טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

1. התובע חב בהשבת עלות הכשרתו (5,000 ₪) שביצע ע"ח החברה ולאחר מכן נטש אותה.

הטענה נדחית משלא הוכחה עלות ההכשרה (תומר העיד כי עלות ההכשרה "באזור ה- 4-5,000 ₪", עמ' 33; בן סימון העיד "השקענו עליו 5,000 בערך", עמ' 22) לא נטען, וודאי לא הוכח נזק, מה גם שהנתבעת נדרשה להכשיר התובע כתנאי להמשך התקשרותה עם המועצה, התובע אף עבד בפועל כמפקח/מאבטח ובכך הנתבעת נהנתה מהכשרתו. בנוסף, הנתבעת לא פירטה או טענה בשפה רפה למקור הנורמטיבי מכוחו טוענת לזכותה לקיזוז כאמור.

2. התובע הוא זה שגרם לנתבעת נזק עקב סירובו להתייצב לעבודה ללא הודעה מוקדמת ועל כן הוא זה שנותר חייב לנתבעת דמי הודעה מוקדמת בסך 2,000 ₪ (ס' 72 לכתב הגנה) (ואילו בס' 89.3- 462 ₪).

הסעד המבוקש אינו ברור – הן משנטען לסכומים שונים והן משאין לדעת כיצד כומת כל אחד מהם. נטענה סתמית גם טענת "הנזק" שנגרם לנתבעת עקב סירובו להתייצב לעבודה. כמו כן, שוכנענו כי התובע עמד לרשות הנתבעת לאחר 1/2/2012, סירובו היה ביחס לשיבוצו בתפקידים מסוימים והתובע לא נדרש וסירב לביצוע משימות ספציפיות, אף הוצע לו לשהות בחל"ת, מה גם שלכאורה ניתנה הודעה מוקדמת (מסוימת) להתפטרותו במכתבו מ- 27/2/2012 הודיע על התפטרותו מ 3/2012). לאור כל אלו – טענת הקיזוז נדחית.

3. תשלומים שלא שולמו מהמועצה עקב התנהלות התובע בגין חודשים 12/2011- 1/2012.
הטענה נדחית משאין לדעת מהם "תשלומים שלא שולמו" לרבות משלא כומתה הטענה, כך גם לא הוכח כי תשלומים אלו – ככל שאכן לא שולמו על ידי המועצה – הם עקב התנהלות התובע (ובעניין זה ראה למשל תצהירו ועדותו של קב"ט הנתבעת שלא נסתרו). הטענה סתמית ותיאורטית ונדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הקיזוז

 2. הודעה על קיזוז

 3. קיזוז חוב לבנק

 4. קיזוז חוב ממשכורת

 5. קיזוז סכום לא קצוב

 6. ויתור על זכות קיזוז

 7. קיזוז בהליכי פירוק

 8. התיישנות טענת קיזוז

 9. זכות הקיזוז של הבנק

 10. קיזוז חיובים קצובים

 11. קיזוז הפסד הון ריאלי

 12. טענת קיזוז עסקה אחת

 13. זכות קיזוז חוק החוזים

 14. טענת קיזוז בטענת פרעתי

 15. קיזוז הפסדים מעסק ממשכורת

 16. קיזוז הפסדים משנים קודמות

 17. קיזוז פיקדון בבנק שלא כדין

 18. קיזוז מקדמות ששולמו לעובד

 19. משלוח הודעת קיזוז ע''י נושה

 20. קיזוז משכר עבודה של פושט רגל

 21. ערעור לגבי טענות קיזוז של חוב

 22. קיזוז שכר עבודה על ידי המעביד

 23. קיזוז חוב פרמיה מתגמולי ביטוח

 24. קיזוז ותביעה שכנגד - מה ההבדל

 25. העברת קיזוז הפסדים לשנים הבאות

 26. קיזוז עלות קורס הכשרה מהמשכורת

 27. קיזוז מכוח חוזה קיזוז מכוח הדין

 28. טענת קיזוז חוב בגין עבודות פיתוח

 29. קיזוז קצוב - הגנה כנגד תביעה שטרית

 30. קיזוז נזקים מתשלום על עבודות חפירה

 31. קיזוז תשלום מילואים מחוב לביטוח לאומי

 32. זכות לקיזוז שווי השקעות בנכס מתשלומי ארנונה

 33. קיזוז הקצבה חודשית לחינוך מחשבון של מועצה מקומית

 34. טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

 35. הכרה בהפסד ריאלי ממכירת דירה לצורך קיזוז רווח ממכירה

 36. נטען כי נשלחה הודעת קיזוז כנגד יתרת החוב נוכח קיומו של חוב הארנונה

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון