עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

1. העותרת מעידה על עצמה כי היא עמותה הפועלת למען צדק חברתי, צמצום פערים בחברה הישראלית, יחד עם עשרות פעילים וציבורים בארץ בכלל ובהרצליה בפרט, אשר פועלים במאבק על זכויות אדם ולמען אוכלוסיות חלשות ובכללם עולים, גמלאים, נזקקים, מחוסרי דיור, מובטלים, והכל בתחומי רווחה, דיור, קליטה, חינוך, תרבות, ספורט ועוד. בעתירתה מבקשת העותרת ליתן צו על תנאי המורה למשיבים, כל אחד בגדר תפקידו: "ליתן הנמקה וטעם מדוע לא יימנעו לאלתר מכריתה ו/או ביצוע ו/או יישום הסדרי חוב ו/או הסכמים למחיקת ו/או הפחתת חובות בעשרות מיליוני ₪ או מאות מיליוני ₪ אשר כבר עלו והאמירו למיליארדי ₪ - ומה שידוע בציבוריות הישראלית כ"תספורת" כבר מזמן הפך ל"תגלחת" של בעלי ממון ובעלי הון והידועים אף כ"טייקונים" אשר הינם או היו הם ו/או חברות ו/או תאגידים בשליטתם ביתרת חובה כלפי הבנקים המשיבים... מדוע לא יפעלו לתיקון וביטול כל הסכם שכבר נערך, תוך פעולה לגביית מלוא החובות, כאמור תוך מדיניות שוויונית כלפי כל בעל יתרת חוב במדינת ישראל... להורות למשיבים לפעול באופן שוויוני לעריכת הסדרי חוב ומחיקת חובות לכלל אזרחי ולקוחות הבנקים במדינת ישראל תוך שוויון עם בעלי הממון... לגלות כמתחייב באופן מלא ומקיף את כל ההסכמים שנערכו כאמור, את פרטיהם ותוכנם... ליתן הנמקה וטעם מדוע לא תוקם לאלתר וועדת חקירה ממלכתית ו/או פרלמנטרית לבדיקה כיצד העניקו המשיבים או מי מהם אשראים לבעלי הון ללא בטוחות כדבעי, ולו גם ברמה האישית, וכיצד פעלו באופן המתואר בעתירה זו". במקביל מבקשת העותרת ליתן צו ביניים נגד המשיבים "האוסר ו/או מקפיא ו/או מעכב ביצוע ו/או יישום של הסדרי חוב ו/או הסכמים למחיקת ו/או הפחתת חובות בעשרות מיליוני ₪ או מאות מיליוני ₪ אשר כבר עלו והאמירו למיליארדי ₪".

2. בעתירתה טוענת העותרת כי בשנים האחרונות קיימת מגמה פסולה לפיה בנקים מתקשרים בהסכמים למחיקה או להפחתת חובות בשיעורים ניכרים לבעלי הון, בעודם נוקטים לעיתים בהליכי גביה דורסניים נגד שאר האזרחים. לפי הטענה, מדובר בהתנהלות לא שוויונית, כאשר שומרי-הסף, ובכללם משרד האוצר, אינם פועלים כראוי בביצוע תפקיד הפיקוח שהוטל עליהם. התנהלות זו, כך נטען, "מנוגדת למינהל תקין, פוגעת בעקרון השוויון, מהווה התנהלות של 'איפה ואיפה', חורגת ממתחם הסבירות, מהוה פעולה מתוך אינטרסים זרים ופוגעת בכלכלת החברה הישראלית" פסקה 25 לעתירה). העותרת ממשיכה ומפרטת דוגמאות של הסדרי חוב כנ"ל. לטענתה, אמנם הוקמה ועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי חוב, אולם היא לוקה במספר פגמים ועל כן אין בכתב המינוי של הועדה כדי לגרוע מן הצורך במתן הסעדים המבוקשים בעתירה דנן.

3. דין העתירה להידחות על הסף, בהיותה כוללנית. העתירה אינה מתמקדת בהחלטה מסויימת של רשות, או באירוע מוגדר ומתוחם. העתירה חותרת באופן כללי לביטול כל הסדרי החוב שנכרתו עם "בעלי הון" או לחלופין להביא ל"שוויון" ולמחוק לכלל לקוחות הבנקים במדינת ישראל את חובותיהם; כך ממש. כוללניות שכזו, אינה מאפשרת דיון בעתירה לגופה: "הספציפיות והקונקרטיות הן עיקרים בצופן הגנטי של ההליך השיפוטי" (בג"ץ 240/98 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות, פ"ד נב(5) 167, 183 (1998). העיקרים הללו נעדרים מן העתירה הנדונה.

4. בעתירה מצוטט בין היתר טור מאת יו"ר העותרת שפורסם בעיתון היוצא לאור במערב הרצליה ובכפר שמריהו. דא עקא, טור שכזה, ושאר ידיעות תקשורתיות וגזרי עיתונים שצורפו לעתירה, לא יכולים להיות תחליף לתשתית עובדתית ממוקדת ולא לטיעון משפטי סדוּר. העותרת גם כורכת בעתירתה עניינים שונים בחדא מחתא – ביטול הסדרי חוב לכֹּל מחד גיסא, והקמת ועדת חקירה מאידך גיסא – וכזאת לא יֵעשה (בג"ץ 7331/12 שמיר נ' רשות האכיפה (11.12.2012)).

5. אין בדברינו כדי לגרוע מחשיבותם של חלק מן הנושאים הנדונים בעתירה, אך לא זו הדרך להביאם לפתחו של בית משפט זה. העתירה נדחית אפוא על הסף, וממילא נדחית גם הבקשה למתן צו ביניים.
העותרת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 10,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון