עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל (עתירה לבג"ץ)

עתירה למתן צו על תנאי להורות למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יינתן לעותר היתר שהייה או לחלופין רישיון ישיבה בישראל לאור היותו, לטענתו, חשוף לסכנת חיים בשטחי הרש"פ בשל האשמות נגדו שהוא משתף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל. כן מבקש העותר כי יינתן בעניינו גם צו ביניים המורה למשיבים להימנע מהרחקתו מישראל עד לדיון בעתירה.
העותר הוא תושב פלסטיני. לדבריו, החל מגיל 20 החל לעבוד בישראל ואז החלו חשדות בקרב הסובבים אותו כי הוא משתף פעולה עם גורמי ביטחון בישראל. העותר עבר להתגורר בצפון הארץ עם משפחתו וזאת ללא אשרת שהייה. כאשר היה נתפס העותר בתחומי מדינת ישראל היה מגורש בחזרה לשטחים, שם סבל לדבריו מהתנכלויות בשל החשדות נגדו, וחוזר חלילה.
מתגובת המשיבים עולה כי עתירתו של העותר הוגשה ימים ספורים לאחר פנייתו לוועדת המאוימים. משכך טענו המשיבים כי עתירתו היא מוקדמת, שכן אין עדיין החלטה של ועדת המאוימים בעניינו. המשיבים מציינים כי ככל שהעותר חש שהאיום כלפיו בימים אלה הוא קונקרטי ומוחשי, יש בידו לפנות לקצין המאוימים במנהלת התיאום הקישור (מת"ק) ולבקש היתר שהייה עד להחלטת ועדת המאוימים.
דין העתירה להידחות על הסף. כפי שעולה מעמדת המשיבים, פנייתו של העותר מונחת על שולחנה של ועדת המאוימים וטרם ניתנה החלטה בעניינו. בנסיבות אלה העתירה הוגשה בטרם עת. בבג"ץ 7439/14 דבאבסה נ' שר הפנים (20.11.2014) שעסק בנסיבות דומות למקרה הנוכחי צוין בלוח הזמנים שנוצר – שבו עברו ימים ספורים בלבד מיום הפנייה לוועדת המאוימים ועד להגשת העתירה – אין לומר כי ההליכים מוצו ואין מקום להתערבותו של בג"ץ. בבג"ץ 1165/10 נ' שר הפנים, פסקה 3 (3.5.2010) (להלן: עניין ), צוין בהקשר דומה כי "ועדת המאוימים, הפועלת במסגרת מפקדת תיאום הפעולות בשטחים, והיא הגורם המוסמך לדון בבקשת העותר למתן היתר שהייה בישראל נוכח הטענה בדבר סכנה הנשקפת לחייו בשטחים בשל מתן סיוע לישראל. [...] ניתן לצפות, אפוא, כי בעתיד הקרוב הוועדה תידרש לעניין, ותיתן את החלטתה לגופה של הבקשה. מכל מקום, בטרם הפעילה הוועדה את סמכותה, אין בנמצא החלטה העשויה לשמש עילה לביקורת שיפוטית". דברים אלה כוחם יפה גם בנסיבות המקרה שלפנינו. משכך אין בידינו אלא לדחות את העתירה על הסף.
אשר לבקשה לצו ביניים, דומה כי זו מתייתרת. עד שתכריע הועדה בעניינו וככל שסבור העותר כי נשקפת לו סכנת חיים מידית, יש בידו לפנות לקצין המאוימים במנהלת התיאום והקישור הקרובה למקום מגוריו ולבקש היתר שהיה זמני (ראו עניין , פסקה 4; בג"ץ 3061/14 פלוני נ' משרד הביטחון, פסקה 3 (12.6.2014)).
סוף דבר, העתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים נדחית בזאת. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון