מבחן הסתירה המהותית

מבחן הסתירה המהותית

בהתאם ל"מבחן הסתירה המהותית" אשר השתרש במקומותינו, ההתערבות בפסיקה סותרת תיעשה באופן מצומצם ובמשורה, ולא בכל מקרה בו קיימת אי התאמה. בנסיבות בהן קיימות הכרעות סותרות, אשר ניתנו על בסיס תשתית ראייתית זהה - הנטייה תהייה שלא להשלים עם קיומה של הסתירה.

לעומת זאת, אם מקור הסתירה נובע מהבדלים בתשתית הראייתית בשני ההליכים - או אז אין להתערב בסתירה כדי לשנותה (ע"פ 8897/99 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(3) 487 (2003); פרשת אבו ריא, בעמ' 546 לפסק-הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן שובר

 2. מבחן הנישול

 3. מבחן ההשתלבות

 4. מבחן תלות סיעוד

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. מבחן מירב הזיקות

 7. מבחן כוונת הצדדים

 8. המלצת שירות המבחן

 9. מבחן יכולת הפירעון

 10. מבחן המאמץ המיוחד

 11. מבחן הדמיון המטעה

 12. מבחן הסתירה המהותית

 13. מהו מבחן היד הארוכה

 14. מבחן תיווך - נושאים

 15. מבחן טחינת פיקה חיובי

 16. מבחני כשירות לעובדים

 17. התחזות במבחן פסיכומטרי

 18. בריחה במהלך נסיעת מבחן

 19. מבחן העין העתקת מדגם רשום

 20. אי קבלת המלצת שירות המבחן

 21. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 22. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 23. המלצת שירות המבחן לא להרשיע

 24. מבחן מרכז החיים בחוק ההתנתקות

 25. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 26. מבחן ללא הרשעה ללא חוות דעת קצין מבחן

 27. האם הניקוד במבחן ה-ADL משקף את המצב ?

 28. הכרזה על מונופול - מבחן המחזור הכספי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון