פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

התובע עותר בגין הפרת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה; בהתאם לס' 5) לפיצוי בסך 5,000 ש"ח.
לטענת הנתבעת, הודעה על תנאי עבודתו נמסרה בתחילת העסקתו (נספח ז' לתצהיר תומר).
כמפורט לעיל - לא שוכנענו כי נמסרה לתובע הודעה בכתב בדבר תנאי העסקתו בראשית העסקתו, ובפרט לא שוכנענו כי נמסרה לתובע ההודעה שצורפה [נספח ז' לתצהיר תומר (עמ' 14 לעדות התובע)] ולכל הפחות, לא שוכנענו כי נמסרה לו הודעה כדבעי.
יתרה מכך, לא שוכנענו כי נמסרה לתובע הודעה בכתב במהלך תקופת עבודתו, עת "שונו" תנאי העסקתו: הועבר מתפקידו/הוסף לו תפקיד "מאבטח" (ע"פ ס' 3 לחוק הודעה לעובד).
בן סימון העיד כי "באיזשהו שלב" עבר להיות מאבטח ולא מפקח, "אחרי שבועיים שלושה כשהבנו שהוא לא מצליח לעמוד בתפקיד... ש. אתה יכול להראות לי הודעה על שינוי תנאי עבודה? זה לא שינוי משמעותי? ת. ממש לא שינוי משמעותי מכיוון שבתור מפקח המשכורת היא גלובאלית, שהוא מקבל שעות ומרוויח יותר, מעצם זה שהוא הסכים זמנית לעבור, הבאנו מפקח ממקום אחר. ש. חוזרת על השאלה. ת. לא. הסברתי. לא אמרתי שלא משמעותי ש. חוזרת על השאלה. ת. אנחנו סיכמנו גם ביננו וכאשר הגזרה תסתדר ושלמה יסדר את הגזרה אתה תוכל גם לחזור וזה זמני ולכן זה היה הדדי. ש. אתה יכול להראות לי מסמך על ההסכמה הזאת? ת. לא. אבל עצם המשך עבודתו מראה על זה" (עמ' 22).
בשקלול טעמים אלו: בשים לב לתקופת ההעסקה הקצרה ולגובה שכרו של התובע; לאור כך כי התובע עתר ברכיב זה סתמית (בין השאר לא נימק גובה הסעד המבוקש, לא הצביע על נזק או טען לפיצוי אף ללא גרימת נזק); לאור זאת כי בסופו של יום את מחדל הנתבעת בדבר אי מסירת הודעה כדין העמדנו לחובתה בבחינת רכיבי התביעה תוך העברת נטלי הוכחה והעתרותנו לרובם ובכך לדעתנו "ריפאנו" עיקר הנזק בגין אי מסירת ההודעה; וכן, מכוח תכליתו של החוק ונוכח חשיבותו - מצאנו לפסוק בגין רכיב זה פיצוי בסך 500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד עובד

 2. גזל בידי עובד

 3. תלוש קניה לעובד

 4. סילוק עובד לביתו

 5. חופשה כפויה לעובד

 6. התנכלות מנהל לעובד

 7. עובד יומי טופס 101

 8. קריאת מייל של עובד

 9. התחזות לעובד ציבור

 10. דמי יום הולדת לעובד

 11. דמי גמולים על עובדים

 12. הדרכת עובד הרמת משקל

 13. תמריץ דייקנות לעובדים

 14. ארוחת צהריים לעובדים

 15. התמוטטות תקרה על עובד

 16. פגיעה בהתארגנות עובדים

 17. מילוי מקום עובד ציבור

 18. העברת עובד ממוסד למוסד

 19. העברת עובד ממקום למקום

 20. מניעת מעובד לחזור לעבודה

 21. חיוב עובד לעבוד ביום שישי

 22. חדירה לתיבת אי מייל של עובד

 23. דרישה ''בלתי אפשרית'' מעובד

 24. חשיפת עובדים לחומרים רעילים

 25. התחייבות להחזיר עובד לעבודה

 26. סיווג עובד בענף הדפוס והכריכה

 27. הבחנה בין עובד לבין משתתף חופשי

 28. ביטול העברת עובד מקדונלדס לסניף אחר

 29. החזרת עובד שפוטר לעבודה בהליך פסול

 30. החלפת עובדים ותיקים בעובדים צעירים

 31. יחס שונה לעובדים בעלי נתונים דומים

 32. דרישה מעובד לעבוד מעבר לשעות הרגילות

 33. האם סוכן מכירות נחשב עובד או נותן שירות

 34. פידיון תשלומי אש"ל לעובד לאחר סיום העבודה ?

 35. עבודות פרטיות מחוץ למסגרת שעות העבודה כעובד שכיר

 36. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

 37. דמי נעליים לעובדים: זכאות עובד לתשלום על נעליים

 38. תביעה כספית בגין תמורה שלא שולמה עבור עובדים שסופקו

 39. האם ועד כמה יש להגביל את עיסוקו של לאחר שפוטר מעבודתו ?

 40. האם מותר לפטר עובד בגלל שלא השלים משימות שהוטלו עליו ?

 41. מעמד עובד הוא "סטטוס" אשר הצדדים אינם יכולים להתנות עליו

 42. בקשה להתליית מכתב בדבר הפסקת עבודה לאלתר עד למתן פסק דין

 43. האם עובד ציבור חייב לענות בכתב על בקשות ותוך כמה זמן ?

 44. חוסר שוויון בין עובדי ביהמ''ש השלום לבין עובדי ביהמ''ש המחוזי

 45. תשלום על חובת התייצבות רבע שעה לפני תחילת משמרת / בסיום משמרת ?

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון