קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

לעניין השהות בלילה בבית. פקודת המבחן בסעיף 5(1) מדברת ב"הוראות שבית המשפט יראה אותן נחוצות כדי להבטיח את הפיקוח על הנבחן", ובסעיף 5(2) מדובר על תנאים נוספים כגון מגורים, ש"בית המשפט, בהתחשב על נסיבות העניין, יראה אותם נחוצים כדי להבטיח את שלומו הנפשי והגופני של הנבחן, את שיקומו החברתי וחינוכו להתנהגות טובה, ולמנוע אותו מלשוב ולעבור את העבירה שעבר או מלעבור עבירה אחרת"; ראו גם סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971. אין דופי כלשהו ברצונו ובסמכותו של בית המשפט להרחיק נאשם בגדרי שיקומו מחברה עבריינית ומנסיבות עברייניות – העבירה דנא אירעה ב-0200 בלילה – על-ידי הטלת מגבלות לתקופה מסוימת, והכל במסגרת המבחן, ובמטרה שיקומית של הרחקה מעבירות.

לגופם של דברים החלטנו, בעקבות המלצתו המובהקת של שירות המבחן, לקצר את תקופת השהות בלילה בבית למחצית, קרי – לתשעה חודשים. שאר תנאי הפיקוח שקבע בית המשפט קמא כולם בעינם, למעט – לפי המלצת השירות – חובת דיווח על אירוע בו נחקר המערער במשטרה בלבד; והמערער מוזהר על קיומם ללא כל הפרה שהיא; והדברים אמורים גם לגבי השירות לתועלת הציבור וכמובן תשלום הפיצוי למתלונן. אל יפרש המערער, וסניגורו יסביר לו, את קיצור התקופה כמתן היתר להסתובב בחברה עבריינית (דבר שנאסר עליו) וגם לא להתפתות לעבירות, וכבר אמרו חכמים "לך לך אמרינן נזירא סחור סחור, לכרמא לא תקרב" (לך מסביב נזיר, האסור בשתיית יין, אל תקרב לכרם) (בבלי עבודה זרה נ"ח, ע"א).

הערעור מתקבל בנקודה האמורה של קיצור תקופת השהות הלילית בבית, וסיוג הדיווח לשירות המבחן לאירועים בהם נחקר המערער במשטרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה לחצי שנה

 2. ביטול פסילה מנהלית

 3. נהיגה בשלילה בידיעה

 4. שלילה עד תום ההליכים

 5. פסילה מנהלית 36 נקודות

 6. 38 נקודות - פסילת רישיון

 7. פסילת רישיון בגלל נקודות

 8. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 9. פיצוי על שלילת רישיון נהיגה

 10. פסילה מנהלית דריסת הולך רגל

 11. ערר לשינוי החלטה על פסילת רישיון

 12. תקופת הפסילה לאחר פסילה שנייה בתיק אחר

 13. בקשה מעצר עד לתום ההליכים על נהיגה בשלילה

 14. מה סיכויי הערעור על עבירת נהיגה בשלילה ?

 15. קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

 16. שלילת רישיון על דריסת הולך רגל במעבר חציה

 17. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום

 18. בקשה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית למשך 30 יום

 19. בקשה לפסילת רישיון הנהיגה של המשיב עד תום ההליכים

 20. האם עונש השלילה לתקופה כה ממושכת אינו פרופורציונאלי

 21. בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה

 22. ביטול פסילה מנהלית אשר הוטלה בגין חשד לנהיגה בשכרות

 23. בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 30 יום

 24. בקשה לביטול פסילה מנהלית ואיסור מנהלי על שימוש ברכב

 25. בקשה לביטול פסילה מנהלית מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה

 26. טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

 27. בקשה לביטול פסילה מנהלית מהחזקת רישיון נהיגה למשך 90 יום

 28. סיוג פסילה: האם ניתן לקבל שלילה על סוג רכב מסוים בלבד ?

 29. בקשה לביטול פסילה מנהלית שהוטלה על המבקש על ידי קצין משטרה

 30. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון