צירוף צדדים רלוונטיים בערעור בחירות

צירוף צדדים רלוונטיים בערעור בחירות

כלל ידוע הוא כי על עותר לבג"ץ או לבית המשפט לעניינים מינהליים חלה חובה לצרף לעתירתו את הצדדים הרלוונטיים שעלולים להיפגע מקבלתה (ראו: תקנה 6 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים; עע"מ 6881/07 ברגר נ' המועצה האזורית עמק חפר, פסקה 19 (14.6.2010), וההפניות שם). הטעמים לכלל זה הם ברורים מאליהם – מתן הזדמנות לצד העלול להיפגע מקבלת העתירה להציג את טענותיו בפני בית המשפט, וכן פריסת התמונה העובדתית המלאה בהליך המשפטי בטרם תינתן בו הכרעה. כלל זה יפה גם בכל הנוגע לערעורי בחירות, והוא אף נקבע בהקשר זה ב"רחל בתך הקטנה" בסעיף 71(ד) לחוק הבחירות המורה כי "ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו, יהיו משיבים בערעור בחירות".

למעשה, הרציונאלים בבסיס הכלל האמור חלים אף ביתר שאת בנוגע לערעור בחירות, וזאת נוכח החשיבות הנודעת להכרעה בערעורי הבחירות במהירות האפשרית, על מנת לשמור על יציבות וודאות של תוצאות הבחירות (ראו: עע"מ 8617/13 ג'ראייסי נ' מנהל הבחירות בנצרת, פסקה 68 (‏7.1.2014) (להלן: עניין ג'ראייסי); בר"מ 86/14 רשימת "בוחרים עפולה" נ' ועדת הבחירות המקומיות עפולה, פסקה 32 (3.3.2014) (להלן: עניין בוחרים עפולה)). השאיפה לסיום מהיר של ההליכים המשפטיים בענייני בחירות מחייבת שבתי המשפט יקפידו באופן מירבי על צירופם של צדדים רלוונטיים לערעור הבחירות עוד בעת הגשתו. אם לא כן, הדבר עלול להביא לסרבול ולהתמשכות ההליכים בערעור. על כן, בענייננו, צדק בית המשפט קמא בדחותו את הבקשה לצירוף צדדים שהוגשה על ידי המבקשות ערב הדיון במעמד הצדדים. קבלת הבקשה במועד זה הייתה מחייבת את בית המשפט קמא לקבל את תגובת המשיבים שצורפו, לדחות את הדיון שנקבע במעמד הצדדים ובכך להאריך במידה ניכרת את משכו של ההליך. למעשה, צירופם של כל הצדדים שעלולים להיפגע הוא ה"אלף-בית" של כל ערעור בחירות. ככל שקיימת אי-בהירות לגבי זיהוי הרשימה שעלולה להיפגע מקבלת הערעור, יש לצרף את כל אלה שקיימת אפשרות כי ייפגעו מכך.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור בחירות

 2. בחירות במושב

 3. בחירת הצעה במכרז

 4. פסילת פתקי הצבעה

 5. בחירה בין זכויות

 6. פסילת קלפי בחירות

 7. בחירת מנהל בית ספר

 8. טעות בתוצאות בחירות

 9. בחירת סגן ראש מועצה

 10. מכרז לבחירת רב חובל

 11. סעדים בערעורי בחירות

 12. ערעור בחירות לעירייה

 13. בחירות למועצה אזורית

 14. הסתדרות המח''ר בחירות

 15. פגמים בבחירות המקומיות

 16. בקשה לערוך בחירות חוזרות

 17. מכרז לבחירת מנהל בית ספר

 18. אי תשלום לפעילים בבחירות

 19. הגרלה לבחירת הזוכה במכרז

 20. ביטול החלטת מנהל הבחירות

 21. ביטול אישור רשימה לבחירות

 22. הגשת רשימת מועמדים באיחור

 23. טובת הנאה סמוך לזמן בחירות

 24. פסילת בחירות לועידת המפלגה

 25. ערעור על בחירות לראשות העיר

 26. ערעור על אישור מועמד בבחירות

 27. ערעור על בחירות למועצה מקומית

 28. פסילת רשימה בבחירות המקומיות

 29. ערעור על תוצאות הבחירות למועצה

 30. מכרז פנימי לבחירת מנהל בית ספר

 31. פסלות מועמד בבחירות לרשות מקומית

 32. ערעור על תוצאות בחירות מקומיות

 33. פסילת רשימה בבחירות למועצה אזורית

 34. ביטול תוצאות הבחירות למועצה אזורית

 35. צירוף צדדים רלוונטיים בערעור בחירות

 36. אישור השתתפות בבחירות לארגון הגמלאים

 37. בחירות מוקדמות לוועד הרופאים בבית חולים

 38. בחירת זכויות ע''י אדם הסובל מפגיעה נפשית

 39. נדחתה תביעת לשון הרע במהלך בחירות לוועד מקומי

 40. ביטול בחירות לראשות מקומית באזור קלפי מסוים בלבד

 41. ערעור בחירות: ביטול בחירות בגלל טענת שוחד בחירות

 42. 2 התנאים לביטול בחירות: סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות

 43. ערעור בחירות על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים

 44. האם המגדר (גבר) והאמונה (חרדי) נתון רלוונטי לבחירת מועמד לתפקיד

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון