4 דברים שחשוב לדעת על "עבודה מועדפת" אחרי הצבא

4 דברים שחשוב לדעת על "עבודה מועדפת" אחרי הצבאלעניין היקף המשרה, נקבע כי בחינת ימי העבודה ושעות העבודה במשך תקופת העבודה המועדפת או הנדרשת, צריכה להיקבע בסופו של הדבר, לאור האופן בו עובד רגיל היה עובד באותה עבודה ובאותו ענף (עב"ל 314/99 המל"ל – מיכל גוטמן).

סעיף 174(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח יהיה זכאי לקבל מענק עבודה נדרשת/מועדפת "אם עבד 6 חודשים לפחות מיום שחרורו משירות סדיר... בעבודה מועדפת...".סעיף 174 (ב) לחוק קובע –

"(ב) מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי למענק בסעיף קטן(ג).
(1) ...
(2) הוא עובד שישה חודשים לפחות מתוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע בעבודה מועדפת...".
בית הדין הארצי קבע בעב"ל 314/99 המוסד לביטוח לאומי - מיכל גוטמן (היימן),[] ניתן ביום 07.11.00) כי:


"..תכלית מתן מענק עבודה מועדפת או נדרשת, הינה הפניית חיילים משוחררים לעבודה, בסוגי עבודות ובמקומות עבודה... החסרים עובדים, נוכח נחיצות ביצוע אותן עבודות באותם מקומות למשק המדינה וכלכלתה. בחינת ימי העבודה ושעות העבודה במשך תקופת העבודה המועדפת או הנדרשת, צריכה להיקבע בעיקרו של דבר, לאור האופן בו עובד רגיל היה עובד במשך תקופה בת ששה חודשים באותה עבודה ובאותו ענף"גם בפסיקה מאוחרת עמד ביה"ד הארצי על נושא זה, עת קבע:


"..לאור האמור אין המשיב, שעבד חלקית בעבודה נדרשת, זכאי למענק עבודה נדרשת על - פי תכלית החוק.
קביעה הפוכה, לפיה, די בעבודה בחצי משרה כדי לזכות במענק עבודה נדרשת, משמעותה הבלתי מסתברת אפשר שתהא זכאות לכפל מענק, אילו למשל היה המשיב עובד במקביל בחצי משרה נוספת בחקלאות ברמת השרון." (עב"ל (ארצי) 1073/01 המוסד לביטוח לאומי - גלעד רועי (ניתן ביום 5.1.04)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבודה מועדפת במשק

 2. הפניה לעבודה מועדפת

 3. עבודה מועדפת אצל אבא

 4. מה נחשב לעבודה מועדפת

 5. תביעת מענק עבודה נדרשת

 6. תביעה למענק עבודה מועדפת

 7. עבודה מועדפת בחוות סוסים

 8. עבודה מועדפת בתעשיה הצבאית

 9. הפניה לעבודה מועדפת דרך הלשכה

 10. תביעה לקבלת מענק עבודה מועדפת

 11. תקופת אכשרה למענק עבודה מועדפת

 12. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת

 13. מענק עבודה נדרשת - עבודה אצל האבא

 14. האם עבודה באבטחה נחשבת עבודה מועדפת

 15. 4 דברים שחשוב לדעת על "עבודה מועדפת" אחרי הצבא

 16. זכאות לעבודה מועדפת - עבודה במספר מקומות שונים

 17. מענק עבודה מועדפת: האם ימי מילואים במהלך העבודה נספרים ?

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון