בעיות גב בעבודה בעמידה ממושכת (אחיות ומטפלות סיעודיות)

בעיות גב בעבודה בעמידה ממושכת (אחיות ומטפלות סיעודיות)

עמידה ממושכת, גם אם בתנוחה שאינה נוחה, אינה מקימה כשלעצמה תשתית להכרה בפגיעה על דרך המיקרוטראומה (ראו: "? /0-75 <> המוסד לביטוח לאומי - טואיטו, פד"ע ט 8 (1977); "? 63/03 <> אדרי- המוסד לביטוח לאומי, 23.8.05; "? 373/08 <> אדיבי - המוסד לביטוח לאומי, 18.11.08).

ובהקשר הספציפי של עבודת אחיות ומטפלות סיעודיות, נקבע במפורש בפסיקת בית הדין הארצי, כי סוג עבודה זה אינו מקים תשתית עובדתית לפגיעה בדרך של מיקרוטראומה.

כך ב"? 21703-04-11 <> צביה אשוול נ' המוסד לביטוח לאומי, (מיום 10.5.12) נדון עניינה של עובדת כח עזר בבית אבות. העובדת שנדרשה לפעולות של הורדת חולים לכיסא גלגלים ולהפך, העברתם מכיסא הגלגלים למיטה, הלבשתם, האכלתם, החלפת טיטולים, החלפת מצעים, פינוי כלים, סידור ארונות, ניקיון וכו'. נפסק כי התובעת "...לא ביצעה תנועות חוזרות ונשנות כנדרש על פני ציר הזמן, אלא עבודתה היתה מגוונת...".

בעניין אחר ובדומה לענייננו ("? ()604/09 <> ילנה גולצוב נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 9.1.11) נדון עניינה של אחות במחלקה פנימית בבית חולים, ושם נקבע לאמור:

"ההלכה בדבר התנאים להוכחת תביעה בעילת המיקרוטראומה נדונה רבות בפסיקתו של בית דין זה, ולא כל עבודה הכרוכה במאמץ פיזי תשמש תשתית עובדתית לפגיעה בעבודה בדרך של מיקרטוראומה. כדי להוכיח תשתית עובדתית כזו, יש להראות ביצוען של פעולות חוזרות ונשנות וזהות במהותן הפועלות בזו אחר זו על מקום מוגדר בגוף ומתבצעות באופן תדיר בעבודה [ראו "? /77-0 <>אליעזר מזרחי נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע י"ט(1) 538 (1988); "?338/96 <> המוסד לביטוח לאומי נ' יוסף עובדיה פד"ע ל"ו 213 (2000)].

     במקרה שבפנינו, נחה דעתנו כי לא עלה בידי המערערת להוכיח כי תנאי עבודתה עונים על התנאים בפסיקה להכרה בפגיעה בדרך של מיקרוטראומה. על פי חומר הראיות והעדויות שנשמעו בפני בית הדין האזורי, עבודתה של המערערת כאחות במחלקה הפנימית כללה גם את הרמת החולים הסיעודיים, אך לא באופן קבוע ולא תוך ביצוע פעולות חוזרות ונשנות כנדרש בפסיקה, והיא הייתה מגוונת מבחינת המאמץ, התנועה והמשקל. קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי בעניין תומכות במסקנה משפטית זו.

     כן יודגש, כי בפסיקתנו נדונו מספר מקרים הדומים מבחינה עובדתית למקרה שבפנינו, בעבודה של אחיות ומטפלות סיעודיות הדומה לזו שאותה בצעה המערערת, ונפסק בהם כי לא הוכחו תנועות חוזרות ונשנות ברצף המקימות תשתית עובדתית לפגיעה בדרך של מיקרוטראומה [ראו ?175/03 <> רחל סויסה נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 26.10.2004);
     ? 208/10 <>ברכה גלעד נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 23.12.2010);
     "?204/06 <> מרוסיה חיימוב נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 22.10.2007); "? 275/03 <>אהובה שמאי נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 6.12.2004); "?664/08 <> כרמלה חימוביץ נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 18.5.2009)]. אשר על כן, אין מנוס אלא לדחות את הערעור."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קליק בגב תחתון

 2. פגיעת גב בעבודה

 3. פגיעה בגב של מטפלת

 4. קליק בגב בזמן ריצה

 5. כאב פתאומי בגב וברגל

 6. חבלה בחלק התחתון של הגב

 7. דיסקופטיה בגב עקב העבודה

 8. מטפלת בקשישים - כאבי גב

 9. הפסקת עבודה עקב מחלה בגב

 10. בעיות גב עקב עבודה פיזית

 11. כאבים בגב בזמן העמסת מטען

 12. בעיות גב לאחר תאונת דרכים

 13. נתפס הגב באמצע החלפת פנצ'ר

 14. פגיעה בגב בנהיגה בגלל בלימה

 15. פציעת נהג בגב בגלל פסי האטה

 16. הגבלה קלה בתנועות גב תחתון

 17. פגיעה בגב הורדת ארון במדרגות

 18. גב תפוס התכופפות בדרך לעבודה

 19. כאב חד בגב התחתון - תאונת עבודה

 20. פגיעה בגב במהלך ירידה מהאוטובוס

 21. פציעה קשה בגב עקב הרמת משקל כבד

 22. פגיעה בגב בגלל הרמת סיר כבד – פיצויים

 23. גב תפוס עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 24. פגיעה בגב - פניה לרופא יום למחרת

 25. כאבים בגב בצוואר ובפה ולסת עקב תאונה

 26. פגיעה בגב בגלל הרמת משקל כבד בעבודה

 27. קיבוע גב במחוך למשל 3 חודשים אחרי הפציעה

 28. פציעה בגב - פגיעות גב - תביעת פיצויים תאונת דרכים

 29. פגיעה בגב עקב נסיעות רבות בשטחים חקלאיים

 30. כאבים כרוניים בגב התחתון עם הקרנה לרגל ימין

 31. כוויה בעבודה מחומר כימי בגב כפות שתי הידיים

 32. האם מאמץ פיזי ממושך יכול לגרום למחלות גב ?

 33. התכופפות בעבודה - בעיות גב - בעיות ברכיים

 34. נכות בגין כאבי גב תחתון בלבד ומגבלת תנועה קלה

 35. אחוזי נכות על רגישות במישוש שרירי הגב התחתון ?

 36. כאבי גב בעבודה עקב הרמת שקי חימר (פריקה וחלוקה)

 37. כאבי גב בגלל עבודה עם מכשירים רוטטים (ביטוח לאומי)

 38. לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

 39. בעיות גב בעבודה בעמידה ממושכת (אחיות ומטפלות סיעודיות)

 40. כתוצאה מהתאונה נבדק ואובחנו אצלו הנמכה בגובה דיסק L1 –L2

 41. הכרה בכאבי גב וצוואר של סדרן בסופר כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 42. הרגשת כאב חזק וחד ודקירות בגב תוך כדי ניסיון לגרור שק דואר כבד

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון