משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

באשר לעילת הראיות החדשות (סעיף 31(א)(2)), הובהר בפסיקה כי בקשה למשפט חוזר איננה זירה ערעורית. בשל כך אין מקום, בדרך כלל, להעלות במסגרת בקשה כזו טענות ערעוריות מובהקות, למשל טענות כנגד ממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה הדיונית ואומצו בערכאות הערעור (מ"ח 5765/13 ברקאי נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (12.1.2014)). כמו כן הודגש כי על הראיות החדשות להיות בעלות "אמינות לכאורית המצדיקה שקילתן מחדש לצד מערכת הראיות שעמדה לעיניי בתי המשפט שדנו בעניין ושעל בסיסה נפסק" (מ"ח 6/84 מאמא נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 498, 501-500 (1984)). במילים אחרות: אין די בהעלאת טענה עובדתית, או בהצגת הראיות החדשות. יש להוכיח כי הראיות החדשות הן בעלות משקל מספיק שיצדיק ביטולו של ההליך שנסתיים.

שיקול נוסף שנקבע בפסיקה עניינו חלוף הזמן: הצגת ראיות שניתן היה להציג במשפט, זמן רב לאחר סיומו, ובלא טעם סביר לאי-הצגתן עד כה - עשויה לעורר חשש ביחס לאמינות הראיות, ומגבירה את המשקל שיש להעניק לאינטרס סופיות הדיון (מ"ח 7724/05 מאייר נ' מדינת ישראל, פיסקה 11 (11.2.2006); מ"ח 434/13 פלוני נ' מדינת ישראל, פיסקה 18 (28.7.2013)). כמו כן, אף ריבוי הליכים קודמים עשוי להוות שיקול של ממש לחובת המבקש (מ"ח 7230/03 הלפרין נ' מדינת ישראל, פסקה 9 (7.10.2003); מ"ח 5431/10 קורדובה נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (1.09.2011)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון