מה זה רשות ערעור ?

מה זה רשות ערעור ?

הליך בקשת רשות הערעור נועד להותיר בידי בית המשפט שיקול דעת אם ליתן רשות ערעור ולקיים בירור "ערעורי" ביחס לטענות שהועלו.

בכך, מתאפשרת יכולת סינון מסוימת לגבי בקשות מהסוג דנא, שמקורה ברצון למנוע ריבוי התדיינויות ואת הטרדת בעלי הדין ובית המשפט, שהרי אחרת אין משמעות לעובדה כי מדובר בבקשת רשות ערעור: "בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין ערעור בזכות. על העותר להרשות לו לערער לשכנע את בית המשפט שקיימת הצדקה לדון בעניין מסוים לגופו כאשר החוק אינו מחייב זאת" (בע"מ 3795/11 פלוני נ' פלוני, פסקה 4 (13.7.2011); רע"א 292/93 סרבוז נ' ע. אופק בע"מ, פ"ד מח(3) 177, 199 (1994) (להלן: עניין סרבוז); רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש, פסקה 3 (25.6.2007) (להלן: עניין אלוש); רע"א 2856/12 כהן נ' מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, פסקה 10 (‏20.5.2012); רע"א 121/12 פלקסר נ' בנק אוצר החייל בע''מ, פסקה 8 (‏4.6.2012).

אמות המידה למתן רשות ערעור עשויות להשתנות בהתאם לאופייה של ההחלטה שעליה מבקשים לערער, ולתכלית העומדת ביסוד ההגבלה על זכות הערעור, לפי סוג העניין.

כך, למשל, רשות לערער ב"גלגול שלישי" על פסק דין תינתן רק במצבים חריגים בהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית כללית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים או על מנת למנוע עיוות דין חמור (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (להלן: הלכת חניון חיפה). מבחן דומה הופעל גם במצבים אחרים, למשל בקשר למתן רשות ערעור על פסק דין שניתן בבקשות לאישור או לביטולו של פסק בורר (רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נז(6) 605, 615 (2004)), ובקשר למתן רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מנהליים בעתירת אסיר (רע"ב 7/86 וייל נ' מדינת ישראל (26.6.1986) (להלן: הלכת וייל))); רשות לערער על החלטת ביניים של הערכאה הדיונית (ב"גלגול שני") תינתן בהתחשב בצורך בהכרעה מידית לגביה (סעיפים 41(ב) ו-52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984) (להלן: חוק בתי המשפט); עניין אלוש); רשות לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, תינתן, בהתאם להלכה אשר נראה כי קנתה לה אחיזה בבתי המשפט המחוזיים בעניין, במצבים חריגים בהם מתגלה טעות עובדתית או משפטית בולטת וברורה (בר"ע (מחוזי י-ם) 244/90 יאיר נ' פרנקל, פ"ד תשנ(3) 309 (1990)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה רשות ערעור ?

 2. ערעור ברשות ערעור בזכות

 3. רשות ערעור בגלגול שלישי

 4. בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת

 5. בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי

 6. רשות ערעור לעליון על הריסת מבנים

 7. הגשת בקשת רשות ערעור במקום ערעור

 8. בקשת רשות ערעור על מזונות זמניים

 9. ועדת ערר ניידות - בקשת רשות ערעור

 10. רשות ערעור לעליון גובה מזונות אישה

 11. בקשת רשות ערעור על מתן צו מניעה זמני

 12. בקשת רשות ערעור - גילוי מסמכים ספציפיים

 13. טעם מיוחד להארכת מועד בקשת רשות ערעור

 14. בקשת רשות ערעור על אישור תביעה ייצוגית

 15. בקשת רשות ערעור לתקן את בקשת הרשות להתגונן

 16. שאלה משפטית חשובה המצדיקה מתן רשות ערעור

 17. רשות ערעור לעליון לגבי הרחבת חזית אסורה

 18. רשות ערעור לעליון - פירוק שיתוף במקרקעין

 19. הארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור לעליון

 20. רשות ערעור לעליון ועדת חיילים שנספו במערכה

 21. רשות ערעור לעליון - צו ביניים בעתירה מנהלית

 22. בקשת רשות ערעור לעליון לביטול צו הריסה מנהלי

 23. בקשה להארכת מועד להגשת רשות ערעור על החלטת רשם

 24. ארכה להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין בדיון מהיר

 25. אי צירוף תצהיר לבקשת רשות ערעור לבית הדין לעבודה

 26. רשות ערעור על "החלטה אחרת" שניתנה לאחר מתן פסק דין

 27. בקשת רשות ערעור על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה

 28. לא תינתן רשות ערעור על החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון