עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

א. עתירה זו כללה מספר ראשים, שכולם נסבים על החומר שיעמוד לרשות העותרת (וכן המבקשות להצטרף) לעניין תגובתן לתזכיר חוק שהופץ בפרק הבריאות בהצעת חוק ההסדרים, הכוללים נושאים שנדונו בועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית (ועדת גרמן) והם כנטען בסיס התזכיר. נטען בהרחבה גם לעניין לוח הזמנים לתגובה. בעקבות החלטה ראשונית הוקדם פרסום הפרוטוקולים של ועדת גרמן מיום 6.11.14 ליום 2.11.14 (היום). הפרוטוקולים פורסמו, אך למרבה הצער – גם של הפרקליטות – לא פורסמו מסקנות ועדת גרמן עד כה באופן מסודר. לשיטת העותרת וחברותיה, שלא כפי שהובטח בגדרי בג"ץ 5222/13 התנועה לחופש המידע נ' שרת הבריאות (29.8.13), לא ניתן להן במועד חומר ראוי לשם התיחסות לנושאים חשובים לגביהן, ולוח הזמנים הנוכחי, קרי, עד 4.11.14 שעה 1100, אינו מספיק. המדינה טוענת מנגד, כי אין לקשור את ההבטחה לפרסום הפרוטוקולים לסמכות הממשלה להכין תזכיר חוק ולהניע הליך חקיקה.

ב. לאחר שמיעת הצדדים ושיג ושיח קיבלה המדינה בנסיבות את הצעתנו, כי ההערות יוכלו להיות מוגשות עד יום חמישי 6.11.14 בשעה 1600. אנו ערים לכך שהעותרת וחברותיה אינן מרוצות עדיין מן התוצאה, והיא אכן אינה משביעת רצון במובן הציבורי (ראו גם בג"ץ 1658/10 אדם טבע ודין נ' ממשלת ישראל (12.3.10)). אך במישור המשפטי – כפי שינומק בקצרה להלן – איננו רואים מקום להאריך את הדיון בעתירה, וזכויות העותרת וחברותיה וכל מאן דבעי שמורות לעת הדיון בהצעות החוק בכנסת.

ג. אמנם, העותרים טענו לכך שניתנה התחייבות המדינה לפרסום מלא של המלצות ועדת גרמן, על הפרוטוקולים והנימוקים שביסוד ההמלצות, ועל כן יש לראות במהלך הנוכחי של החקיקה קודם לפרסום המלא משום הפרה של ההתחייבות. יש להצטער – כאמור – על העיכוב הנמשך בפרסום נימוקי הועדה. עם זאת, שאלה שאיננו רואים מקום להכריע בה בנסיבות היא זיקתה של אותה ההתחייבות בבג"ץ 5222/13 למהלך הנוכחי, וזאת משניתנה ללא קציבת זמן וללא זיקה לקצב התקדמותו של הליך החקיקה. אנו מטעימים כי אין בכך כדי לומר, והמדינה אף לא טענה, שהראוי הוא שנעשה, אך ההתחייבות ניתנה בגדרי עתירה שכל כולה נסבה על פרסום הפרוטוקולים; לא הוכח כי היא כללה התיחסות להנמקות הדו"ח כל עיקר. אף שיש כמובן לעשות כל מאמץ לפרסומם בהקדם של נימוקי ההחלטות שכבר התקבלו למעשה.
ד. אין צריך לומר שבשלב זה איננו מחוים כל דעה באשר להתאמתם של ההסדרים המובאים בתזכיר החוק לחקיקה במתכונת של "חוק ההסדרים", עניין שהעותרים ביקשו לטעון לו, אך אינו בפנינו עתה.

ד. בנתון לאמור נמחקת העתירה. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון