האם משפט פלילי ללא מתורגמן מהווה עילה לביטול הרשעה ?

האם משפט פלילי ללא מתורגמן מהווה עילה לביטול הרשעה ?

1.     המבקשים טענו, כי העדרו של מתורגמן מאולם הדיונים הינו בגדר פגם חמור, אשר מנע מהם האפשרות להבין את המתרחש באולם, ופגע בזכותם לקבל את "יומם בבית המשפט".

2.     בית משפט זה עמד בהרחבה, בע"פ 8974/07 לין נ' מדינת ישראל (3.11.2010) על חשיבות נוכחותו של מתורגמן באולם בית המשפט, כאשר מדובר בנאשם שאינו דובר את השפה העברית:

בשבתנו לדין אנו נתקלים מעת לעת במקרים בהם אין הנאשמים מבינים בצורה מלאה את שנטען ונאמר במהלך הדיון וזאת לא בשל ליקוי קוגניטיבי או רפואי ממנו הם סובלים, אלא בשל תרגום שאינו מתאים או בשל היעדרו של תרגום. במצב דברים זה כמעט שאין כל נפקות ממשית להתייצבותו של הנאשם לדיון, ומדובר לטעמי בפגיעה בזכויותיהם של נאשמים שאין להשלים עמה (פסקה 3 לפסק דינו של השופט י' דנציגר; וכן ראו: סעיף 140 לחסד"פ).

     על אף שדברים אלו נאמרו בנוגע לנאשמים, הנותנים את הדין בפני ערכאה דיונית, נראה כי הגיונם יפה גם למערערים בהליך פלילי.

ואולם, חרף חומרתו של הפגם, תוצאותיו של פגם זה הן תלויות נסיבות, ואין לומר כי היעדרו של מתורגמן יצדיק, באופן אוטומטי, את הענותו של בית משפט זה לבקשה לביטולו של פסק הדין (השוו: לרע"פ 3195/11 מגלשווילי נ' מדינת ישראל (29.5.2011); רע"פ 4233/12 אבו מערוף נ' מדינת ישראל (7.6.2012))

סבורני, כי במקרה דנן, לא היה בהעדרו של מתורגמן מדיוני הערעור, כדי להביא לעיוות דינם של המבקשים ולהצדיק מתן רשות ערעור. ראשית, עולה מטענות הצדדים, כי מקצת מן המבקשים שולטים בשפה העברית, ומדבריו של עו"ד X אף מסתבר, כי המבקשים שוחחו זה עם זה במהלך הדיונים אודות הערעור.

לצד ידיעת השפה העברית על-ידי חלק מהמבקשים, עו"ד X עצמו דובר את השפה הערבית, ולדבריו הוא דאג להסביר למבקשים, בתום כל יום הדיונים, את שהתרחש באולם. בנוסף, הדיונים בערעור התפרשו על פני שלוש ישיבות, במהלך תקופה של כשלושה חודשים. בפרק זמן זה, לא הלין איש מבין המבקשים בפני עו"ד X או בפני בית המשפט, באשר להעדרו של מתורגמן מאולם הדיונים, או על קשיי הבנה של המתרחש באולם. בסיומו של יום הדיונים השני, בתאריך 10.7.2012, פטר בית המשפט המחוזי את המבקשים, לבקשתם, מלהתייצב לדיון הבא. מכאן ניתן ללמוד, כי כאשר חפצו המבקשים לפנות אל בית המשפט בבקשה, במישרין או באמצעות בא-כוחם, הם ידעו כיצד לעשות כן.

עצם הבקשה לפטור אותם מהתייצבות, מבלי לעמוד על נוכחותו של מתורגמן, מובילה למסקנה, כי אף המבקשים עצמם סברו, כי העדרו של מתורגמן מהאולם אינו פוגע בזכותם לקבל את יומם בבית המשפט. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי יש בהעדרו של מתורגמן מאולם הדיונים בבית המשפט המחוזי, בכדי להצדיק את קבלתה של בקשת רשות הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הרשעת נאשם

 2. הימנעות מהרשעה

 3. פעולה ללא הרשעה

 4. אי הרשעה בפלילים

 5. הרשעה בזריקת רימון

 6. "סיכוי סביר" להרשעה

 7. הרשעה בהחזקת הרואין

 8. סבירות הסיכוי להרשעה

 9. סיכויי הרשעה - פסיקה

 10. שיקולים להימנעות מהרשעה

 11. תקופת שלילה בהרשעה שנייה

 12. הרשעה בעבירת פיטום אווזים

 13. אי הרשעה בהמלצת שירות המבחן

 14. שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה

 15. סיכוי סביר להרשעה: ראיות לכאורה

 16. העלבת עובד ציבור - הימנעות מהרשעה

 17. הרשעה על סמך עד מדינה שהיה שותף לעבירה

 18. האם משפט פלילי ללא מתורגמן מהווה עילה לביטול הרשעה ?

 19. הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר 2 גורמים: (1) על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם (2) סוג העבירה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון