עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית (עתירה לבג"ץ)העותרת ומשיב 3 (להלן: המשיב) היו נשואים כדמו"י. היחסים בין הצדדים עלו על שרטון, והעותרת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לשמירת זכויות. בין היתר צפה השאלה מי מהצדדים עזב תחילה את בית המגורים המשותף. הצדדים הסכימו כי בית הדין הרבני האזורי יכריע בשאלה זו, וכן הסכימו להיבדק לשם כך בפוליגרף. לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקה, והוצגו ראיות נוספות - קבע בית הדין הרבני האזורי את מועד עזיבת הבית. העותרת, שלא הייתה שבעת רצון מן המועד שנקבע, ערערה לבית הדין הרבני הגדול. הערעור נדחה. מכאן העתירה שבפניי.
העותרת טוענת כי הסכימה להיבדק בפוליגרף מבלי שמשמעות ההסכמה הוסברה לה כראוי, ומבלי שניתן לה זמן להתייעץ. כמו כן נטען כי בית הדין האזורי ביסס את החלטתו על תוצאות הפוליגרף בלבד, ובהתעלם מיתר הראיות שהיו מונחות בפניו. המשיב, מצידו, טוען כי לא נפל פגם בהסכמת הצדדים להיבדק בפוליגרף, וכי הכרעת בתי הדין בקשר למועד הקרע התבססה על מכלול הראיות שהוצגו.
בית משפט זה איננו משמש כערכאת ערעור על החלטותיהם של בתי הדין הרבניים. עילות ההתערבות בהחלטות אלו מנויות בסעיף 15(ג) וסעיף 15(ד)(4) לחוק יסוד: השפיטה, ועיקרן התערבות למען הצדק או כאשר בית הדן פעל בחוסר סמכות (השוו: בג"ץ 10138/09 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים (30.12.2009); בג"ץ 8339/13 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי באריאל (8.4.2014)).


בראייה זו, ולאחר שעיינו בכתבי הטענות ובנספחים, דעתנו היא שיש לדחות את העתירה על הסף בהעדר עילה להתערבות. העותרת והמשיב, שהיו מיוצגים, נתנו במהלך הדיון בבית הדין הרבני את הסכמתם להיבדק בפוליגרף. לא מצאנו ביסוס של ממש לטענת העותרת כי הסכמה זו ניתנה שלא באופן חופשי ומרצון. בהעדר הוכחה לפגם מהותי בהסכמה - הרי שהיא מחייבת את הצדדים, ובאופן עקרוני לא ניתן להתנער ממנה, ככל הסכמה דיונית אליה מגיעים צדדים. יש לזכור גם כי העותרת היא למעשה התובעת בהליך בפני בית המשפט לענייני משפחה, וכי הן העותרת והן המשיב השתתפו בבדיקת הפוליגרף. בנסיבות אלו, אין מקום להתערב בהכרעת בתי הדין להסתמך על ממצאי הבדיקה לצורך קביעת מועד העזיבה. אף ניתן לטעון שתוצאות בדיקת הפוליגרף משתלבות עם יתר הראיות שהונחו בפני בית הדין, ובכלל זאת עדויותיהם של העותרת ושל המשיב, תצהירים מטעם ילדיהם של בני הזוג ועדויות שכניהם של בני הזוג, באשר למועד עזיבת הבית. עיקרו של דבר, המקרה איננו עונה על הכללים להתערבותו של בית משפט זה בהכרעות בתי הדין הרבניים.לנוכח האמור, העתירה נדחית. העותרת תשא בהוצאות משיב 3 בסך 5,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון