לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ?

לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ?

על פי הדין, תחולתו של הסכום קיבוצי או צו הרחבה תקבע בהתאם לעיקר עיסוקו של בית העסק.

"שאלת תחולתו של צו הרחבה 'היא שאלה שבעובדה המשולבת בקביעה משפטית לגבי סיווג עסקו של המעביד (דב"ע נג/ 3-125 אלכס שרר - רהיטי דימור בע"מ, פד"ע כז 158, 160 מול האות ג')...

כמו כן כאשר קיים ספק אמיתי בעניין תחולתו של צו הרחבה, יש לבחון את מכלול העניין ולתת משקל גם לפעילות העיקרית במפעלו של המעביד (ר' דב"ע נב/ 4-6 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות - חברת תריסי חן בע"מ, פד"ע כה 137, 141 מול האות ז'; דב"ע נג/ 3-125 הנ"ל בעמ' 161 מול האות ה')."
          (ע"ע (ארצי) 18/99 אפרימי - עבד לעיל, 9.7.00).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחולת צו הרחבה

 2. צו הרחבה מכוח נוהג

 3. צו הרחבה בענף הגינון

 4. צו ההרחבה בענף המתכת

 5. צו הרחבה בענף ההובלה

 6. צו הרחבה הודעה מוקדמת

 7. על מי חל צו ההרחבה הענף היבוא ?

 8. חישוב תוספות יוקר לפי צו הרחבה

 9. תביעה לתשלום זכויות לפי צו הרחבה

 10. זכויות מכוח צו ההרחבה בענף הבניין

 11. שעות נוספות לפי צו הרחבה בענף השמירה

 12. פיצויי פיטורים - צו הרחבה בענף ההובלה

 13. צו ההרחבה בענף הדפוס פחות מ-20 עובדים

 14. זכויות פרישה לפי צו ההרחבה בענף החקלאות

 15. לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ?

 16. אישור תביעה ייצוגית צו ההרחבה בענף השמירה

 17. צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף החקלאות

 18. תביעה לפיצויים על זכויות פנסיה לפי צו ההרחבה 2008 בענף החקלאות

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון