בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

ערעור על החלטת הרשמת ל' בנמלך (רע"א 433/14 – י"א) מיום 10.6.2014, במסגרתה דחתה את בקשת המערערים להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון שנקבע בהליך העיקרי.

המערערים פתחו בהליך העיקרי, בקשת רשות לערער על החלטה אחרת, שניתנה לאחר מתן פסק הדין בעניינם בבית המשפט המחוזי, ביום 17.1.2014. בשל סיבות שונות, הקשורות בהתנהלות שני הצדדים, החלטה בבקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון ניתנה רק ביום 27.4.2014 (רע"א 433/14 – א'). בהחלטה, שדחתה את הבקשה לפטור מתשלום אגרה והפחיתה את העירבון לסך של 4,500 ש"ח, נקבע שהאגרה והעירבון ישתלמו ויופקדו תוך 21 יום מיום המצאת ההחלטה למערערים. הסכומים האמורים לא השתלמו עד היום. בין לבין, הגישו המערערים שתי בקשות. הראשונה, מטרתה הקטנת הסכום להפקדה (שנדחתה בהחלטת הרשמת רע"א 433/14 – ז', מיום 19.5.2014) והשנייה, מטרתה הארכת מועד התשלום וההפקדה, שההחלטה הדוחה אותה היא מושא ערעור זה.

בהחלטתה, הרשמת ציינה כי לא הוצג כל טעם לבקשת הארכת המועד, וממילא כיוון שההחלטה מיום 27.4.2014 הומצאה למבקשים ביום 1.5.2014, היו הם צריכים להיערך לתשלום וההפקדה. עוד ציינה הרשמת כי יש לתת משקל לזמן שעבר מאז פתיחת ההליך, ואישרה למערערים לשלם ולהפקיד הסכומים עד ליום 18.6.2014.

מכאן הערעור שלפניי, שהוגש ביום 18.6.2014 – היום האחרון לתשלום וההפקדה על פי החלטת הרשמת. בערעור זה טוענים המערערים טענות חדשות. לטענתם, בהליך חדש שפתחו בבית המשפט המחוזי בחיפה (רע"א 6612-06-14) ניתנה החלטה ביום 12.6.2014 (סגנית הנשיא ש' וסרקרוג) שמחייבת אותם בהפקדת ערובה של 6,000 ש"ח תוך עשרה ימים, ואין הם יכולים לעמוד בשתי ההפקדות האמורות. עוד הם טוענים כי אם ההליך האמור בבית המשפט המחוזי יצלח, יתייתר ההליך העיקרי דנא.

דין הערעור להידחות. לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשמת. כידוע, שיקול דעתו של הרשמת רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012); בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' גנות (5.5.2013)).

החלטת הרשמת ניתנה ביום 10.6.2014 על סמך הבקשה שהייתה לפניה (והוגשה ביום 30.5.2014). המערערים מצידם פתחו הליך בבית המשפט המחוזי שעשוי לייתר כלל את הדיון בבית המשפט זה. ההחלטה אליה הם מפנים עתה ניתנה ביום 12.6.2014, אך את ערעורם הגישו רק שישה ימים אחר כך, במועד האחרון האפשרי לתשלום. התנהלות זו אינה מקובלת בלשון המעטה. אציין גם כי ביום 22.5.2014 הוגשה לבית משפט זה לפיה עורך הדין קיבל על עצמו את ייצוג המערערים בהליך העיקרי. לא הובהר מדוע המערערים הגישו את הערעור בעצמם, והתנהלות זו ודאי וודאי אין לקבל כאשר הם מיוצגים.

מעבר לכך שההתנהלות אינה ראויה, הרי שהחלטת בית המשפט המחוזי לא הובאה כלל בפני הרשמת (ולא בכדי – ההליך עצמו נפתח לאחר הגשת הבקשה להארכת מועד). בנסיבות אלה ההליך המקובל והנכון הוא בקשה לעיון חוזר, אם כי ספק בעיני אם התנהלות זו הייתה מסייעת למערערים. כלל הוא כי ערכאת הערעור לא תידרש לראיות שלא היו בפני הערכאה הדיונית, אך לפנים משורת הדין, עיינתי בהחלטה. ההחלטה לא מסייעת להבהיר כיצד יוכלו המערערים לשלם ולהפקיד את הסכומים האמורים ביום 10.7.2014 דווקא, ונראה על פני הדברים כי מדובר בדרך נוספת לדחות את התשלום וההפקדה (דרכים אלה אינן זרות למערערים, כפי שעולה מהחלטת הרשמת מיום 27.4.2014 ומעיון בתיק).

סוף דבר, הערעור נדחה. המערערים ישלמו האגרה ויפקידו העירבון עד ליום 23.6.2014. דחיות נוספות לא תתאפשרנה. במידה ולא יעשו כן, התיק יועבר ללשכת הרשמת לשם הכרעה בשאלת הדחייה או המחיקה לפי מין העניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי אגרה ?

 2. אגרת סבלות

 3. אגרת נוסע יוצא

 4. אגרת סעד הצהרתי

 5. החזר אגרת שירותים

 6. בקשה לפטור מאגרה

 7. בקשה להחזרת אגרה

 8. החזר אגרות והיטלים

 9. אגרת הנחת צינורות

 10. אגרת שמירה על מגרש

 11. חישוב אגרות והיטלים

 12. בקשה לקבל פטור מאגרה

 13. החזר אגרת חיבור למים

 14. פטור מאגרת בית משפט

 15. תקנה 14 לתקנת האגרות

 16. בקשה למתן פטור מאגרה

 17. אגרת חפירה באתר עתיקות

 18. אגרות בית הדין לעבודה

 19. תשלום אגרה לבית המשפט

 20. בקשה להחזר מחצית האגרה

 21. אגרת תביעה להסרת קיפוח

 22. בקשה לדחיית תשלום אגרה

 23. תשלום מחצית שניה של האגרה

 24. אי תשלום אגרת המרצת פתיחה

 25. פסיקה בנושא אגרת בית משפט

 26. תובענה ייצוגית אגרת שמירה

 27. תנאים לפטור מאגרת בית משפט

 28. אי יכולת לשלם אגרת בית משפט

 29. פטור מאגרת בית הדין לעבודה

 30. הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

 31. מחיקת תביעה בשל אי תשלום אגרה

 32. גביה לא חוקית של אגרת חיבור מים

 33. אגרת פינוי אשפה למוסדות בריאות

 34. בקשה לדחיית אגרה ופטור מעירבון

 35. האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

 36. תביעה בנושא אגרת שילוט בתל אביב

 37. הוכחת מצב כלכלי לצורך פטור מאגרה

 38. תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

 39. גביית יתר של אגרות תיעול וסלילה

 40. ערעור על דחיית בקשה לפטור מאגרה

 41. בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

 42. בקשה לפטור מאגרה בגלל גובה התביעה

 43. דחיית תשלום אגרה ע''י חברה בע''מ

 44. בקשת סעד הצהרתי כדי לחסוך באגרה ?

 45. התנגדות בעלי אגרות חוב להסדר נושים

 46. בקשה לפטור מאגרת בית המשפט העליון

 47. אגרת סעד הצהרתי אשר מכיל סעד כספי

 48. פטור מאגרת בית משפט בתביעת נזיקין

 49. בקשת מפרק חברה לפטור מאגרת בית משפט

 50. אגרת בית משפט בתביעת פיצויים עונשיים

 51. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 52. אגרות שונות בבתי משפט בתביעות דומות ?

 53. ביטול פסק דין בהסכמה לגבי גובה האגרה

 54. אגרת בקשה לרישום עסקה - תביעה ייצוגית

 55. ביטול הסכם פיתוח - החזר אגרות והיטלים

 56. פטור מאגרה ערעור על החלטת ראש ההוצל''פ

 57. מחיקת ערעור עקב אי תשלום אגרת בית משפט

 58. הגשת תביעה על סכום נמוך יותר לצורכי אגרה

 59. חלוקה אסורה של אגרות חוב - תביעה ייצוגית

 60. תשלום אגרת בית משפט ע''י הצד הזוכה במשפט

 61. בקשה לפטור מאגרה - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 62. פטור מאגרה בתביעה על סך 100 מיליון שקלים

 63. פטור מאגרת בניה שיכוני עולים וזוגות צעירים

 64. האם נכה 100% זכאי לקבל פטור מאגרת בית משפט ?

 65. בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

 66. היקף שעות העבודה וסכום האגרה בבקשה לקבלת מידע

 67. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 68. תביעה ייצוגית בנושא אגרות יבוא מזון משרד הבריאות

 69. התיישנות תביעה שנמחקה מחמת אי תשלום אגרת בית משפט

 70. אגרת תביעה אזרחית לפיצוי כספי על עבירות מין במשפחה

 71. בקשה לפטור מתשלום אגרת בית משפט בהעדר יכולת כלכלית

 72. אגרות שונות בביה"ד הרבני ביחס לביהמ"ש לענייני משפחה

 73. מניעת גישה לערכאות: טען כי מצבו הכלכלי קשה וקצבתו נמוכה מאוד

 74. תביעה שהוגשה בפטור מאגרה מכוח תקנה 19(7) לתקנות בתי משפט (אגרות)

 75. אגרה מופחתת בתביעת נזיקית בגין עבירת מין גם בביהמ"ש לענייני משפחה

 76. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 77. תביעה ייצוגית להחזר של כספי אגרות חברה שנתיות לפי ס' 9 לתוספת לתקנות החברות - אגרות

 78. בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון