עונש מופחת בעבירות רצח

עונש מופחת בעבירות רצח

ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף נסקרה בספרות בהרחבה (ראו: א' טויוב "ענישה מופחתת ברצח - סעיף 300א לחוק העונשין, התשל"ז-1977" הפרקליט מח (התשס"ה), 243; יעקב בזק משפט ופסיכיאטריה - אחריותו המשפטית של הלוקה בנפשו 157 (התשס"ו) (להלן: בזק משפט ופסיכיאטריה); ע' הורוויץ "סעיף 300א לחוק העונשין: על משמעות ההבחנה בין יסודות העבירה לנסיבות רלוונטיות לעונש" ספר הרנון (התש"ע), 517 (להלן - הורוויץ סעיף 300א)).

בניגוד לעמדת הסנגוריה הציבורית, סעיף 300א מאפשר לגזור עונש מופחת בגין עבירת הרצח. הסעיף אינו מאפשר להעמיד לדין את המבצע בגין עבירה חמורה פחות, מודל המכונה בספרות "עקרון האחריות המופחתת" (בזק משפט ופסיכיאטריה, בעמ' 158). ודוק: בתחילה הוצע להוסיף לחוק העונשין הסדר מיוחד של אחריות מופחתת, אשר יאפשר להרשיע בהריגה ולא ברצח, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת (לסקירה על אודות כך, ראו הורוויץ סעיף 300א, בעמ' 524-522). מכל מקום, מודל זה לא נתקבל והוסף סעיף הענישה המופחתת המופיע כיום בסעיף 300א.

הנה כי כן, אף אם אכן משפיע סעיף 300א גם על מישור האשמה הנורמטיבית, כטענת הסנגוריה הציבורית - ואיני מכריעה בכך - מצביעה ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף על כך שהשפעתו הנורמטיבית מסתכמת למישור העונש בלבד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רצח בדרך לעבודה

 2. שחרור חשוד ברצח

 3. רצח כתאונת עבודה

 4. פיצוי כספי על רצח

 5. איום על המעביד ברצח

 6. הרשעה ברצח ללא גופה

 7. איומים ברצח על בת זוג

 8. פיצויים בגין רצח בכלא

 9. המרת עבירת רצח להריגה

 10. הכרה ברצח כתאונת דרכים

 11. עונש מופחת בעבירות רצח

 12. עונש מופחת בעבירות רצח

 13. מה העונש על איום ברצח ?

 14. ניסיון לרצח אסיר בחופשה

 15. האם רצח מוכר כפעולת איבה

 16. ביצוע בצוותא של עבירת רצח

 17. זיכוי מעבירת ניסיון לרצח

 18. ערעור על הרשעה בעבירת רצח

 19. ניסיון לרצח - שחרור ממעצר

 20. הכרה ברצח עובד כתאונת עבודה

 21. ערעור על רצח אישה ע''י הבעל

 22. מעצר אב שרצח אדם שאנס את בתו

 23. הקלה בעונש על רצח עקב מצב נפשי

 24. חוות דעת פסיכיאטרית בעבירת רצח

 25. רצח עם רובה אם 16 של חייל מילואים

 26. מעצר עד תום ההליכים של חשוד ברצח

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון