מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

לפנינו שני ערעורים מזה ומזה על העונש שהושת על המשיב והמערער (להלן המשיב), אשר בעקבות הודאתו בהסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בעבירות נגד בטחון המדינה, נגזרו עליו 24 חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מאסרו, מאסר מותנה של 12 חודש וקנס של 8,000 ₪. המשיב הוא דרוזי תושב רמת הגולן שיצא לסוריה ב-19.9.13 כדי לחבור אל כוחות הממסד הסורי במאבקם נגד כוחות המורדים. הוא חצה את הגבול על-ידי חיתוך גדר התיל ונפגש בסוריה עם קציני מודיעין, נחקר ומסר מידע הנוגע לגדר הגבול, לאנשים בכפרו, לסיורי צה"ל ליד הגדר, ולמיקום עמדות צה"ל בכפרו. אחר כך שב ונחקר והוצע לו להצטרף לצבא הסורי והוא השיב בחיוב, ונחקר בנוסף באשר לבית חולים שהוקם ליד הגבול, בסיס צבאי ומיקום כיפת ברזל בגולן. בסופו של יום החליט לחזור לישראל וכך עשה כתום חודשיים. העבירות בהן הורשע היו מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעות לאויב, יציאה שלא כדין והיזקים מיוחדים (בטעות נכתב בגזר הדין שבחלק מן העבירות הורשע במספר מקרים, דבר שתוקן בכתב האישום).

בית המשפט קמא שמע את טיעוני הצדדים. מצד המדינה הוגשה חוות דעת מומחה מטעם אגף המודיעין בצה"ל שבה נאמר, כי הועבר מידע בעל רגישות בטחונית אשר יכול היה להסב נזק לביטחון. חוות דעת פסיכיאטרית מצאה, כי למשיב רקע של חבלה בראשו בילדותו. כן דובר על הפרעת אישיות אורגנית, אך מכל מקום נמצא המשיב כשיר לעמוד לדין.

תסקיר שירות המבחן תיאר את בעייתיות אישיותו של המשיב בעקבות חבלת ראש בילדותו, ותוארו טיפולים פסיכולוגיים ארוכים. השירות עמד על סיכון להתנהגות פורצת גבולות ועל קשיים בסיכויי שיקום, ומכל מקום לא הומלץ על תכנית טיפולית. למשיב עבר פלילי בתחום הרכוש מלפני שנים אחדות, והושתו עליו עבודות שירות.

לאחר ששקל, קבע בית המשפט קמא מתחם ענישה בין 15 ל-30 חודש והשית את העונשים כאמור.

בערעור המדינה נטען כי על-פי פסיקה וטיב העבירות מתחם הענישה שנקבע וכן העונש במסגרתו נמוכים מדי, בשל הנזק לבטחון המדינה, רגישות המידע שנמסר והצורך בהגנה על שלום הציבור ובהלימה.

מטעם המשיב נטען מנגד ובערעורו כי בית המשפט צריך היה להתחשב יותר ברקעו האישיותי של המערער ובערכיות הנמוכה של המידע שמסר, ולהטיל עונש שברצפת המתחם שנקבע.

על פי התסקיר העדכני של שירות המבחן מסווג המשיב כאסיר בטחוני ואינו משולב בעבודה, והיה גם בהשגחה פסיכיאטרית עקב חשש אבדני, אך מצבו התיצב.

לאחר העיון סבורים אנו כי באופן עקרוני צדקה המדינה בטענה שהמתחם אשר נקבע נמוך מדי וכי העונש אינו תואם דיו את העבירות, ולדעתנו היה מקום למתחם גבוה במידה מסוימת ולעונש חמור יותר בתוכו. נוכח טיבן של העבירות הבטחוניות והצורך גם בהרתעה, אף לרבים, אנו סבורים כי יש בהקשר זה מקום לקבלת ערעור המדינה ולאי היעתרות לערעור המשיב. ועם זאת, החלטנו בנסיבותיו האישיות המיוחדות של המשיב ונוכח הבעיות האישיותיות שהוצגו, להסתפק בעונש ברף הגבוה של המתחם שנקבע, קרי, להעמיד את העונש על 30 חודשי מאסר בפועל.

נוסיף, כי אנו מקוים שההשגחה הרפואית במאסר תימשך, וכן שבכל זאת ייעשה מאמץ טיפולי כדי לסייע למשיב בהמשך דרכו. אנו ערים לקושי בסוגיה זו בהקשר של אסירים בטחוניים, אך כבר הבענו דעתנו לא אחת, והדברים נשמעו בשירות בתי הסוהר, כי הטיפול יכול רק להיטיב במבט לעתיד.

ערעור המדינה מתקבל כאמור, ואיננו נעתרים לערעור המשיב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון