ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

כאשר דנים בהשגה על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין, החשש כי הדבר יוביל לפגיעה בהתקדמות המשפט וברציפות הדיון, כמו גם הצורך לייעל את הדיון, פוחתים במידה משמעותית; כך גם לגבי החשש שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה.

ככלל, השגות על החלטות מעין אלה אינן מצריכות הכרעה מיידית, והדיון בהן אינו מעכב את המשך ניהולו של ההליך ומביא לסרבולו באופן לא סביר. מדובר בהחלטות הטפלות לנושא המחלוקת שהוכרעה, שלגביהן "אין טעם לשקוד על כך שלא ירבו הערעורים, כי הדיון בתובענה תם ונשלם" (זוסמן, בעמוד 767). כמו כן, לא מתקיים הרציונאל לפיו בדרך כלל עדיף לדון ולהחליט בהשגות על החלטה אחרת בשלב הערעור על פסק הדין, על רקע המכלול - שכן ממילא במועד הגשת הבקשה, לאחר שניתן פסק דין, כבר נפרשה התמונה במלואה (השוו לרע"א 4713/13 אי די בי חברה לאחזקות בע"מ נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, פסקה 4 (22.7.2013)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על משמורת

 2. ערעור על מהירות

 3. ערעור על סעיף 79א

 4. ערעור על צריכת מים

 5. ערעור על גובה הנזק

 6. ערעור על דוח מהירות

 7. ערעור על טענת פרעתי

 8. ערעור על פסילת רשימה

 9. ערעור על הערכת שמאי

 10. ערעור על לוח הזכויות

 11. ערעור על עבירת חניה

 12. ערעור על הסדר דיוני

 13. ערעור על חקירת יכולת

 14. ערעור על עבירות בנייה

 15. ערעור על סכום הפיצוי

 16. ערעור על פסילת ספרים

 17. ערעור על גובה ההוצאות

 18. ערעור על הפעלת תקנה 15

 19. ערעור על פסילת פנקסים

 20. ערעור על עקיפה מסוכנת

 21. ערעור על מינוי אורטופד

 22. ערעור על חלוקת מקרקעין

 23. ערעור על צ'קים ללא כיסוי

 24. ערעור על קבלת טענת פרעתי

 25. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 26. ערעור על אי תשלום הוצאות

 27. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 28. ערעור על ממצאים עובדתיים

 29. ערעור על הפחתת פיצויי הלנה

 30. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 31. ערעור על קביעות בית המשפט

 32. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 33. ערעור על הארכת אשפוז כפוי

 34. ערעור על שלילה בגלל מהירות

 35. ערעור על החלטה בתביעת חוב

 36. ערעור על החלטת רופא מוסמך

 37. ערעור על עבירת סחר בהרואין

 38. ערעור על פריסת חוב בהוצל''פ

 39. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 40. ערעור על פסילת בחינת בגרות

 41. ערעור על החלטת לשכת התעסוקה

 42. ערעור על ביטול זכיה בהתמחרות

 43. ערעור על הרשעה - החזקת סכין

 44. ערעור על מכירה פומבית של בית

 45. ערעור על בית הדין הרבני הגדול

 46. ערעור על הפעלת עסק ללא רישיון

 47. ערעור על ביטול הסדר בין הצדדים

 48. ערעור על חיוב אישי בחובות החברה

 49. ערעור על החלטת מפרק בתביעת חוב

 50. ערעור על החלטת רשם בטענת פרעתי

 51. ערעור על גובה הקנס בעבירות בניה

 52. ערעור על החלטת בית הדין למשמורת

 53. ערעור על החלטה לדחות מועד דיון

 54. ערעור על חיוב לעשות בדיקת אבהות

 55. ערעור על בית הדין השרעי לערעורים

 56. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין

 57. ערעור על החזרת ילדים לפי אמנת האג

 58. ערעור על החלטה למחוק תביעה על הסף

 59. ערעור על החלטה להגביל את חופש העיסוק

 60. ערעור על החלטה לא להפעיל את תקנה 15

 61. ערעור על החלטה לנתק זרם מים לקאנטרי

 62. ערעור על החלטת רשם בית המשפט העליון

 63. ערעור על החלטות בית הדין הארצי לעבודה

 64. ערעור על הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות

 65. ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

 66. ערעור על פסיקת הוצאות בבית דין לעבודה

 67. ערעור על זיכוי הנאשם - נסיעה באור אדום

 68. ערעור על הרשעה בביצוע מעשה מגונה בקטין

 69. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 70. ערעור על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים

 71. ערעור על גובה הפיצויים בבית הדין לעבודה

 72. ערעור על החלטות ביהמ''ש לעניינים מקומיים

 73. ערעור על פסיקת פיצויים בגין אי רישום דירה

 74. ערעור על החלטת רשם בית דין לעבודה בדיון מהיר

 75. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים יוגש למחוזי

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון