האם ניתן לנקוט נגד המדינה בהליך ביזיון בית המשפט ?

האם ניתן לנקוט נגד המדינה בהליך ביזיון בית המשפט ?

פסיקת בית משפט זה נדרשה אל הנושא, אך הדיון טרם מוצה (ראו בג"ץ 5100/94 הוועד הציבורי עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל מזכיר הממשלה (6.7.2009).

לדעות מהן עולה כי ניתן לנקוט בהליכי בזיון כלפי המדינה, ראו, למשל: בג"ץ 1020/99 דואק נ' ראש-עיריית קרית ביאליק, פ"ד נה (2) 602 (2001); בג"ץ 4247/97 סיעת מרצ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות (15.12.1998); עת"ם 146/07 (מחוזי י-ם) אבנים מור בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל (6.8.2008) והאסמכתאות שם.

לדעות מהן עולה עמדה שונה, ראו, למשל: ע"פ 7029/11 ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות נ' חגור תעשיות בע"מ (‏8.11.2011); ע"ע (ארצי) 300365/98 גילה נ' מדינת ישראל (16.3.1999)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לביזיון בית משפט

 2. ביזיון בית הדין לעבודה

 3. הסרת שלט - ביזיון בית המשפט

 4. בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

 5. ביזיון בית המשפט על הפרת צו הצהרתי

 6. מחיקת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט

 7. אכיפת פסק דין בהליכי ביזיון בית המשפט

 8. אכיפת צו באמצעות הליך ביזיון בית המשפט

 9. בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט נגד משרד הפנים

 10. באילו מקרים משתמשים בפקודת ביזיון בית המשפט ?

 11. כשיש דרך חלופית, אין מקום להליך ביזיון בית המשפט

 12. האם ניתן לנקוט נגד המדינה בהליך ביזיון בית המשפט ?

 13. האם "ביזיון בית המשפט" חל גם על צד ג' שאינו בעל דין בהליך המשפטי ?

 14. בקשה למתן צו ארעי שתימנע כניסתו לתוקף של צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון