עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

1. עתירה למתן צו על-תנאי להורות לפרקליטות הצבאית לחדול מניהול הליך פלילי נגד העותרת, או מביצוע השלמת חקירה בעניינה.

2. כפי שעולה מן העתירה, בשנת 2013 הוגש לבית הדין הצבאי כתב אישום נגד העותרת בעבירה של גניבה מחייל, לפי סעיף 84 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. ביום 4.12.2013 התקיימה לפני בית הדין הצבאי ישיבת הוכחות, בה הוסכם על הגשת חלק מהמסמכים, ב"כ העותרת הודיע על הסכמה להגשת מלוא חומר החקירה, ובמקביל טען כי קמה לעותרת הגנה מן הצדק בשל אופן התנהלות הפרקליטות הצבאית, בנסוֹתה לעשות השלמת חקירה לאחר שהתברר לה כי אין די ראיות לצורך הרשעה. בית הדין הצבאי דחה את הבקשה, בקובעו כי השלמת החקירה לאחר הגשת כתב האישום אינה ראויה, כעקרון יש להימנע מכך, אך "משמצאה המאשימה יחד עם הרשות החוקרת כי מטעם מסויים יש לבצע את השלמת החקירה, ולאחר שהתקבל אישור הגורמים הרלבנטיים ודבר השלמת החקירה נמסר לנאשם ובא כוחו... לא מצאנו כי השלמת החקירה בשלב זה עולה כדי פגם הפוגע בניהול הגנת הנאשמת" (החלטה מיום 4.12.2013). בית הדין הצבאי קבע את שמיעת כל עדי התביעה הנותרים ליום 7.1.2014, אלא שלאותו מועד לא התייצבו שניים מן העדים, אחד מהם הוא העד שבעניינו התבקשה השלמת החקירה. בהחלטת בית הדין הצבאי מאותו מועד נקבע כי שני העדים יעידו בישיבה שנועדה ליום 20.1.2014, וכי הצדדים יֵערכו לאפשרות לשמיעת פרשת ההגנה והסיכומים באותו מועד. שני העדים לא התייצבו גם למועד הנדחה. ב"כ העותרת טען נגד חוקתיות ההליך הפלילי, על פגמים מינהליים בהתנהלות הפרקליטות הצבאית ועוד, וביקש להורות על ביטול כתב האישום מחמת הפגמים הללו. בית הדין הצבאי החליט כי יש לאפשר לפרקליטות הצבאית להביא לעדות את עד התביעה שנמנע מלהתייצב, והוציא לשם כך צו הבאה. בית הדין הצבאי ציין בהחלטתו כי "לא מצאנו, כי בשלב זה 'גדשה הסאה' במובן שיש להכריח את התביעה להכריז 'אלו עדי'". בית הדין הצבאי דחה את המשך הדיון ליום 24.2.2014.

3. בעתירתה טוענת העותרת כי הפרקליטות הצבאית מנהלת נגדה הליך פלילי מבלי לדעת אם יש ברשותה די ראיות. כשלונה של הפרקליטות הצבאית להשיג ראיה שבעטיה נתבקשה השלמת החקירה מלמד כי אין ביכולתה להשיגהּ, או כי אינה יודעת מה טיבה. הפרקליטות הצבאית מבצעת כל 'תרגיל אפשרי', בכלל זה הצהירה לחינם לפני בית הדין הצבאי ביום 7.1.2004 כי השלמת החקירה כבר בוצעה, והכל על מנת להרוויח זמן. לעותרת, חיילת במילואים, נגרם עיוות דין. הוגש נגדה כתב אישום "ריק מתוכן", וכעת בחלוף תקופת ההתיישנות מנסה הפרקליטות הצבאית להשלים את החקירה. על שני אדנים משתיתה העותרת את עתירתה: על שיקול הדעת המינהלי של הפרקליטות הצבאית בהגשת כתב האישום ובהמשך ניהול התיק בשים לב למצב הראיות; ועל הפגיעה בזכותה החוקתית של העותרת להליך הוגן.

4. דין העתירה להידחות על הסף. העתירה אמנם מכוונת נגד הפרקליטות הצבאית, אולם העותרת מבקשת למעשה כי נבטל את החלטותיו של בית הדין הצבאי. דא עקא, שבית משפט זה איננו משמש כערכאת ערעור על החלטות ופסקי הדין של בתי הדין הצבאיים, והתערבותו מצומצמת כידוע למצבים חריגים המצדיקים הענקת סעד מן הצדק. להלכה פסוקה זו משנה-תוקף כאשר העתירה מבקשת לתקוף החלטות ביניים של בתי הדין הצבאיים (ראו: בג"ץ 7925/12 ג'ברין נ' המשנה לנשיא בית המשפט הצבאי לערעורים באיו"ש (18.12.2012); בג"ץ 3208/09 בכרי נ' בית המשפט הצבאי לערעורים מחנה עופר (16.4.2009). מצב הדברים במשפטה של העותרת בבית הדין הצבאי – לפי המתואר בעתירה – איננו מרנין, אך לא קמה עילה שתצדיק התערבותו של בית משפט זה, וגם בירור הטענות עדיין לא מוצה בתוככי מערכת השיפוט הצבאית: החלטות הביניים של בית הדין הצבאי אינן סוף פסוק; העותרת לא מיצתה עדיין את כל טענותיה לפני בית הדין הצבאי; ושמורות לה טענותיה גם לשלב הערעור – אם וכאשר תורשע בדינהּ – לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

5. העתירה נדחית אפוא על הסף. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון