נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

השופט נ' הנדל:עתירה זו הגיעה לפניי אמש, 24.6.2014, סמוך לשעה 20:00.


מהחומר עולה כי העותרים נדונו בישראל לתקופות מאסר ממושכות. בשנת 2011 שוחררו העותרים שחרור מוקדם כחלק מהמהלכים להשבת החייל החטוף גלעד שליט. שחרור העותרים הותנה בתנאים, לצורך מניעת מעורבותם בעבירות נגד בטחון המדינה ומעשי טרור. ביום 18.6.2014 נעצרו העותרים, בטענה כי השתייכו לארגון טרור והפרו את תנאי השחרור. בו ביום הורה בית משפט השלום על הארכת מעצרם. ביום 20.6.2014 הובאו העותרים בפני ועדת שחרורים מיוחדת, בהתאם לבקשה שהוגשה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לבטל את שחרורם המוקדם ולחייבם לשאת ביתרת העונש שנגזר עליהם. עורכי דינם של העותרים באותה עת לא הופיעו לדיון, ובשל כך הוא נדחה ליום 26.6.2014 בשעה 8:30. כמו כן קבעה הוועדה כי עד לדיון החדש שנקבע - יופקע רישיונם של העותרים באופן זמני והם יישארו במאסר.העתירה שבפניי מופנית כנגד החלטת הוועדה מיום 20.6.2014. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" של העותרים ניתנה בחוסר סמכות. כמו כן מעלים העותרים טענות כנגד החיסיון שהוטל על מירב החומר.


ניתן להורות על דחיית העתירה מכוח שני נימוקים מצטברים: עיתוי ההגשה, ומקום ההגשה. באשר לעיתוי – כאמור, העתירה הוגשה ביום 24.6.2014 והגיעה לשולחני סמוך לשעה 20:00. זאת על אף שהחלטת הוועדה ניתנה כבר ביום 20.6.2014. אפילו אם העתירה הייתה נקבעת לדיון בפני הרכב הבוקר, באופן מעשי ובהתאם לסדרי הדין הנהוגים בבית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק – לא נראה שניתן היה לסיים את הדיון וליתן החלטה אופרטיבית קודם להתכנסות ועדת השחרורים מחר בשעה 8:30. באשר למקום ההגשה – מהחומר עולה לכאורה, ואינני מכריע בכך באופן סופי, שבתיק זה נכון היה לנקוט בסעד חלופי של פנייה לבית המשפט המחוזי. פרק ד' לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, עוסק בעתירות נגד ועדת שחרורים וועדת שחרורים מיוחדת. סעיף 25 בפרק זה קובע כי אסיר רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי עתירה נגד החלטה של ועדה בעניינו. החלטת בית המשפט המחוזי ניתנת לערעור ברשות לפני בית המשפט העליון. נכון הוא שסעיף 25(ד) לחוק מוסיף כי "אין האמור בסעיף זה גורע מסמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק". אולם עסקינן בעילה של סעד חלופי, ולא של חוסר סמכות. מבלי לקבוע באופן עקרוני מסמרות להלכה, עולה לכאורה על פי החומר שהוגש כי בתיק זה נכון היה לפנות תחילה בעתירה לבית המשפט המחוזי על פי הכללים הקבועים בפרק ד' לחוק.לנוכח האמור העתירה נמחקת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות נחזית

 2. סמכות פקח חניה

 3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 4. חריגת בורר מסמכות

 5. סמכות פקח עירוני

 6. סמכות מינוי בורר

 7. הגבלת סמכות הורית

 8. סמכות להרוס מבנים

 9. סמכות גביית ארנונה

 10. סמכות המנהל המיוחד

 11. חריגה מסמכות בצה''ל

 12. סמכויות תובע משטרתי

 13. שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

 14. סמכות לתת סעד הצהרתי

 15. סמכות בורר בדיני עבודה

 16. סמכות התביעה המשטרתית

 17. החלטה לגבי סמכות בורר

 18. חריגה מסמכות החלטת משקם

 19. סמכות רופא ביטוח לאומי

 20. סמכות בית המשפט המחוזי

 21. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 22. סמכות בית משפט לחקור עד

 23. גזר דין תוך חריגה מסמכות

 24. חתימה בשם חברה ללא סמכות

 25. סמכות שיפוט - מכרז פנימי

 26. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 27. פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 28. סמכות הוועדה לקרקע חקלאית

 29. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 30. סמכות מפקד צבאי לסיווג שטח

 31. סמכות בורר בבקשה לסעד זמני

 32. סמכות ועדת ערר להפחית נכות

 33. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 34. סמכות אכיפת דיני תכנון ובניה

 35. סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

 36. סמכות שיפוט מקבילה של בג''צ

 37. סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

 38. סמכות ועד מקומי להטיל ארנונה

 39. סמכות בית המשפט מכרזים בשטחים

 40. סמכות ועדת המינהל במשרד הפנים

 41. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות

 42. סמכות בית המשפט לפי סעיף 79א

 43. סמכות הבורר לדון בסמכותו שלו

 44. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 45. הבטחת תוספת שכר לעובד ללא סמכות

 46. סמכות לדון בתביעה נגד קופת גמל

 47. סמכות בית משפט מנהלי לתקן טעות

 48. פסק דין הצהרתי להעדר סמכות בורר

 49. סמכות בינלאומית לבית הדין לעבודה

 50. סמכות בית משפט לעניינים מקומיים

 51. סמכות העירייה לשנות סיווג ארנונה

 52. מחיקה על הסף בהעדר סמכות בית משפט

 53. סמכות בית הדין הרבני מזונות ילדים

 54. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 55. סמכות שיפוט בענייני הווקף המוסלמי

 56. שלילת סמכות בית המשפט בישראל באמנה

 57. סמכות ביטוח לאומי להוריד אחוזי נכות

 58. תביעה לאספקת מים - סמכות בית המשפט

 59. סמכות שר הפנים לא להתיר כניסה לישראל

 60. סמכות בית הדין לעבודה להבהיר פסק דין

 61. בקשה למחיקת תביעת מזונות מחוסר סמכות

 62. עבודה בחו''ל - סמכות בית הדין לעבודה

 63. סמכות ראש ההוצל''פ עיכוב מימוש משכנתא

 64. סמכות בית הדין לעבודה - אכיפת פסק דין

 65. סמכות ראש ההוצל''פ לעכב ביצוע פסק דין

 66. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 67. סמכות לדון בביטול בחירות בארגון המורים

 68. חריגה מסמכות של הבורר פסיקה בניגוד לדין

 69. הגדלת סכום התביעה מעבר לסמכות בית המשפט

 70. סמכות המפקח על המקרקעין לדון בהתנגדויות

 71. סמכות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

 72. סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

 73. סמכות רשם ההוצל''פ לדון בתביעת דיני עבודה

 74. סמכות ראש ההוצל''פ להפחית סכומים בפסק דין

 75. סמכות בית המשפט לדון בהחלטת ועדת ההתנתקות

 76. סמכות ועדת ערעור תפיסת מקרקעין בשעת חירום

 77. סמכות להפסיק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור

 78. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 79. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 80. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים

 81. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 82. סמכות המפקח על המקרקעין תיקון רישום בית משותף

 83. תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

 84. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 85. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים בענייני ארנונה

 86. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה

 87. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - תביעה לפינוי מושכר

 88. סמכות רשם בית דין לעבודה ליתן פסק דין בהעדר התייצבות

 89. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתוקף פסק דין בית דין רבני

 90. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 91. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה ייצוגית נגד קופות החולים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון