מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

נגד העותר הוגש כתב אישום לבית המשפט הצבאי בשומרון המייחס לו עבירה של ניסיון לגרימת מוות בכוונה. במסגרת כתב האישום, נטען כי העותר היה שותף לכוונה לבצע פיגוע התאבדות ביישוב ישראלי בסמוך לכפר עזון, בחודש אפריל 2006. חלקו המתוכנן של העותר היה, לפי כתב האישום, הובלתם של המחבל המתאבד והמשלח למקום המיועד לביצוע הפיגוע. השלושה נתפסו יחדיו בדרך העוקפת את המחסום בוואדי אל-בידאן, כשעל גבו של יאסין היה תרמיל ובו מטען מאולתר מבלון גז ואבק שריפה.

בתחילה, הודה העותר בכתב האישום במסגרת הסדר טיעון, לאחר שהצדדים הסכימו לעתור לעונש מוסכם של 11 שנות מאסר בפועל. בית המשפט הצבאי הרשיע את העותר לפי הודאתו, אך דחה את הסדר הטיעון לעניין העונש, וגזר עליו 22 שנות מאסר בפועל. במסגרת ערעור שהוגש על פסק הדין, התיר בית המשפט הצבאי לערעורים לעותר לחזור בו מהודאתו. עניינו של העותר הוחזר לשמיעת מחודשת בבית המשפט הצבאי בשומרון. עם תום הדיון המחודש, הוחלט – פה אחד – לזכות את העותר מהעבירה שיוחסה לו מחמת הספק. בפסק הדין, קבעו שופטי בית המשפט הצבאי – לאחר בחינת חומר הראיות – כי נותר ספק בלבם אם העותר נכח במקום יחד עם השניים האחרים כדי ליטול חלק בפיגוע, או שמא יש ממש בגרסתו התמימה, שלפיה צעד עם האחרים, בדרכו לג'נין, מבלי שידע מהי מטרת מסעם.

על זיכויו של העותר הוגש ערעור מטעם התביעה הצבאית. בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל את הערעור, וקבע כי יש להרשיע את העותר בעבירה שיוחסה לו. בנימוקיו, קבע בית המשפט הצבאי לערעורים כי מתקיימים במקרה דנן החריגים המצדיקים את התערבותו בקביעות העובדתיות של הערכאה הדיונית, מכיוון שאלה נסמכו על שיקולי היגיון. לגוף הדברים, יוחס משקל לנוכחותו של העותר במקום העבירה; לקיומן של סתירות בין גרסאותיו של העותר; וניתוח אמרותיהם המפלילות של שני המעורבים האחרים.

בעקבות קבלת הערעור, הוחזר עניינו של העותר לערכאה הדיונית לשם גזירת העונש. בית המשפט הצבאי גזר על העותר 12 שנות מאסר בפועל ושלוש שנות מאסר על תנאי. בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל – בדעת רוב – את ערעור התביעה הצבאית על קולת העונש, וגזר על העותר 18 שנות מאסר בפועל. ערעור על חומרת העונש שהגיש העותר – נדחה פה אחד.

מכאן העתירה שלפנינו, המכוונת בעיקרה להרשעתו של העותר בפסק הדין של בית המשפט הצבאי לערעורים. נטען כי בית המשפט הצבאי לערעורים חרג חריגה מרחיקת לכת וקיצונית מן ההלכה הפסוקה, שעניינה אי-התערבות של ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות וממצאי מהימנות של הערכאה הדיונית. לדבריו העותר, הכרעת הדין המזכה של בית המשפט הצבאי נסמכה על ממצאי מהימנות, ובין היתר – הקביעה החיובית לעניין מהימנות עדותו שלו וההתרשמות המסויגת ממהימנות האמרות המפלילות של שני המעורבים האחרים. לגופם של דברים, חוזר העותר על גרסתו כי הוא צעד יחד עם השניים האחרים, מבלי שידע מה מטרת מסעם.

המשיב טוען כי דין העתירה להידחות על הסף, מכיוון שאין עילה להתערבותו של בית משפט זה בהכרעתו של בית המשפט הצבאי לערעורים, בשים לב לאמות המידה שנקבעו בפסיקה לעניין זה. המשיב טוען כי דין העתירה להידחות גם לגופה. נטען כי לא נפל פגם בהתערבות ערכאת הערעור בממצאיה העובדתיים של הערכאה המבררת. לדבריו, על אף הכלל הידוע שעניינו אי-התערבות במצבים אלו, נקבעו בהלכה הפסוקה חריגים מסוימים – שהתקיימו בענייננו.

דין העתירה להידחות. בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על מערכת בתי המשפט הצבאיים והתערבותנו מצומצמת לאותם מקרים חריגים בהם נפלו בהליכים פגמים ממשיים כגון חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות החוק או כאשר יש מקום למתן סעד מן הצדק (ראו בג"ץ 10285/07 עבאד נ' התובע הצבאי, פסקה 7 (6.1.2009)). המקרה שלפנינו אינו נמנה עם אלה. טענתו המרכזית של העותר היא כי לא היה מקום להתערבותו של בית המשפט הצבאי לערעורים בקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית. טענה זו היא טענה ערעורית באופייה, מן הסוג שאינו מצדיק את התערבותנו. גם אם ככלל נמנעת ערכאת הערעור מהתערבות בקביעות העובדה וממצאי המהימנות של הערכאה המבררת, אין מדובר בכלל מוחלט (ראו: ע"פ 5633/12 ניימן נ' מדינת ישראל, פסקה 28 וההפניות שם (10.7.2013), וממילא אין מדובר בחריגה מסמכות של בית המשפט הצבאי לערעורים או בפגם אחר מן הסוג המצדיק את התערבות בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

העתירה נדחית אפוא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון