נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש (מסמכים חסרים)

א. המחלוקת בין הצדדים עניינה תוכנו של תיק המידע הנמסר על-ידי העיריה על פי הדין, שלשיטת המערערים חסר נושאים שונים ולטענת המשיבים – בראש וראשונה העיריה – לא כן. ברקע העתירה המינהלית שהוגשה לבית המשפט קמא יחסי שכנות לא טובים שהם המשך היסטורי ליחסי שכנות מעין אלה, לרבות התדיינויות משפטיות, בין המערערים לקודמיהם של המשיבים 3-2.

ב. בית המשפט קמא ניתח את הוראת סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 המורה כי הרוצה להגיש בקשת היתר, יגיש בקשה "לקבלת מידע שפרטיו דרושים לעניין ההיתר...". כן נדרש בית המשפט המידע הנמסר לפי סעיף 158טז לחוק תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), תשנ"ב-1992. בית המשפט אמנם לא שלל את זכות העמידה של המערערים, אך ציין כי זיקתם לתיק המידע משנית יחסית, שכן מבקשי ההיתר הם המשיבים 3-2, והנושא טרם נדון כדבעי במוסדות התכנון כך שהעתירה מוקדמת. מכל מקום, בית המשפט סבר כי תיק המידע שניתן במקרה דנא כלל את כל הפרטים הנדרשים, ומבקשיו עצמם (משיבים 3-2) אינם טוענים נגדו; וכאמור, העתירה מקדימה את זמנה, ותבוא שעתן של התנגדויות לבקשת היתר שתוגש, ויומם של המערערים יינתן להם. על כן נדחתה העתירה והושתו הוצאות בסך 70,000 ₪ לטובת משיבה 1 ו-10,000 ₪ לטובת משיבים 3-2.

ג. בערעור נטען, כי אין תיק המידע מכיל את כל הדרוש, שכן החומר המצוי בו ניתן לצפיה באינטרנט, ומה שחסר הוא מידע רלבנטי ספציפי לגבי הנכס בו מדובר, לרבות עמדת המשיבה 1 לגבי תוספות בניה המבוקשות על-ידי המשיבים 3-2. נטען – בין השאר – גם לגבי ההוצאות.

ד. המשיבים כולם תומכים בפסק דינו של בית המשפט קמא, תוך הדגשה מטעם המשיבים 3-2 כי מייד עם הזמנת תיק המידע על-ידיהם פנו המערערים בעתירה, בעוד שבקשה להיתר לא הוגשה כלל. המשיבה 1 טוענת, שאין החוק והתקנות דורשים מתן פרטים ספציפיים מעבר למה שניתן בתיק דנא; לא כל שכן שאין על המשיבה 1 לכלול בתיק את עמדתה לאשר עתיד להתבקש על-ידי המשיבים 3-2 בבקשת היתר.

ה. איננו רואים מקום להיעתר לערעור, ורואים אנו זאת בגדרי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. יתכן, מבלי שניטע מסמרות, כי ניתן לרענן את תוכנו הסטטוטורי של תיק המידע, להתאמה להתפתחויות טכנולוגיות למשל, אך בודאי אין מקום לכלול בו בכל מקרה עמדות מצד הרשות כלפי ביצה שטרם נולדה ונמצאת בראשית ראשיתו של בישולה, קרי, בנידון דידן כלפי בקשה להיתר שלא הוגשה. לא כל שכן, כאשר כל שנעשה מטעם המשיבים 3-2 הוא בקשת תיק מידע, ותמהנו מאוד אם זהו השלב, שבו על המערערים המתעברים על ריבם העתידי, לפתוח במלחמת מנע.

ו. איננו נעתרים איפוא לערעור. המערערים ישלמו למשיבה 1 שכר טרחה בסך 8,000 ₪ ולמשיבים 3-2 בסך 15,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחה של 20 שנה מהעירייה

 2. סעיף 203 לפקודת העיריות

 3. מינוי למשרת מבקר העירייה

 4. התחייבות כספית בשם העירייה

 5. תקופת צינון מנכ''ל עירייה

 6. ביקורת העירייה על יריד אומנות

 7. קביעות למדריכים עובדי עירייה

 8. תביעה ייצוגית נגד עיריית חולון

 9. תביעה בגין רשלנות עיריית גבעתיים

 10. העברת שטח לעירייה לצורכי ציבור

 11. תשלום חוב לעירייה של השוכר הקודם

 12. האם העירייה יכולה להפעיל בית קפה

 13. דרישה העירייה להשיב תשלומי ארנונה

 14. התחייבות עירייה להנחה בארנונה (במכתב)

 15. מה זה גביה מנהלית על פי פקודת העיריות

 16. טעות במידע תכנוני שנמסר לאדם מהעירייה

 17. תוספת שכר לעובד עירייה לאחר תקופת ניסיון

 18. תביעת רשות מקומית לחובות לפי פנקסי עירייה

 19. חוזה הרשאה לעירייה להקים מועדון ספורט ימי

 20. עתירה להורות לעיריית רמת גן ליתן היתר בניה

 21. תביעה נגד העירייה בגין הריסת בית ללא הסכמה

 22. האם התחייבות עירייה ללא אישור הגזבר תקפה ?

 23. מה התוקף החוקי (משפטי) של "הבטחה מהעירייה" ?

 24. אחריות העיריה לנזק לרכב עקב הצבת דוקרנים בכביש

 25. טעות באישור של העירייה על כך שלא צריך לשלם היטל השבחה

 26. עתירה מנהלית לקבל מהעירייה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין

 27. תביעה בשל נפילה בזמן הליכה על מדרכה בשטחה של עיריית אשדוד

 28. נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

 29. האם יש אחריות לעיריית תל אביב על נפילה במדרכה במהלך הליכה ?

 30. ארנונה: נטען כי שהעירייה לא צירפה אסמכתא בדבר משלוח דרישת התשלום

 31. פיצוי מהעירייה בגין נזקים לרכב שנחבל מאבן במהלך נסיעה באחד משבילי העיר

 32. תביעה בטענה שהעירייה מסרה מידע תכנוני שגוי שבעקבותיו נבנו דירות מתחת למפלס

 33. לפתחו של מי מונחת העובדה כי מדיניות אכיפה של העירייה אינה מפורסמת בכל מקור שהוא ?

 34. נטען כי העירייה הוסיפה סיווגים חדשים לצו הארנונה מבלי שהגישה בקשה להוספת סיווג חדש

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון