אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

המחוקק פתח את הדלת כדי סדק להגשת ראיות חדשות במסגרת בקשה למשפט חוזר. ודוק: פתח, אך לא פרץ. במילים אחרות: אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק מיניה וביה קבלת בקשה למשפט חוזר. נפסק כי על בית המשפט לשקול את הראיות החדשות לצד המארג הראייתי, התשתית העובדתית וממצאי המהימנות שנקבעו במסגרת ההליכים הקודמים (השוו: מ"ח 6/84 מאמא נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 498, 500 (1984)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון