חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

אינה מקימה עילה לפסלות השופט היושב בדין (ע"פ 5207/00 ענאבה נ' מדינת ישראל (3.10.2000)). ככל שמדובר בעתירה להסרת חיסיון לטובת המדינה, שאמורה להתברר בפני שופט של בית המשפט העליון (סעיף 44 לפקודה), הרי שגם בהקשר זה הובעה העמדה כי אם מדובר בחיסיון שניתן בקשר להליך אחר הנדון בבית המשפט העליון, רשאי ההרכב הדן בהליך האחר לדון בעתירה (ראו, יעקב קדמי, על הראיות 1022, 1038 (חלק שלישי התש"ע); בג"ץ 322/81 מחול נ' הממונה על מחוז ירושלים, פ"ד לז(1) 789, 794 (1982); עם זאת יצוין, שהפרקטיקה הנוהגת בעניין זה היא כי העיון בראיות החסויות נעשה על-ידי ההרכב הדן בהליך בהסכמת בעלי הדין, וכי תכובד בקשת העותר שעתירתו לגילוי הראיה תתברר בפני שופט אחר; ראו, בג"ץ 1361/91? מסלם? ?נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ''ד מה(3) 444, 453-452 (1991); בג"ץ 5696/09 מוגרבי נ' אלוף פיקוד העורף - האלוף יאיר גולן (15.2.2012)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מחלה בחו''ל

 2. בקשה לגילוי ראיות

 3. כלל הגילוי המאוחר

 4. גילוי מומים בעובר

 5. חובת הגילוי של הבנק

 6. חובת הגילוי הכללית

 7. אי גילוי מפרצת בטנית

 8. חובת הגילוי של המדינה

 9. בקשה לגילוי חומר חקירה

 10. חובת הגילוי של פקיד בנק

 11. אי גילוי מוקדם של גידול

 12. אי גילוי מידע במכירת רכב

 13. חובת גילוי יזום של מבוטח

 14. חובת גילוי מוכר רכב משומש

 15. גילוי מאוחר של גידול בראש

 16. חובת הגילוי בעת מכר דירה

 17. אי גילוי תעריפי עמלות בנק

 18. עתירה לגילוי פרטים נוספים

 19. עיכוב ביצוע גילוי חשבונות

 20. חובת הגילוי בעסקת מקרקעין

 21. עתירה לגילוי ראיות חסויות

 22. התיישנות גילוי עובדות חדשות

 23. גילוי שהרכב גנוב לאחר קניה

 24. חובת הגילוי היזום של המבוטח

 25. הפרת חובת הגילוי בקניית מגרש

 26. הפרת חובת גילוי נאות של הבנק

 27. חובת הגילוי של הבנק כלפי הערבים

 28. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 29. חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח

 30. גילוי עובדות חדשות לאחר פסק בורר

 31. חובת הגילוי בהליכי חדלות פירעון

 32. אחריות הבנק לגילוי צ'קים מזויפים

 33. אי גילוי בעיית טרמיטים לקונה דירה

 34. גילוי רטיבות בקיר לאחר קניית דירה

 35. חובת הגילוי המוקדם החלה על חברת הביטוח

 36. חובת הגילוי של הבנק כלפי ממשכן דירה

 37. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 38. תביעה בגין אי גילוי מידע רפואי לחולה

 39. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 40. אי גילוי בדבר סכסוך משפטי לקונה דירה

 41. עיון מחדש בהחלטה עקב גילוי עובדות חדשות

 42. גילוי ראיה חסויה - פגיעה בבטחון המדינה

 43. פטור לערב בגלל הפרת חובת הגילוי של הבנק

 44. טענת חברת הביטוח לאי גילוי בהצהרת בריאות

 45. גילוי ראיות חסויות - פגיעה בביטחון המדינה

 46. גילוי כתובת המוכר בלבד - זכאות לדמי תיווך

 47. חובת גילוי מצד המשכיר לשוכר על איסור הפעלת עסק

 48. התיישנות תביעת תאונת דרכים - גילוי מאוחר של נזק

 49. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין על גילוי חריגות בניה

 50. חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

 51. ההבדל בין ''אי גילוי עובדות מהותיות'' לבין ''כוונת מרמה'' בביטוח

 52. חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון