הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

1. בית המשפט לעניינים מינהליים דחה את עתירתו של המערער להכיר בו כ"דייר ממשיך" בדירה בה התגורר אביו המנוח, בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 (להלן: חוק זכויות הדייר). האב התגורר בדירה בהתאם לחוזה שכירות שנחתם עם המשיבה 2, "עמיגור", וזאת משנת 2003 ועד לפטירתו ביום 15.4.2010.

2. בפנייה הראשונה של המערער לעמיגור, כחודשיים לאחר שנפטר האב, טען המערער כי הוא התגורר עם המנוח תקופה של שמונה חודשים לפני הפטירה, וביקש כי יוקנו לו זכויות של "דייר ממשיך" בדירתו של האב. על תקופת שמונת החודשים חזר המערער במכתב נוסף ששלח ביום 11.7.2011 למשרד השיכון. לפי חוק זכויות הדייר, תקופה כזו אינה מזכה בהכרה כדייר ממשיך. גם על פי ראיות נוספות, כגון ביקורי מעגל שנערכו בדירת האב במועדים שונים, האב התגורר בגפו.

3. בשלב מאוחר יותר שינה המערער את גרסתו, וטען כי הוא התגורר עם האב מאז חודש יוני 2006. בתצהיר שצירף המערער לעתירה המינהלית ציין המערער "כי במידה ויהיה צורך וועדת האכלוס העליונה תבקש ממני להמציא תצהירים של השכנים ו/או מכרים היכולים להעיד שהתגוררתי ברציפות בדירה... החל משנת 2006". המערער צירף לעתירה גם תצהיר של אמו, שלפיו הוא התגורר בדירת האב משנה זו. אמו של המערער ציינה בתצהירה "הריני להצהיר בזאת כי כאשר נשאלתי בדבר כתובתו של בני דורון שגיב מסרתי כתובות שאינן נכונות כי פחדתי שיפגעו בבני, כי איבדתי כבר ילד בעבר ופחדתי מאוד". תצהירי שכנים או מכרים לא צורפו לעתירה המינהלית.

4. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע בפסק דינו כי גרסתו של המערער, לפיה הוא התגורר עם אביו החל מחודש יוני 2006, לא הוכחה, וכי די בכך כדי לשמוט את היסוד למעמדו הנטען של המערער כ"דייר ממשיך". זהו ממצא שבעובדה. לאור הראיות שסקרנו – אין מקום להתערב בו. די בממצא זה שבעובדה כדי לדחות את הערעור (ראו והשוו: עע"ם 3478/14 נוף נ' משרד השיכון – מדינת ישראל (20.11.2014)). אין מקום לתרעומת שהעלה המערער על כך שבית המשפט לעניינים מינהליים לא שמע את עדיו. לא ראיתי בפרוטוקול הדיון בקשה מטעמו של המערער, שהיה מיוצג, להשמיע עדים. מדובר בהליך מינהלי המתנהל על יסוד תצהירים. בערעור, טען המערער כי השכנים סירבו לחתום על תצהירים. בעתירה טען המערער כי "הוא יכול להוכיח ע"י הבאת עשרות עדים אשר יעידו שהעותר גר יחד [עם] אביו עוד משנת 2006 ברציפות עד היום", אולם הוא לא ביקש להביאם. רק בעיקרי הטיעון שהוגשו לבית המשפט לעניינים מינהליים מטעמו נטען כי "עובדה זו [מגוריו של המערער עם אביו מחודש יוני 2006 – מ"נ] ניתנת לבירור מיידי על ידי שמיעת עדים שכנים אשר יודעים שהעורר התגורר עם אביו המנוח מיד עם חזרתו ארצה", אך לא הוגשה בקשה קונקרטית. שלא כטענת המבקש בערעורו, לא נאמר דבר וחצי דבר על סירובם של השכנים למסור תצהירים. למערער היה יומו, ומותר היה לבית המשפט לעניינים מינהליים לסמוך על גרסאות שהוא עצמו מסר בכתובים, במסגרת שני מכתבים מפורטים.

5. סוף דבר: הערעור נדחה. המערער ישלם הוצאות למשיבים, בסך של 1,250 ש"ח לכל אחד. הפינוי יעשה, בהסכמה, תוך שלושה חודשים מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני הגנת הדייר

 2. תיקונים במושכר

 3. דייר נדחה

 4. דייר נגזר

 5. עזיבת דייר מוגן

 6. פינוי דייר ממשיך

 7. שוכר משנה דייר מוגן

 8. אי קיום אסיפת דיירים

 9. דייר מוגן שימוש בחצר

 10. פינוי דייר מוגן מחנות

 11. הגנת הדייר אחזקת הבית

 12. דייר מוגן בעסק שנפטר

 13. פינוי דייר מוגן בעסק

 14. דייר מוגן נגזר ונדחה

 15. בן של דייר מוגן שנפטר

 16. זכות דיירות מוגנת בצריף

 17. חוק הגנת הדייר - נטישה

 18. נכדה של דייר מוגן שנפטר

 19. דייר מוגן שזנח בן זוגו

 20. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 21. מעבר דייר מוגן לבית אבות

 22. שינויים במושכר דייר מוגן

 23. פיצוי על פינוי דייר מוגן

 24. זכויות נכדים של דייר מוגן

 25. בן זוג של דייר מוגן שנפטר

 26. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 27. העברת זכויות של דייר מוגן

 28. פינוי משפחת דייר מוגן מחנות

 29. פינוי דייר מוגן לצורך קיומי

 30. פינוי בני משפחה של דייר מוגן

 31. האם עובר יכול להיות דייר מוגן

 32. חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

 33. פינוי דייר מוגן בגלל שיפוצים

 34. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 35. דייר מוגן שלא שילם דמי שכירות

 36. פינוי דייר מוגן מעסק בשל נטישה

 37. דמי שכירות דיירים מוגנים בחנות

 38. פינוי דייר מוגן שלא משלם שכירות

 39. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 40. התנתקות דייר ממערכת מיזוג מרכזית

 41. תביעה לפינוי דייר מוגן בתל אביב

 42. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 43. מועד פינוי דייר מוגן לאחר פסק דין

 44. החלפת מנעול לדייר מוגן ללא התראה

 45. פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

 46. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק

 47. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 48. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 49. תחולת חוק הגנת הדייר על תוספת בניה

 50. ויתור על חוק הגנת הדייר בשטר משכנתא

 51. פינוי דייר מוגן שלא משלם מיסי עירייה

 52. דמי שכירות גבוהים מהמוסכם לדייר מוגן

 53. פינוי דייר מוגן לצורך תיקונים בדירה

 54. פינוי דייר מוגן עקב קבלת רישיון בניה

 55. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 56. פסק דין הצהרתי לגבי ירושה מדייר מוגן

 57. דירה בבעלות דייר ממשיך שגר בה דייר מוגן

 58. תביעה לתשלום דמי שכירות נגד דייר ממשיך

 59. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 60. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 61. פינוי דייר מוגן שמשכיר את הדירה בשכירות משנה

 62. פירוק שיתוף בדירת מגורים בן זוג של דייר מוגן

 63. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 64. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 65. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 66. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 67. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 68. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 69. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 70. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון