מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

בעב"ל 169-09 מוחמד סולימאני - המוסד לביטוח לאומי (12.7.10) פסק בית הדין הארצי כי המועד להגשת ערעור נמנה מיום המצאת ההחלטה ולא מיום המצאת פרוטוקול הועדה הרפואית נשוא הערעור. יחד עם זאת, פסק כבוד השופט פליטמן (כתוארו אז) כי:
"ככל שלמבוטח נשלחת הודעה בלבד על החלטת הוועדה ללא צירוף פרוטוקול הוועדה, אזי על המבוטח לבקש מהמוסד, תוך פרק זמן סביר שלא יעלה על 30 יום, את הפרוטוקול. ככל שלא יעשה כן, יהא ניתן להעלות נגדו טענת התיישנות".


מפסיקת בית הדין הארצי עולה כי ככל שהמערער פנה תוך פרק זמן סביר שלא יעלה על 30 ימים בבקשה לקבלת הפרוטוקול, אין מקום להעלות נגדו טענת התיישנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון פרוטוקול דיון

 2. פרשנות פרוטוקול משפט

 3. חתימה על פרוטוקול מסירה

 4. אובדן פרוטוקול בית משפט

 5. פרוטוקול הדיון בבית המשפט

 6. פרוטוקול ועדת בדיקה

 7. פרוטוקול ישיבת בעלי המניות

 8. טיוטת פרוטוקול החלטה בבית משפט

 9. זכות לקבל פרוטוקול ועדה רפואית

 10. ‏‏עותק של תיקון פרוטוקול דיון

 11. תביעת עורך דין נגד חברת פרוטוקולים

 12. בקשה לפסילת שופט עקב שיפוץ פרוטוקול

 13. פרוטוקול בית משפט לענייני משפחה כראיה

 14. פרוטוקול ועדות בדיקה פטירת נשים בלידה

 15. התנגדות לשאלות מטעם בית הדין לא בוטאה כראוי בפרוטוקול

 16. מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון