטורנו בבית שמש בגין הרשעתו בעבירות של קבלת דבר במרמה וקשירת קשר לפשע.

2. ביום 27.9.11 הוא התייצב לראיון קליטה ונשלח למקום עבודתו, וכבר ביום 8.1.12 שונה שיבוצו לקרית חינוך בבית שמש בשל התנהגות לא הולמת והתחצפות כלפי המעסיק.

3. בביקורת שנערכה ביום 24.1.12 לא נמצא העותר במקום עבודתו, וטען כי נעדר מאחר והוא נמצא עם בתו החולה. בשיחה שהתקיימה עם אחראי המטבח, בו עבד המערער, נאמר כי הוא עושה מה שהוא רוצה ומקושר לעולם התחתון.
בבדיקת כרטיס הנוכחות של העותר נמצא כי כל הנתונים הוזנו באופן ידני והאחראי אמר כי הוא היה מבקש מהמזכירה להזין את הנתונים בכל יום גם כאשר העותר לא נכח במקום העבודה.
4. באותו יום נדרש העותר לעזוב את מקום עבודתו ולהתייצב לשיחת בירור למחרת.
בשיחת הבירור שנערכה למחרת, טען העותר כי לא הגיע יום קודם לעבודתו משום שקיבל שיחת טלפון מאדם שהזדהה כקצין שב"ס ואמר לו לא להגיע לעבודה.
באשר להחתמת כרטיס הנוכחות, טען העותר כי בכל בוקר לא הצליח להחתים אותו באמצעות טביעת אצבע "כי זה לא עבד", דבר שנסתר על ידי בדיקת כרטיסי הנוכחות של עובדים אחרים שנחתמו בטביעת האצבע.

5. לאור האמור לעיל, החליט הממונה על עבודות שירות להפסיק את עבודות השירות של העותר ובקשר להחתמת כרטיס הנוכחות אף הוגש נגדו, יחד עם עבירות אחרות ביחד עם אישתו, כתב אישום בת"פ 42136-03-11 (בימ"ש מחוזי ירושלים) (ראה אישום 15 לכתב האישום הנ"ל).
העותר שוחרר ממעצר בקשר לתיק הפלילי הנ"ל בתנאים מגבילים שלא מאפשרים לו לרצות עונש מאסר בעבודות שירות.

6. העותר מבקש להחזיר אותו לביצוע עבודות השירות מאחר ולא רימה בכל הקשור לכרטיס הנוכחות, לאור מצבה הנפשי של אישתו כמתואר במכתבו של פרופ' וייזר, ולאור האמור בחוות הדעת של מר ירדן אולמן אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשר להתנהגותו בחלופת המעצר.

7. ב"כ העותר טען כי ההליך המשפטי שתלוי ועומד נגד העותר ואישתו בבית המשפט המחוזי בירושלים יהיה ממושך ויש סיכוי שבמהלכו ישתנו תנאי שחרורו של העותר כך שיוכל לבצע את עבודות השירות נושא העתירה.
כמו כן הוא טען כי העותר מכחיש את עבירות המרמה והזיוף המיוחסות לו בקשר לכרטיס הנוכחות ואם ייצא זכאי בעניין זה ובכל זאת יופסקו עבודות השירות מאותה סיבה, ייגרם לו עוול.

8. ב"כ המשיבים מתנגדת לקבלת העתירה שכן לטענתה העותר איננו מסוגל, בגלל תנאי שחרורו, להמשיך לבצע את עבודות השירות, וכן היא טוענת כי מעבר לטענת הזיוף והמרמה בקשר לכרטיס הנוכחות, החלטת הממונה להפסיק את עבודות השירות מתבססת גם על כך שהעותר נהג להיעדר ממקום עבודתו, ובכך זלזל בעבודות השירות.
ב"כ המשיבים טוענת כי גם אם העותר יזוכה מהעבירות הקשורות בכרטיס הנוכחות בגלל היעדר ראיות מספיקות, די במידעים ובראיות המינהליות שהיו בפני הממונה כדי להצדיק את הפסקת עבודות השירות.
ב"כ המשיבים מתנגדת לדחיית הדיון על מנת שיוקלו תנאי שחרורו של העותר, כך שיוכל להשלים את ביצוען של עבודות השירות, שכן מדובר בדחייה לזמן בלתי ידוע.

9. לאחר שעיינתי בתגובת הממונה על עבודות שירות, בעתירה ובנספחים המצורפים אליה ובאישום 15 לתיק הפלילי הנ"ל, המתייחס לעבירות הקשורות לכרטיס הנוכחות, הגעתי למסקנה שאין מקום לדחות את הדיון על מנת שביהמ"ש המחוזי בירושלים יקל, עם חלוף הזמן, את תנאי שחרורו של העותר.
מדובר בדחייה לזמן בלתי ידוע שכן על פי המצב היום בקשת העותר להקל בתנאי שחרורו על מנת שיוכל להשלים את ביצוע עבודות השירות נדחתה על ידי ביהמ"ש המחוזי בירושלים חרף הנימוק הנ"ל.
10. אינני מתעלם מהאפשרות שהעותר יזוכה בשל היעדר ראיות מספיקות מהאישום הנוגע להחתמה על כרטיס הנוכחות, אך לצורך ההחלטה בדבר הפסקת עבודות השירות, שהיא החלטה של רשות מינהלית, די בראיות מינהליות, לרבות מידעים, כפי שהיו בפני הממונה על עבודות שירות כאשר החליט להפסיק את עבודות השירות.

11. לא למותר לציין כי העבירות הקשורות בהחתמת כרטיס הנוכחות לא היו הסיבה היחידה בהפסקת עבודות השירות ואליהן נוספה היעדרותו של העותר ממקום העבודה (ראה סעיף 7 לסיכום רכזת עבודות השירות).

12. אינני מקל ראש במצבה הנפשי של אשת העותר ובאמור במכתבו של העו"ס ירדן אולמן בקשר להתנהגותו של העותר בחלופת המעצר, אך אין בהם כדי להצדיק את היעדרותו של העותר ממקום עבודתו ואת המעשים הנטענים בקשר לכרטיס הנוכחות.

13. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה.


14. העותר יתייצב לריצוי המשך מאסרו נושא ת"פ 1170/08 (בימ"ש שלום בת"א) בכלא ניצן ביום 15.1.13 בשעה 09:00 כשהוא מצויד בהחלטה זו ובהחלטת הממונה על הפסקת עבודות השירות.
לא יתייצב העותר, ייעצר ויועבר למשמורת שב"ס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון