הסדרת מעמד לפלסטיני במסגרת איחוד משפחות ושיתוף פעולה עם כוחות הביטחון של ישראל

הסדרת מעמד לפלסטיני במסגרת איחוד משפחות ושיתוף פעולה עם כוחות הביטחון של ישראל

העותרים נשואים זה לזה, ולהם שלושה ילדים. העותרת 1 היא אזרחית ישראל והעותר 2 הוא תושב הרשות הפלסטינאית. ביום 19.3.2014, הגישו העותרים את העתירה דנן, בבקשה להסדרת מעמדו של העותר 2 בישראל.

לטענת העותרים, עומדות להם שתי עילות להסדרת מעמדו של העותר 2 בישראל: הראשונה, היא מכוח נישואיו של העותר 2 לעותרת 1, במסגרת הליך איחוד משפחות; והשנייה, היא מחמת מאוימות, ובשל העובדה כי העותר 2 שיתף בעבר פעולה עם כוחות הביטחון, וכיום נשקפת לו סכנת חיים בשטחי הרשות. עם זאת, מבהירים העותרים בעתירתם, כי "הוחלט לפנות לבית משפט נכבד זה – בעניין המאויימות", וזאת בלבד.

ביום 8.5.2014, הגישו המשיבים את תגובתם לעתירה. בתגובת המשיבים נאמר כי עוד טרם שהוגשה העתירה, פנה העותר 2 למפקדת התיאום והקישור בשטחים בבקשה להסדרת מעמדו בארץ מחמת מאוימות, וכי עניינו הועבר לטיפולה של ועדת המאוימים. עוד נאמר, כי ביום 10.4.2014, נמסר לעותר 2 כי עניינו יעלה לדיון בפני ועדת המאוימים, וזאת בהתאם לסדר הבקשות הממתינות לדיון בוועדה.

נוכח האמור בתגובת המשיבים, ביום 11.5.2014, התבקשו העותרים להודיע האם הם עומדים על עתירתם, או שמא הם מבקשים למחוק אותה, וזאת מבלי שייעשה צו להוצאות.

ביום 22.5.2014, הודיעו העותרים כי הם עומדים על עתירתם. העותרים לא פירטו בהודעתם מדוע הם ממשיכים לדבוק בעתירתם, שעה שהם לא מיצו את ההליכים בפני ועדת המאוימים. כמו כן, העותרים לא פירטו מה הטעמים המצדיקים את המשך הדיון בעתירה, כאשר עומדת להם האפשרות לקבל סעד חלופי מועדת המאוימים. חלף זאת, הסתפקו העותרים בהודעה לקונית, לפיה הם עומדים על עתירתם, וזאת על אף האמור בתגובת המשיבים לעתירה.

בנסיבות אלו, אין מנוס מלהורות על דחיית העתירה על הסף, מן הטעם שמדובר בעתירה מוקדמת, אשר הוגשה טרם מיצוי ההליכים בפני ועדת המאוימים.

לאור האמור, מתבטל בזאת הצו הארעי עליו הוריתי בהחלטתי מיום 19.3.2014.

העותרים יחוייבו בהוצאות המשיבים בסך 5000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקיעת מעמד קבע

 2. עורך דין מעמד אישי

 3. הסדר מעמד לבן זוג זר

 4. הסדרת מעמד לבת זוג זרה

 5. בקשה לקבלת מעמד של פליט

 6. ארכה להסדרת מעמד בישראל

 7. הענקת מעמד מטעמים הומניטריים

 8. הוכחת חיים משותפים הסדרת מעמד

 9. בקשה חדשה למתן מעמד מכוח זוגיות

 10. עתירה לבטל הוראה לצאת מישראל ולהעניק מעמד

 11. קבלת מעמד ממשרד הפנים לאזרח גרוזיה / גאורגיה

 12. עתירת אדם ממוצא ניגרי לתת לו מעמד פליט עפ"י אמנת הפליטים

 13. עתירה מנהלית בעניין האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים

 14. עתירה עקב סירוב משרד הפנים לתת מעמד קבע או כל מעמד אחר בישראל

 15. בקשה לקבלת מעמד מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים

 16. הסדרת מעמד לפלסטיני במסגרת איחוד משפחות ושיתוף פעולה עם כוחות הביטחון של ישראל

 17. עתירה למתן צו אשר יורה למשרד הפנים לנמק מדוע לא יינתן מעמד פליט על פי אמנת הפליטים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון