איך קובעים דרגת אי כושר ?

איך קובעים דרגת אי כושר ?

סעיף 209(א), 211(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעים את סמכותם של פקיד התביעות ושל הועדה לעררים, לקבוע אם אדם הוא נכה ומהי דרגת אי כושרו להשתכר. סעיף 209(ב) לחוק מונה את עיקר השיקולים שעל פקיד התביעות להביא בחשבון בעת קביעת דרגת אי כושר כדלקמן:

"(ב) בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה לתובע עבודה או אם לא השתלב בעבודה כאמור."

בעניין מוהרה, אליו התייחסו הצדדים והועדה עצמה, נפסק כך:

"בבואם לקבוע את דרגת אי הכושר על יסוד האמור, אין די בכך שהועדה תנמק החלטתה בכך, שהיא "בדעה שהתובע מסוגל לעבודה ביום עבודה מלא, שאינה מצדיקה מאמץ פיסי ניכר וללא התכופפויות מרובות, בעבודות כגון: אריזה ומיון' וכו' (פרוטוקול הדיון בוועדה). האמור הינו מסקנה ולא הנמקה מספקת לקביעת דרגת אי הכושר ותמיד ניתן למצוא סוגי עבודות שנכה מסוגל לבצע.

הנחיות חלקיות לקביעת דרגת אי הכושר מצויות בסעיף 209(ב) לחוק, והן צריכות גם להנחות את הוועדה במקרה שלפנינו.

על פי הוראת אותו הסעיף על הוועדה לבחון:

ראשית - 'את השפעתו לקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודה במלואה או בחלקה', ככל שעבד בעבר;

שנית - 'את יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו'.

נקודת המוצא לקביעת דרגת אי הכושר כאמור צריכה להיות, כי ליקוייו הרפואיים של המערער כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית לעררים מבטאים דרגה אוביקטיבית של אי כושר לעבוד. מתוך נקודת מוצא זו, על הוועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה. למשל, יכולת לחזור לעבודה קודמת, גיל, השכלה ויכולת אינטלקטואלית ופיסית. שהרי אין דומה לדוגמא כושר העבודה של מי שמסוגל לעבוד עבודת עיונית משרדית לכושר העבודה של הסובל מאותם ליקויים שאינו מסוגל על פי השכלתו וכושרו האינטלקטואלי לעבודה שכזאת...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על אי כושר

 2. ועדת ערר אי כושר

 3. עבודה בתקופת אי הכושר

 4. אי כושר להשתכר כתנאי לזכאות

 5. ערעור על דרגת אי כושר

 6. איך קובעים דרגת אי כושר ?

 7. אי כושר עבודה בעבודות פקידות

 8. ערעור על דרגת אי כושר 60 אחוז

 9. ערעור על החלטת ועדת ערר אי כושר

 10. ביטוח אובדן כושר עבודה 75% אי כושר

 11. אי הכרה בתקופת אי כושר ביטוח לאומי

 12. ערעור על דרגת אי כושר - נכות כללית

 13. ערעור על החלטת ועדת אי כושר לעררים

 14. קשר בין תעודות אי כושר לתאונת דרכים

 15. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים - אי כושר

 16. תקופת אי כושר ארוכה ביחס לפגיעה בתאונת עבודה

 17. ערעור על החלטת ועדה לעררים על 74% דרגת אי כושר

 18. ערעור על החלטת הוועדה לעררים אי כושר אשר דחתה את הערר

 19. ועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר יכולה לדון בהרכב של 2 חברים בלבד

 20. עתירה לבג"ץ על קביעת אחוזי אי כושר נמוכים (נכות כללית ביטוח לאומי)

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון