משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

1. בשני הערעורים שבפנינו משיגים המערערים על פסק-דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת י' שבח). בפסק-הדין חוייב כל אחד משני המערערים לשלם למשיב 1 (להלן – המשיב) סכום של 814,784 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. המערערים טוענים כי לא היה מקום להשית עליהם את החיוב הכספי.

2. השלושה, שני המערערים והמשיב, ואדם נוסף הקימו שותפות שעסקה בגידולם של עצי דקל ננסיים ומכירתם. בשלב מסוים הקימו הארבעה חברה, אליה העבירו את עסקה של השותפות. המשיב הוא שמימן את העסק ואף המציא בטוחות לבנק שבו התנהל חשבונו של העסק. כל אחד מהארבעה חתם על ערבות לטובת הבנק לעניין חשבון העסק. בסופו של דבר נאלץ המשיב לשאת בחוב לבנק. תביעתו הייתה תביעת השתתפות נגד האחרים, שכאמור אף כל אחד מהם חתם על ערבות לבנק. אחד מן השלושה, המשיב 3, פשט את הרגל ולכן יצא מן התמונה.

3. הטענה העיקרית של המערערים היא כי המשיב משך סכום כסף מסוים מחשבון החברה וכי סכום זה היה בגדר החזר ההשקעה של המשיב, ולכן אין הוא זכאי להשתתפות. בית משפט קמא לא קיבל את הטענה אלא מצא כי מדובר בהחזר הלוואה שלקח המשיב לצורכי העסק. ההשגה של המערערים אינה יכולה להתקבל ולוּ בשל כך שמדובר בממצא עובדתי שנקבע על ידי הערכאה הדיונית שאין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בה. לא שוכנענו מטענות המערערים כי יש לסטות מן הכלל במקרה זה.

4. הערעור נדחה. כל אחד מן המערערים יישא בשכר טרחה בסך 30,000 ש"ח לטובת המשיב 1.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת הלוואה

 2. הלוואה לחקלאים

 3. עורך דין הלוואות

 4. הלוואה אפותיקאית

 5. ביטוח הלוואה בבנק

 6. מחזור הלוואות בבנק

 7. הלוואה בשוק האפור

 8. פטור ערבים להלוואה

 9. זכרון דברים הלוואה

 10. הסכם הלוואה בין אחים

 11. הלוואה ללא תיעוד בכתב

 12. ערבות בעל פה להלוואה

 13. מהי הלוואה חוץ בנקאית

 14. הלוואה או השקעה בחברה

 15. תביעה בגין הסכם הלוואה

 16. הלוואה מובטחת במשכנתא

 17. הלוואה לנכה לקניית רכב

 18. הלוואה עומדת לרכישת רכב

 19. הלוואה כנגד שיעבוד דירה

 20. תביעה בגין הלוואה לחברים

 21. ביטוח הסכם הלוואת משכנתא

 22. ביטול הלוואה בשוק האפור

 23. סעיף פיצויים בהסכם הלוואה

 24. הלוואה לעמותה לפני פירוק

 25. חישוב החזר הלוואה לרכב נכה

 26. שיעבוד דירה כבטוחה להלוואה

 27. טענה כי ההלוואה הייתה מתנה

 28. תביעה להחזר הלוואה מבנק יהב

 29. גובה ריבית טופס הלוואה בבנק

 30. ביטול הסכם הלוואה חוץ בנקאית

 31. תביעה כספית להשבת כספי הלוואה

 32. תביעה להחזר הלוואה לאדם פרטי

 33. החזר הלוואה עומדת ביטוח לאומי

 34. צ'ק ביטחון להחזר הלוואה שחזר

 35. תביעה לקבלת פטור מהחזר הלוואה

 36. הלוואה או עסקה החייבת במע''מ

 37. פסק דין בתביעת השבת כספי הלוואה

 38. הסכם הלוואה ומשכון למראית עין

 39. תביעה להחזר הלוואה בתוך המשפחה

 40. הלוואה מביטוח לאומי לקניית רכב

 41. השקעת בעלים להבדיל מהלוואת בעלים

 42. ביטוח משכנתא נמוך מסכום ההלוואה

 43. ניכוי הלוואות מעביד על ידי הבנק

 44. רישום משכנתא כתנאי להלוואה מהבנק

 45. תביעה להחזרת כספים שהתקבלו כהלוואה

 46. הלוואה לצורך רכישת אגרת חוב להמרה

 47. הוכחת הלוואה פרטית בין שני אנשים

 48. תביעה בגין הלוואה לצורך רכישת עסק

 49. הלוואה מ"קופת נכדים" ללא מועד פרעון

 50. תביעה נגד פלסטיני בגין החזר הלוואה

 51. הלוואה לרכישת רכב להורים של ילד נכה

 52. מחלוקת בעניין גובה הלוואות בין אחים

 53. תביעה להחזר הלוואה בין קרובי משפחה

 54. תביעה להחזרת הלוואה בסדר דין מקוצר

 55. תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 56. תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה

 57. הלוואה מבני משפחה לתשלום אגרת בית משפט

 58. תביעה בגין הלוואה בפרויקט נדל"ן ברומניה

 59. תביעה עקב נטילת הלוואה בגין פרמיית ביטוח

 60. התניית הלוואה מהבנק בפתיחת תוכנית חיסכון

 61. ביטול הסכם הלוואה מחברת מיסטר מאני ישראל

 62. ביטול הסכם הלוואה מבנק בנק לאומי למשכנתאות

 63. חתימה על ערבות - מכתב מעו''ד על חוב הלוואה

 64. ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה משכון וערבות

 65. סעיף 26(ד)(1) לחוק הערבות - פרעון הלוואה מוקדם

 66. תביעה לשאת בעלויות הלוואה לצורך פרעון חוב של המנוח

 67. משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון