עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

השופטת א' חיות:

זוהי עתירה לביטול פסקי דינו של בית משפט זה בעע"ם 3389/13 מוליאן נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה בעיריית אשקלון (9.3.2014) (כבוד השופטים י' דנציגר, ע' פוגלמן וא' שהם) ובדנ"מ 2103/14 מוליאן נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה בעיריית אשקלון (13.4.2014) (כבוד המשנה לנשיא מ' נאור).

1. לטענת העותר נבנה מול ביתו בעיר אשקלון מרכז קניות בן שתי קומות אשר מסתיר את הנוף שנשקף בעבר מביתו, גורם לו למטרדים רבים ופוגע באיכות חייו. העותר סבר כי היתר הבניה שניתן למרכז הקניות חורג מתוכנית המתאר החלה על המקרקעין, המתירה לשיטתו הקמה של מבני מסחר בעלי קומה אחת בלבד, ובשל כך הגיש ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון להעניקו. ביום 4.11.2012 דחתה ועדת הערר המחוזית למחוז דרום את עררו של העותר, ועתירה מנהלית שהגיש כנגד החלטת ועדת הערר נדחתה אף היא (עת"מ (ב"ש) 32941-12-12 מוליאן נ' מדינת ישראל – ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום (11.4.2013)). בתמצית ייאמר כי ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מנהליים פסקו כי תוכנית המתאר העדכנית משנת 1974 אינה משנה מקביעותיה של תוכנית מתאר קודמת משנת 1956 אשר התירה הקמת מרכז מסחרי בן שתי קומות. על פסק דין זה הגיש העותר ערעור לבית משפט זה, ומשערעורו נדחה הגיש בקשה לדיון נוסף אשר נדחתה אף היא. פסקי דינו של בית משפט זה בהליכים הללו הם אלה שביטולם מתבקש בעתירה.

2. העותר טוען כי מרבית טענותיו כלל לא נשמעו ולא נבדקו בהליכים השונים, והוא חוזר בהרחבה על עמדתו לפיה המסקנה הנובעת מבחינת הוראותיהן של תוכניות המתאר החלות על המקרקעין היא שהגובה המותר למרכז הקניות הוא בן קומה אחת בלבד. עוד טוען העותר כי במסגרת ערעורו לבית משפט זה ביקש להציג ראיות נוספות המוכיחות כי הועדה המקומית פעלה בחוסר תום לב ומסרה מידע כוזב, אך בקשתו נדחתה ללא הצדקה. לבסוף סבור העותר כי בית המשפט הגבוה לצדק מוסמך להתערב בפסקי הדין ולשיטתו יש הצדקה לכך נוכח עיוות הדין שנגרם לו.

3. דין העתירה להידחות על הסף.

הטענות שמעלה העותר בעתירתו הן טענות ערעוריות במובהק והלכה היא כי בית משפט הגבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על פסקי דין שנתן בית משפט זה בשבתו כבית משפט לערעורים (בג"ץ 6496/99 עמותת א.ל.ע.ד. אל עיר דוד נ' בית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים, פ"ד נה(1) 193 (5.12.1999); בג"ץ 4828/05 פלוני נ' כב' השופטת פרוקצ'יה (15.6.2005); בג"ץ 10378/04 ארגון הקבלנים והבונים חולון נ' בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, פס' 7 (10.1.2005)). העתירה אינה מגלה, אפוא, כל עילה לשוב ולדון בעניינו של העותר לאחר שזה נדון בהרחבה בוועדת הערר המחוזית, בבית המשפט לעניינים מנהליים ובבית משפט זה בערעור ובבקשה לדיון נוסף. למעלה מן הצורך ראיתי לציין כי בניגוד לטרונייה שהעלה העותר כאילו מרבית טענותיו לא נשמעו, מלמד פרוטוקול הדיון בערעורו כי הוא השמיע שם את טענותיו בהרחבה.


אשר על כן, העתירה נדחית. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון