עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

1. לפנינו עתירה שעניינה יישום כללי הפרשנות על ידי המוסד לביטוח לאומי, וביטול החלטתו של בית הדין הארצי לעבודה (סגנית הנשיא ו' וירט-ליבנה) בבר"ע 40729-03-14 מיום 8.6.2014, ופסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה (כב' השופטת ש' מאירי) בב"ל 43617-04-13 מיום 4.3.2014.

2. העתירה נסבה על פרשנות סעיף ו(ב) לתוספת א' להסכם גמלת הניידות שעניינו "החלפת מפרקים בירך או בברך". על פי נוסח הסעיף:

הגבלת כושר תנועת המפרקים בגפיים התחתונות או החלפתם

‏ו. כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.
[...]
(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך
(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתים אחרים, להתרופפות המפרק – 60%
(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד – 50%
(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים – 70%
(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים – 80%
(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים – 100%


העותר עבר ארבעה ניתוחים להחלפת 4 מפרקים – שלושה במפרק ירך ימין ואחד במפרק ירך שמאל. ביום 20.3.2013 דחתה הוועדה לעררים בניידות את עררו של העותר וקבעה לו 70% מוגבלות בניידות לפי סעיף ו(ב)(3). הוועדה התכנסה לאחר שביום 19.12.12 בית הדין האזורי בעבודה (כב' הרשמת שלי ולך) החזיר אליה בהסכמה את עניינו של העותר לשם בחינת יישום סעיף ו(ב)(5) בנסיבות העניין, תוך מתן תשומת לב לארבעת הניתוחים שעבר (ב"ל 26268-06-12).

העותר ערער על החלטת הוועדה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין בב"ל 26268-06-12 והבהירה כי הסעיף האמור מתייחס להחלפת ארבעה מפרקים שונים בגפיים התחתונות ולא לארבעה ניתוחים להחלפת מפרק. נקבע כי פרשנות זו סבירה ואין מדובר בטעות משפטית. על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה שנדחתה אף היא בנימוק דומה.

3. עתירתו של העותר נסבה על פרשנות סעיף ו(ב)(5). לטענתו, אין לקרוא לתוך הסעיף דרישה להחלפת ארבעה מפרקים שונים, כפי שעשתה הוועדה. לטענתו, פרשנות זו מנוגדת לכוונת המחוקק וחורגת מכללי הפרשנות שהתווה בית המשפט העליון לפיהם "מבין שתי תכליות אפשריות - המעוגנות במקורות שמהם למד הפרשן על תכליתו של חוזה הביטוח - יש לבחור באותה תכלית שתוצאתה פועלת למען המבוטח" (ע"א 779/89 שלו נ' סלע חברה לבטוח בע"מ, פ"ד מח(1) 221, 230 (1993)). עוד נטען כי משהחזיר בית הדין האזורי לעבודה את עניינו של העותר לבחינת הוועדה לעררים בניידות, היא הייתה מחויבת לאמור בפסק הדין והיה עליה לבחון בשנית את שיעור המוגבלות בניידות בראי פסק דין זה.

4. חרף ניסיונותיו של העותר לשוות לעתירתו נופך עקרוני-מהותי, עתירה זו אינה אלא ניסיון לערער על פסקי הדין וההחלטות שניתנו בעניינו של העותר. הלכה ידועה היא כי בית המשפט הגבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות בית הדין הארצי לעבודה. התערבות בית משפט זה בפסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה הינה הליך נדיר שיעשה במשורה, ורק בהינתן שגגה משפטית מהותית ושעה ששיקולי צדק מחייבים זאת, כפי שנקבע בבג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ(1) 673 (1986) (ראו למשל: בג"ץ 2746/14 הלוי נ' מדינת ישראל משרד מבקר המדינה (6.7.2014); בג"ץ 7033/12 צברי נ' בית הדין הארצי לעבודה והאסמכתאות שם (9.10.2012); בג"ץ 2301/10 ירקוני נ' בית הדין הארצי לעבודה (4.11.2012)).

5. זאת ועוד. אף אם נקבל את הטענה כי העתירה חורגת מעניינו הפרטני של העותר והיא מעלה סוגיה פרשנית, הרי שגם אז אין הצדק להתערבותנו. כאשר סוגיה משפטית נתונה לפרשנויות משפטיות שונות אפשריות וסבירות, בחירה באחת מהן לא עולה כדי טעות משפטית מהותית המצדיקה התערבותו של בית משפט זה (לסקירה נרחבת של סוגיה זו ראו פסק דינו של השופט צ' זילברטל בבג"ץ 7391/10 פלוני נ' פלונית (30.5.2012)). לכשעצמי, ולגופו של עניין, אני סבור כי צדק בית הדין לעבודה בפרשנות הסעיף. התייחסותו המפורשת של המחוקק ברשימת הליקויים ל"החלפה חוזרת" בסעיף ו(ב)(2) כליקוי נפרד ושונה מ"החלפת שני מפרקים", כקבוע בסעיף ו(ב)(3), אינה מתיישבת עם פרשנות העותר לפיה סעיף ו(ב)(5) המתייחס ל"החלפת ארבעה מפרקים", כולל בתוכו גם החלפה חוזרת.

6. בטרם סיום אציין כי אין במסקנה אליה הגעתי בכדי להפחית או להמעיט מסבלו של העותר. כפי שעולה מהעתירה, נראה שההליך הרפואי הארוך שעבר העותר, שנמשך כ-18 חודשים במצטבר והיה כרוך בניתוחים חוזרים, בזיהום כבד ובריתוק לכיסא גלגלים, גרם לו לסבל ולכאב רב, אפשר ואף יותר מהמקרה "הרגיל" בו מדובר בשני ניתוחים להחלפת שני מפרקים שונים או בהחלפת מפרק חוזרת. אך אין נסיבות אלו מצדיקות את התערבותו של בית משפט זה בשיקול דעתן של הערכאות המוסמכות, בפרט כשטענותיו של העותר עמדו לנגד עיניהם של בתי משפט קמא וניתן להן מענה בהחלטותיהם.

אשר על כן, העתירה נדחית על הסף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון