עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרושהעתירה שבפנינו עוסקת בחלוקת דירתם המשותפת של העותרת ומשיב 3 (להלן: המשיב), בני זוג שהתגרשו. בני הזוג רכשו את הדירה ורשמו אותה על שם שניהם בחלקים שווים. בהמשך חתם המשיב על הסכם ועל יפוי כח בלתי חוזר, לשם העברת זכויותיו בדירה לעותרת (יצוין כי מסמכים אלו אינם עוד בנמצא). לאחר מספר שנים התגרשו בני הזוג. נכון להיום, הדירה עודנה רשומה על שם שניהם בחלקים שווים. מכאן הסכסוך בין הצדדים: העותרת דרשה לקבל את מלוא שווי הזכויות בדירה, ואילו המשיב דרש לחלוק את הזכויות שווה בשווה. סלע המחלוקת הוא בשאלה האם, לאחר חתימת ייפוי הכוח וההסכם הנזכרים, הסכימו הצדדים כי הדירה תישאר בבעלות שניהם.


משיב 1 (להלן: בית הדין הרבני האזורי) פסק כי הדירה שייכת לשני בני הזוג בשווה, כפי שעולה מן הרישום. ערעור שהוגש למשיב 2 (להלן: בית הדין הרבני הגדול) – נדחה. נפסק כי לא נפלה טעות בקביעת העובדות או ביישום הדין על ידי בית הדין הרבני האזורי, ולפיכך אין מקום להתערבות. מכאן העתירה שבפניי.במסגרת העתירה נטען כי משנחתמו המסמכים להעברת הזכויות בדירה – עבר חלקו של המשיב לידי העותרת, ולכל הפחות מדובר בהתחייבות שהמשיב איננו יכול לבטלהּ. המשיב, מצידו, טוען כי לא נפל פגם בהחלטות בית הדין הרבני האזורי ובית הדין הרבני הגדול, והן עולות בקנה אחד עם הדין ועם כללי הצדק הטבעי.
יש לזכור כי בית משפט זה איננו משמש כערכאת ערעור על החלטות בתי הדין הרבניים. במקום זאת, עילות ההתערבות מרוכזות בסעיף 15(ג) וסעיף 15(ד)(4) לחוק יסוד: השפיטה: התערבות למען הצדק, או כאשר בית הדין פעל בחוסר סמכות (השוו: בג"ץ 2829/03 פלוני נ' בית הדין הדרוזי לערעורם בעכו (16.1.2006)). לא שוכנענו כי אחת או יותר מעילות אלו מתקיימת במקרה דנא. למעשה מדובר במחלוקת עובדתית באשר לטיב ההסכמה בין הצדדים. על פי ממצאי בית הדין הרבני האזורי, העותרת נמנעה במשך שנים רבות - ללא הסבר - לפעול להעברת הרישום על שמה. העותרת אף לא הצליחה לסתור את גרסת המשיב לפיה ייפוי הכוח נועד רק למנוע מנושיו להניח ידם על הדירה, ובהמשך הסכימו הוא והעותרת כי הדירה תישאר בבעלות שניהם. מהחומר לא עולה, אפוא, שהעותרת עמדה בנטל המוטל עליה: להוכיח כי היא בעלת מלוא הזכויות הקנייניות בדירה, חרף רישום הדירה על שם שני בני הזוג. משזו התשתית העובדתית והראייתית, ובשים לב לעילות ההתערבות המצומצמות של בית משפט זה בהחלטות בתי הדין הרבניים, לא נראה כי יש הצדקה להתערבותנו במקרה דנא.
לנוכח האמור העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון