תשלום על חובת התייצבות רבע שעה לפני תחילת משמרת / בסיום משמרת ?

תשלום על חובת התייצבות רבע שעה לפני תחילת משמרת / בסיום משמרת ?

1.     התובע טען כי נדרש להתייצב במקום איסוף רבע שעה לפני תחילת משמרת, וממקום האיסוף הוסע ברכב ממוגן ירי אל מקום עבודתו. לטעמנו מדובר בחלק משעות הנסיעה של התובע לעבודתו, שאינן מזכות בתשלום שכר, שכן אין בעובדה כי העובד נדרש להגיע למקום מסוכן, והמעביד העמיד לרשותו את האמצעים המתאימים על מנת לעשות זאת, כדי להצמיח למעביד חובה חוקית לתשלום עבור זמן הנסיעה. התובע לא הצביע על מקור נורמטיבי לתשלום עבור שעות נסיעה אלו, ועל כן אינו זכאי לתשלום בגין רבע שעה נסיעה למשמרת מנקודת האיסוף באזורי א'.

2.     באשר לרבע שעה המתנה בסוף משמרת באזור א', התובע טען כי נאלץ להמתין 15-20 דקות בסוף כל משמרת עד שהגיע מחליפו ברכב הממוגן, אשר נועד אף לאסוף אותו. ר' עדות ביטון עמ' 35 שורות 8-9: " היו מתחמים שהיו מסיעים אותנו אליהם והיינו מגיעים רבע שעה קודם, עד שהיינו יוצאים בין עגולה לעגולה ורבע". ועדות אינדיק עמ' 41 שורה 33-עמ' 42 שורה 6: "באזורים א' המאבטח גם היה מגיע ברבע ל-, אבל לגבעתי. עד שהיה מגיע להחליף אותנו היה יוצא שהיינו עובדים עוד חצי שעה... העמדה הראשון היתה מתחלפת בעגולה, ואז בהתאם לדרכי ההגעה, בין 15-30 דקות" עדויות אלו מהימנות עלינו. הנתבעת לא הכחישה טענה זו. בנסיבות אלו, אנו מקבלים את הטענה, וקובעים כי התובע זכאי לתשלום תוספת 1/4 שעה עבור משמרות שביצע באזורי א'.

3.     התובע טען כי אף שהעובדים חויבו להתייצב לעבודה רבע שעה לפני תחילת משמרת, לא היו רשאים לעזוב את העמדה רבע שעה לפני תום משמרתם. לא הוכחה טענת הנתבעת (עדות אורי ספיר עמ' 47 שורה 25) כי העובד שסיים את משמרתו חופשי היה לעזוב את משמרתו בשלב זה. ברי כי לו אכן היה המצב כך, בנקל יכולה היתה הנתבעת להמציא נהלים או פקודות עבודה הקובעות כאמור או להעיד את בעלי התפקידים הרלבנטיים לעניין, וידוע הכלל בדבר הימנעות מהעדת עד רלבנטי הפועלת לחובת הצד הנמנע. על כן אנו דוחים את טענתה. נכון הדבר אף לגבי טענת הנתבעת (עדות ספיר עמ' 47 שורה 29) כי חפיפת האחמ"ש והמוקדן ארכה פרק זמן קצר בלבד.

4.     לפיכך, אנו קובעים את הבסיס לחישוב התשלום עבור רבע שעה התייצבות מוקדמת באזורי א' / רבע שעה איחור בסיום משמרת באזורי ב' כדלקמן:
הצדדים יציגו חישוב של סך המשמרות שביצע התובע במהלך כל תקופת עבודתו, בחלוקה לפי אזורי א' וב', ובהתאם לסוג התפקיד שביצע, וסוג המשמרת (רגילה/שבת), ותוך הפחתת "קצוות" סוף משמרת ראשונה והתחלת משמרת שניה של משמרות שבוצעו ברצף,לגבי כל משמרת זכאי לשכר עבור רבע שעה, בשיעור השכר לו היה זכאי כאילו היה זה חלק מן המשמרת עצמה. לסכומים יצטברו הפרשי הצמדה ורבית כדין ממחצית התקופה (1.7.08) ועל גבי הסך הכל פיצויי הלנה כמפורט בסיפא לפסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד עובד

 2. גזל בידי עובד

 3. תלוש קניה לעובד

 4. סילוק עובד לביתו

 5. חופשה כפויה לעובד

 6. התנכלות מנהל לעובד

 7. עובד יומי טופס 101

 8. קריאת מייל של עובד

 9. התחזות לעובד ציבור

 10. דמי יום הולדת לעובד

 11. דמי גמולים על עובדים

 12. הדרכת עובד הרמת משקל

 13. תמריץ דייקנות לעובדים

 14. ארוחת צהריים לעובדים

 15. התמוטטות תקרה על עובד

 16. פגיעה בהתארגנות עובדים

 17. מילוי מקום עובד ציבור

 18. העברת עובד ממוסד למוסד

 19. העברת עובד ממקום למקום

 20. מניעת מעובד לחזור לעבודה

 21. חיוב עובד לעבוד ביום שישי

 22. חדירה לתיבת אי מייל של עובד

 23. דרישה ''בלתי אפשרית'' מעובד

 24. חשיפת עובדים לחומרים רעילים

 25. התחייבות להחזיר עובד לעבודה

 26. סיווג עובד בענף הדפוס והכריכה

 27. הבחנה בין עובד לבין משתתף חופשי

 28. ביטול העברת עובד מקדונלדס לסניף אחר

 29. החזרת עובד שפוטר לעבודה בהליך פסול

 30. החלפת עובדים ותיקים בעובדים צעירים

 31. יחס שונה לעובדים בעלי נתונים דומים

 32. דרישה מעובד לעבוד מעבר לשעות הרגילות

 33. האם סוכן מכירות נחשב עובד או נותן שירות

 34. פידיון תשלומי אש"ל לעובד לאחר סיום העבודה ?

 35. עבודות פרטיות מחוץ למסגרת שעות העבודה כעובד שכיר

 36. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

 37. דמי נעליים לעובדים: זכאות עובד לתשלום על נעליים

 38. תביעה כספית בגין תמורה שלא שולמה עבור עובדים שסופקו

 39. האם ועד כמה יש להגביל את עיסוקו של לאחר שפוטר מעבודתו ?

 40. האם מותר לפטר עובד בגלל שלא השלים משימות שהוטלו עליו ?

 41. מעמד עובד הוא "סטטוס" אשר הצדדים אינם יכולים להתנות עליו

 42. בקשה להתליית מכתב בדבר הפסקת עבודה לאלתר עד למתן פסק דין

 43. האם עובד ציבור חייב לענות בכתב על בקשות ותוך כמה זמן ?

 44. חוסר שוויון בין עובדי ביהמ''ש השלום לבין עובדי ביהמ''ש המחוזי

 45. תשלום על חובת התייצבות רבע שעה לפני תחילת משמרת / בסיום משמרת ?

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון