האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

1. ביום 13.12.2010 הוגשה העתירה שלפנינו, שעניינה בחוקתיותו של חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט והמינהל) (תיקון מספר 1), התשע"א-2010, אשר קבע כי החלטת הממשלה, במסגרת הסכם או באופן חד צדדי, לפיה המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח, טעונה את אישור הכנסת ועריכת משאל עם.

העתירה העלתה טענות כנגד תוכנו של ההסדר וכנגד אופן הסדרתו בחקיקה ראשית, ולא בחוק-יסוד. ביום 20.11.2012 ניתן בעתירה צו על תנאי בשאלה "האם ההסמכה לעריכת משאל עם אינה חייבת להיות מעוגנת בחוק יסוד, ואם כן – היש מקום להתערבות שיפוטית". הדיון בהתנגדות לצו על תנאי נקבע ליום 17.6.2014, ואולם ביום 12.3.2014 התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק-יסוד: משאל עם, אשר עיגן את ההסמכה לעריכת משאל עם בחוק-יסוד.

2. הכל מסכימים כי העתירה התייתרה, ויש למחוק אותה. נותרה, אפוא, רק המחלוקת בשאלת ההוצאות. לאחר עיון בטענות הצדדים, לא ראינו מקום ליתן צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צריכת גז

 2. מהו חוק גל

 3. תכלית החקיקה

 4. הצבעה שלא כחוק

 5. טעות פירוש חוק

 6. חקיקה שיפוטית

 7. שמירת מרחק בחוק

 8. טעות בהבנת החוק

 9. אי ציות להוראת מציל

 10. חוק ייעוץ השקעות

 11. הפעלת רדיו לא חוקי

 12. סעיף 28 לחוק המכר

 13. פירוש ביטויים בחוק

 14. סעיף 6ב לחוק הפלת"ד

 15. אי התאמה לפי חוק המכר

 16. מטרת חוק רישוי עסקים

 17. אישור חוק עזר עירוני

 18. סעיף 15 לחוק התרופות

 19. שחרור לוחם בלתי חוקי

 20. סעיף 4ג לחוק הפלת''ד

 21. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 22. בקשה לפי חוק אמנת האג

 23. סעיף 34י לחוק העונשין

 24. חוק ספציפי מול חוק כללי

 25. חקיקת משנה רטרואקטיבית

 26. סעיף 10 לחוק עזר לאשדוד

 27. איסור שימוש במבנה לא חוקי

 28. חוק אקטיבי או פרוספקטיבי ?

 29. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

 30. בקשה לפי חוק ההגנה על חוסים

 31. עבירות על חוקי עזר עירוניים

 32. צו הפסקה מנהלי בגין הפרת החוק

 33. סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות

 34. סעיף ויתור על הגנות בחוק ההוצל''פ

 35. ניסיון להתחמק מתחולת חוק עבודת נשים

 36. ביטול החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 37. ביטול החלטה של הממונה לחוק עבודת נשים

 38. הצעת חוק מניעת זיהום הים - מקורות יבשתיים

 39. טיפולי פוריות - שוהה בלתי חוקי בישראל

 40. תוקף כתב אישור לפי חוק עידוד השקעות הון

 41. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

 42. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 43. חוק חדש, המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

 44. הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללית

 45. עבירות על חוק עזר עירוני - שמירת הסדר והניקיון

 46. האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

 47. האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

 48. מי שנמצא באתר עתיקות, כשברשותו כלי חפירה: סעיף 38 לחוק העתיקות

 49. הטלת חובה על רשות מרשויות המדינה להכיר את כלל הצעות החוק אינה סבירה

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון