מי נחשב שותף במיזם ? הגדרת "שותף במיזם"

מי נחשב שותף במיזם ? הגדרת "שותף במיזם"

בע"ע 15288-12-10 בוימל אלון נ' חיים פלזן מיום 8.5.12, ציין בית הדין הארצי את הכלל, כי:

'שותפות' מוגדרת בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה - 1975 (להלן - הפקודה) כ"חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות". 'קשרי שותפות' מוגדרים בפקודה כקשר "שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים".

דהיינו, על מנת לקבוע האם התובע היה שותף במיזם יש להגיע למסקנה, כי מטרתם המשותפת של הצדדים היתה לשם ניהול עסק יחד לשם הפקת רווחים.

זאת יש לזכור 'קשרי שותפות' אינם נושאים בחובם רק את 'חלוקת הרווחים', אלא הם מעניקים לשותף האחד את הכח לחייב את 'השותפות' ומכאן גם את 'השותף האחר'. לפיכך, יש להבחין הבחן היטב בין 'קשרי שותפות' כמשמעם בפקודה לבין 'צורות שיתוף' שאינן עולות כדי קשרי שותפות.

לעניין המאפיינים של קשרי השותפות נקבע בע"א 682/87 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' יצחק אקרמן, פ"ד מג(2) 825 (1989), כי: "חלוקת רווחים נטו והשתתפות בהפסדים המסכנים את ההשקעה הן מסימני ההיכר של השותפות" (ראה ע"א 532/83, בעמ' 324). לצורך הכרעה בדבר קיום שותפות, המבחן החשוב הוא זה של חלוקת הפסדים (ראה ע"א 587/65, בעמ' 641)".

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון