טען כי מצבו הכלכלי מושפע מההוצאות שהושתו עליו בהליכים השונים שפתח

טען כי מצבו הכלכלי מושפע מההוצאות שהושתו עליו בהליכים השונים שפתח

ערעור על החלטת הרשם ג' לובינסקי (רע"א 4553/14 – ב') מיום 6.7.2014 במסגרתה דחה את בקשת המערער לפטור מהפקדת עירבון בתיק ואת בקשתו החלופית להפחתת סכומו.

המערער הגיש לבית משפט זה בקשה למתן רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי (השופטת ע' ברון) בת"א 2446/07 מיום 28.5.2014, אשר דחתה את בקשתו להבהיר את פסק דינו מיום 11.4.2011, שנתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בתובענה האמורה בין התובעים הייצוגיים לחברות הנתבעות. יחד עמה הגיש בקשה לפטור מהפקדת עירבון בתיק או לחילופין להפחתתו, והציג שלושה טעמים שקשורים בסיכויי ההליך ובאי אפשרות השתת הוצאות עליו במסגרתו, כדי להצדיק את בקשתו. באשר למסוגלותו הכלכלית טען כי היה צריך למחוק הליך אחר משנקבע כי עליו להפקיד עירבון בסך 25,000 ש"ח. עוד טען כי הושתו עליו הוצאות רבות בגין הליכים שונים שהגיש באותה סוגיה, וכן כי הוא מתקיים מגמלה לאחר שירותו כקצין מודיעין בכיר.

בהחלטה מושא הערעור דחה הרשם את בקשתו של המערער, מבלי להידרש לסיכויי ההליך, וזאת על בסיס העובדה שלא הוכיח את אי יכולתו הכלכלית לעמוד בהפקדת בעירבון. הרשם ציין כי המערער טען טענות כלליות לעניין זה, שאין די בהן, והיה עליו לצרף פירוט ותיעוד מלא לרבות אסמכתאות ותצהיר.

מכאן הערעור שלפניי. המערער שב וטוען כי מצבו הכלכלי מושפע מההוצאות שהושתו עליו בהליכים השונים שפתח, ומונה הוצאות שנפסקו לחובתו בסך 91,040 ש"ח. עוד טוען המערער כי יש לבחון את ההלכה לפיה קושי כלכלי מוכח הוא תנאי שלא ניתן לוותר עליו, במקרה בו "אין את מי 'לבטח' בעירבון", כפי שלטענתו המצב בעניינו. עוד טען המבקש כי היה מקום להתייחס לסיכויי ההליך ולתת להם משקל לאור טבעו החריג של ההליך שסיכוייו מצוינים.

דין הערעור להידחות. לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשם. כידוע, שיקול דעתו של הרשם רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012)).

במסגרת בקשה לפטור מהפקדת עירבון, על המבקש הנטל להוכיח שני תנאים מצטברים: היעדר מסוגלות כלכלית וסיכויי ההצלחה בערעור (ראו: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 7 (17.10.2007)). באשר לתנאי הראשון, המערער לא מציג כל תיעוד באשר למצבו הכלכלי, לבד מחיוביו השונים בהוצאות בהליכים אחרים. מכאן שאין כל מקום להניח שאין בידיו את המסוגלות הכלכלית, בעצמו, או בעזרתם של קרוביו, להפקיד את הסכום. באשר לטענתו שבמקרה בו אין מי שנדרש עירבון לטובתו, אין מקום לעמוד על העירבון או למצער על התנאי של הוכחת אי מסוגלות כלכלית, הרי שלא הציג כל הוכחה לטענות האמורות בעניינו. המערער מנהל מספר הליכים שכולם קשורים באותה השאלה שהיא מוקד ההליך העיקרי כאן. בהליכים אלה נדרשו תגובות המשיבים, והם אף ביקשו להשית הוצאות על המערער. בהתאם נפסקו לחובת המערער הוצאות בסכומים גבוהים, אותם ציין בעצמו בראשית ערעורו. משכך, אין מקום לדון בטענה התיאורטית שהעלה המערער ודינה להידחות. באשר לתנאי השני, הרשם כאמור לא הכריע באשר לעניין זה, וגם אני איני מוצא מקום להידרש לכך נוכח אי עמידת המבקש בתנאי הראשון, והיותם תנאים מצטברים.

סוף דבר, הערעור נדחה. המערער יפקיד את העירבון עד ליום 3.8.2014. לא יעשה כן, יירשם ההליך לדחייה ללא הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמנת האג ערובה

 2. ערובה תושב חוץ

 3. בקשה להפקדת ערובה

 4. הפקדת ערובה להוצאות

 5. ערובה להוצאות הנתבע

 6. ערובה לקיום פסק בוררות

 7. חיוב חברה בהפקדת ערובה

 8. בקשה למתן ערובה להוצאות

 9. חיוב תושב זר בהפקדת ערובה

 10. הפקדת ערובה בתביעה שכנגד

 11. חיוב חברה זרה בהפקדת ערובה

 12. ערובה להוצאות תביעה נגזרת

 13. ערובה להוצאות בבית הדין הארצי

 14. בקשה לחייב חברה בהפקדת ערובה

 15. חיוב הנתבע בהפקדת ערובה להוצאות

 16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד

 17. הפקדת ערובה להוצאות חברה בחו''ל

 18. שיקולים בקביעת גובה ערובה להוצאות

 19. ערובה להוצאות חברה בקשיים כלכליים

 20. הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר

 21. בקשה להפקדת ערובה לאחר דיון הוכחות

 22. ערובה להוצאות בקשה לאכיפת שעבוד צף

 23. הפקדת ערובה להוצאות בבית הדין לעבודה

 24. אי הפקדת ערובה לפלסטינים עקב מצב כלכלי

 25. המועד להגשת בקשה להפקדת ערובה להוצאות

 26. ערובה להוצאות תובעים שגרים מחוץ לישראל

 27. בר''ע על החלטה על הפקדת ערובה להוצאות

 28. תביעה בגין עופרת יצוקה - ערובה להוצאות

 29. חיוב התעשיה הצבאית בהפקדת ערובה להוצאות

 30. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 31. הפקדת ערובה נפגע ירי תושב הרשות הפלסטינית

 32. בקשה לחייב חברה להפקיד ערובה בקופת ביהמ''ש

 33. ערובה להוצאות בתביעה למניעת קיפוח המיעוט בחברה

 34. הפקדת ערובה של תושב פלסטיני להבטחת הוצאות הנתבע

 35. החלטות על הפקדת ערובה כתנאי לערעור בבית הדין לעבודה

 36. בקשה על פי סעיף 29(א) לחוק הבוררות לחיוב בהפקדת ערובה

 37. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 38. האם אישור רו"ח מספיק כדי לא לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות ?

 39. טענת המערער שהחתימה על גבי ההמחאות אינה חתימתו וכי מעולם לא הסכים לערוב לביצוען

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון