תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

ערעור על החלטת הרשם ג' לובינסקי מיום 2.11.2014 בבש"א 7295/14 במסגרתה דחה הרשם בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור.
ביום 8.12.2013 ניתן פסק דין על-ידי בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (ת"ק 39926-06-13) בו נדחתה תביעתו של המערער כנגד רואה חשבון אשר הגיש חוות דעת בעניין מזונות שעל המערער לשלם. ביום 29.5.2014 נדחתה בקשת רשות הערעור של המערער בבית המשפט המחוזי בירושלים (רת"ק 18332-10-14).
ביום 30.10.2014 הגיש המערער בקשת הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט זה, אשר נדחתה בהחלטתו של הרשם ג' לובינסקי מיום 2.11.2014. הרשם ציין בהחלטתו כי החלטת בית המשפט המחוזי הומצאה למערער ביום 15.7.2014 וזה הגיש את בקשת ההארכה חודש ימים לאחר המועד הקבוע בדין. כן ציין הרשם, כי בקשת רשות הערעור עצמה אף לא צורפה לבקשה. הרשם קבע כי לא ניתן פירוט כלשהו בדבר המאמצים שעשה המערער כדי לברר מהו המועד הקבוע בדין, ומשכך אין מדובר בטעות שבדין אשר עשויה להוות "טעם מיוחד" להארכת מועד. עוד קבע הרשם, כי בכל הנוגע לסיכויי ההליך, ניכר כי ניצבת בפני המערער משוכה גבוהה בשל העובדה שרשות ערעור ב"גלגול שלישי" ניתנת רק במקרים בהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית, קל וחומר כאשר מדובר בהליך שתחילתו בבית המשפט לתביעות קטנות.
מכאן הערעור שלפניי. המערער טוען כי הייתה בכוונתו להגיש את בקשת רשות הערעור לבית משפט זה ביום 23.10.2014 או אז הוסבר לו במזכירות כי המועד להגשה הוא עד 30 ימים ולא עד 45 ימים כפי שסבר. לשיטתו, מדובר בטעות שנעשתה בתום לב, עקב אי הבנתו שנבעה מכך שאינו מיוצג. עוד טוען המערער, כי הקביעה של הרשם בעניין סיכויי הערעור מבלי שעיין בבקשת רשות הערעור עצמה היא בלתי סבירה. כן מוסיף המערער וטוען, כי בבקשת רשות הערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי הוא שטח את טענותיו על 31 סעיפים ובבקשה המוגשת לבית משפט זה אף על 54 סעיפים. לטענת המערער מדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית והוא מידת הזהירות והאחריות של המומחה בהכנת חוות דעת מקצועית.
דין הערעור להידחות. כנקודת מוצא שמורה התערבותה של ערכאת הערעור בשיקול הדעת הרחב הנתון בידי הרשם למקרים חריגים (ראו למשל: בש"א 7622/12 לוי נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (11.11.2012)). לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשם. המערער לא הציג תשתית עובדתית חדשה בעניינו ובבקשתו הוא חוזר על טענותיו כפי שהועלו בפני הרשם, ללא כל שינוי מהותי המצדיק סטייה מהחלטתו. החלטת הרשם מנומקת דייה, תוך שמפורט בה מדוע אין המערער זכאי להארכת מועד.
כמו כן, כלל נקוט בידינו הוא כי יש לעמוד במועדים הקבועים בדין וכי המבקש לסטות מכלל זה בדרך של פניה אל בית המשפט בבקשה להארכת מועד, נדרש לבסס טעם מיוחד לכך (ראו: תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ולמשל: רע"א 1778/07 עופר נ' דיין (27.2.2007)). טעם מיוחד יכול ויבוסס בהסתמך על אינטרס פנימי, של מבקש הבקשה, או על אינטרס ציבורי (ראו: בש"מ 6229/11 דון יחיא נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, פסקאות 9-8 (10.1.2012) (להלן: פרשת דון-יחיא)). טענת המערער המרכזית היא לקיומה של טעות בדין. במסגרת זאת, יש לבחון האם "הוכיח בעל דין שהטעות שבדין שהובילה לאיחור בהגשת הבקשה היא טעות שאדם סביר היה יכול להיקלע אליה, ייטה בית המשפט לקבל בקשה להארכת מועד" (פרשת דון-יחיא, פסקה 8). דומני כי המערער, על אף היותו בלתי מיוצג ואף על אחת כמה וכמה משכך, נדרש היה לבחון את המועד הקבוע בדין להגשת רשות ערעור, ולא להמתין לגילוי זה בעת ההגשה. כך היה עושה אדם סביר לו נקלע למצבו, ועל כן איני מקבל את טענתו זו.
באשר לטענה כי שגה הרשם משקבע את סיכויי הערעור מבלי לעיין בבקשת רשות הערעור, אשר כוללת 54 סעיפים, הרי שאין משמעות למספר הסעיפים וכל שציין הרשם בהחלטתו הוא שקיימת משוכה גבוהה בבקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי" אשר גלגולן הראשון החל בבית המשפט לתביעות קטנות. אכן, מתחם התערבותו של בית משפט זה מצומצם במקרים אלו. במקרה זה, לא מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינו של המערער. שאלת מידת הזהירות והאחריות לה נדרש מומחה בהכנת חוות דעת מקצועית מקומה בתיק העיקרי, אשר נדחה, ולא בבקשת רשות ערעור על בקשה להארכת מועד שנדחתה וממילא אינה מעלה שאלה עקרונית. מעבר לצורך יצוין, כי אף אם מקומה היה בהליך זה, ספק אם אכן מתעוררת שאלה משפטית עקרונית שטרם הוכרעה בסוגיה זו.
סיכומם של דברים, הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון