בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

בע"פ 9/66 גולדשטיין נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(1) 555 (1966). באותו עניין נדונה בקשת מערער להגיש כראיה חדשה בערעורו עדות מפי אחד, פלוני, אשר לטענתו היה מבצעה העיקרי של העבירה בה הורשע. המערער הסביר כי פלוני לא זומן להעיד לפני הערכאה הדיונית משום שבשעת הדיון טרם הוכרע דינו של פלוני. על כן, לוּ היה מאשר פלוני את גרסת המערער היה בכך כדי להפחית את סיכויו שלו לצאת זכאי בדינו. בשלב הערעור הוסרה מכשלה זו, שכן דינו של פלוני כבר הוכרע ושוב לא התקיים חשש שמא הוא יחשוש למסור דברים כהווייתם. אף על פי כן החליט בית משפט זה לדחות את בקשת המערער, מן הטעם שעדות פלוני יכולה הייתה להיות מובאת לפני הערכאה הדיונית. ואלו דברי השופט צ' ברנזון:

"כעת טוען המערער, כי הוא יכול להוכיח את צדקתו ואת נכונות סיפורו על-ידי עדותו של [פלוני]. הוא מסביר, כי הוא ופרקליטו, שהגן עליו במשפט, נמנעו מלהזמינו להעיד בבית-המשפט מפני שבאותו זמן טרם נשמע משפטו של [פלוני], שהואשם בפריצה, ולא יכלו לדעת אם יהיה מוכן כמצב זה להעיד עדות אמת ולספר בבית-המשפט דברים כהוויתם.


לא נוכל להיעתר לבקשה. מתברר, כי [פלוני] זה היה נוכח בבית-המשפט ביום שמיעת משפטו של המערער והוא אף הוכנס לבית-המשפט לשם זיהוי והמערער בחר מסיבות שלו שלא להזמינו להעיד במשפטו. בדרך כלל, ראיה שהיתה קיימת בזמן המשפט ולא הובאה, אף כי ניתן היה להביאה, לא תורשה שמיעתה בערעור. במקרה זה, לא רק שהעדות היתה מצויה בזמן המשפט אלא שהעד גופו נוכח בבית-המשפט, והוא לא נקרא להעיד. לא נוכל להפוך את סדרי המשפט המקובלים ולאפשר שמיעת המשפט מחדש" [שם, בעמ' 556].

     דברים אלו מלמדים כי לא בנקל יורה בית המשפט על גבייתה של עדות חדשה, אשר יכולה הייתה להיות מובאת לפני הערכאה הדיונית. בעניין זה יש לייחס חשיבות מעטה בלבד לטעמים "אובייקטיביים" בגינם יכול היה בעל הדין להניח כי עדות העד לא תשרת את מטרותיו, אף אם בשלב הערעור הוסרו טעמים אלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדות מפריכה

 2. עדות לא מהימנה

 3. מהי עדות שמיעה ?

 4. הזמנת בורר לעדות

 5. עדות שותף לעבירה

 6. ועדה מחוזית תב''ע

 7. גביית עדות מוקדמת

 8. עדות חוזרת בערעור

 9. עדות מאחורי פרגוד

 10. עדות יחידה של קטין

 11. גביית עדות בחו''ל

 12. עדות יחידה של שוטר

 13. פרסום עדות עד מדינה

 14. עדות בוידאו קונפרנס

 15. זימון עורך דין לעדות

 16. עדות נאשם במשפט זוטא

 17. עדות יחידה של בעל דין

 18. בקשה לקבל תמצית עדות

 19. עדות שלא בפני בעל דין

 20. ערעור בטענת עדות כבושה

 21. בקשה להביא עדות מפריכה

 22. עדות עורך דין נגד לקוח

 23. עדות יחידה במשפט אזרחי

 24. עדות שיטה במשפט האזרחי

 25. בקשה לגביית עדות מוקדמת

 26. עדות יחידה של בעל דין - אי הבאת עד

 27. דחיית התנגדות לקו חקירה נגדית

 28. ועדת חריגים קופת חולים מכבי

 29. הרשעה על סמך עדות חוקרת ילדים

 30. בקשת למתן עדות באמצעות וידאו

 31. בעלות במקרקעין מכוח עדות שמועה

 32. הרשעה על סמך עדות שותף לעבירה

 33. בקשה לגביית עדות בוידאו קונפרנס

 34. טענת סתירות מהותיות בחקירה נגדית

 35. איסור עדות על העדר קיום יחסי מין

 36. בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

 37. עדות יחידה של בעל דין בתביעה כספית

 38. עדות בבית המשפט של אדם שנמצא בחו''ל

 39. הרשעה במעשה מגונה על פי עדות יחידה

 40. הרשעה על סמך עדות יחידה של המתלוננת

 41. הרשעה בתקיפת בת זוג על פי עדות יחידה

 42. ראיה לא רלוונטית - עדות לא רלוונטית

 43. עדות בעל פה - סעיף 53 לפקודת הראיות

 44. אי התייצבות לדיון לשמיעת עדות מוקדמת

 45. עדות יחידה של שותף לעבירה - ראיות לכאורה

 46. בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

 47. עדות בוחן על נהיגה שלא תואמת את תנאי הכביש

 48. שמיעת עדויות מוקדמות לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון