היחשפות בית המשפט לראיות שהושגו בהאזנת סתר אסורה

היחשפות בית המשפט לראיות שהושגו בהאזנת סתר אסורה

בקשה להגשת ראיה של דברים שנקלטו בניגוד להוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979.

סעיף 13(א2) לחוק זה קובע, כי "כדי להחליט בדבר קבילות... רשאי בית המשפט להקשיב לדברים או לעיין בהם". לעניין זה נפסק, כי בית המשפט שידון בבקשה להגשת הראייה הוא בית המשפט שדן בהליך, אלא במקרים יוצאי דופן שאז יועבר הדיון בבקשה לשופט אחר (בג"ץ 220/98 חי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ''ד נב(1) 231, 239-238 (1998)):

"ניתן לטעון כי האזנה מוקדמת לקלטת סתר אסורה עלולה להשפיע על שיקול-דעתו של בית-המשפט היושב לדין, ועל-כן יש טעם לקבוע כי סמכות ההכרעה בשאלת הקבילות תהא נתונה דווקא בידי שופט או מותב שופטים שאינם אלה היושבים לדין הפלילי (השוו ע"פ 633/83 אנג'ל נ' מדינת ישראל, בעמ' 598, מפי מ"מ הנשיא שמגר). מן הצד האחר, נזכור ונזכיר כי בהתאם להוראת סעיף 45 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 - בנושא הסרת חיסיון מעל ראיה העלולה לדעת התביעה לפגוע בעניין ציבורי חשוב - דן בית-המשפט היושב לדין הפלילי עצמו. מסתבר, כי לעניין הסרת חיסיון מעל ראיה הנסבה על עניין ציבורי חשוב, אין המחוקק חש להשפעה על שיקול-דעתו של בית-המשפט. ההיקש לענייננו מתבקש מאליו, שהרי לא נתקשה למצוא מכנה משותף - רחב למדי - בין נושא הסרת החיסיון לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] לבין נושא הסרת איסור הקבילות לפי החוק. יתר-על-כן: הפקדת ההכרעה בידי בית-המשפט הדן את הנאשם בפלילים ראויה אף מטעם זה של אי-פיצול ההליך".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשת האזנות הסתר

 2. האזנת סתר של עיתונאי

 3. פסילת שופט ששמע האזנת סתר

 4. העונש על האזנת סתר שלא כדין

 5. האזנות סתר במסגרת בקשת מעצר

 6. ראיות שהושגו באמצעות האזנת סתר

 7. קבילות שיחות שהוקלטו בהאזנות הסתר

 8. בקשה לפסילת דוח חוקר פרטי עקב האזנת סתר

 9. האם חובה לחשוף את המקום בו בוצעה האזנת סתר ?

 10. היחשפות בית המשפט לראיות שהושגו בהאזנת סתר אסורה

 11. עתירה לבג"ץ לא לעשות שימוש בהאזנות סתר בבית דין צבאי

 12. האזנת סתר: האם יש צורך בהסמכה ספציפית לגבי כל חקירה וחקירה ?

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון