משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

סעיף 31(א)(1) לחוק מאפשר לקיים משפט חוזר מקום בו "ראיה מהראיות שהובאו באותו עניין יסודה היה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון". עינינו הרואות, כי על מנת להיכנס בגדריה של עילה זו, על המבקש להוכיח שני תנאים מצטברים. האחד, כי יסודה של ראיה מסוימת היה "בשקר", והשני - שהוא בבחינת התנאי העיקרי - כי קיים יסוד להניח שאם בית המשפט לא היה מסתמך על אותה ראיה, היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובתו של הנידון (ראו לעניין זה: מ"ח 8483/00 דרעי נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(4) 253 (2003) (להלן: עניין דרעי); מ"ח 1675/12 אלקובי נ' מדינת ישראל (11.6.2012)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון